Infrastructură

Cuptor de elaborare cu inducție

Putere maximă instalată 20 kW, frecvența de 15.000 Hz şi un volum al creuzetului de lucru de 1-1,2 dm3. Prin softul din dotare are posibilitatea controlului precis al puterii de lucru şi respectarea riguroasă a regimului termic prescris pentru elaborare.

Cu ajutorul acestui cuptor se pot elabora, în creuzet ştampat sau amovibil (grafit sau ceramic), aliaje feroase, neferoase sau materiale speciale (aliaje speciale, compozite, etc).

00foto 115

Cuptor pentru tratamente termice tip Nabertherm

Cuptor cu rezistoare electrice cu temperatura de lucru de până la 1750 °C şi posibilitatea de programare a diagramei de tratament termic (se pot memora 8 diagrame programate simultan). Volumul camerei de lucru este de 5 dm3. Permite realizarea unor cicluri de tratament termic cu o înaltă precizie (± 2 °C), de respectare a diagramei dorite pentru materiale metalice şi nemetalice pe toată plaja de lucru (0 – 1750 °C). Există şi posibilitatea controlării atmosferei de lucru (argon, azot, heliu) fie prin purjare, fie prin adaptarea unei componente specifice cuptorului.

Pe acest echipament se pot realiza tratamente termice şi de sinterizare speciale, pentru materiale metalice şi nemetalice (oxidice).


Spectometru Spectomax XF-BT

Precizia de determinare a elementelor este în domeniul sutimilor de procent şi oferă atât informații calitative cât şi cantitative.

Permite ca, prin intermediul programelor cu care este dotat, să se efectueze analiza chimică pentru aliaje pe bază de Fe, Al, Cu şi Ti. Există posibilitatea extinderii gamei de lucru cu programe şi pentru alte baze de aliaje.


Sistem de analiză structurală Omnimet-Buehler

Dotat cu microscop Nikon (cu rezoluție de până la 1000 x) şi programe software adecvate analizelor structurale cantitative, permite caracterizarea calitativă şi cantitativă a structurii materialelor metalice şi nemetalice.

Se pot efectua determinări specifice pentru dimensiunea grăunților, caracterizarea formei lor, forma, dimensiunea şi cantitatea incluziunilor.


Microdurimetru FM 700

Permite măsurarea durității HV pe suprafețe micrometrice (la nivel de grăunți structurali) pe materiale metalice şi nemetalice la sarcini de încărcare cuprinse între 1-1.000 gf. Programul software Precidur din dotare permite prelucrarea informației în regim automat sau manual, orientarea măsurătorilor pe direcții prestabilite, trasarea graficelor de variație a microdurității cu distanța.


Dilatometru L75PT/1400C

Permite studierea transformărilor de fază în stare solidă pentru probe cu grosimi cuprinse între 0,1 – 5 mm, cu diametrul de maxim 6 mm, într-un interval de temperatură cuprins între 20 ºC şi 1400 ºC, la o rezoluție de 0,125 nm/digit. Software-ul din dotare permite trasarea curbelor de variație dimensională cu temperatura şi prelucrarea acestora pentru obținerea de informații referitoare la mecanismul şi cinetica transformărilor de fază.


Porozimetru Pascal 140

Permite determinarea volumului porilor cu dimensiuni cuprinse între 0,1 – 500 mm3 pe probe cu dimensiuni de maxim 12 x 40 mm la o presiune cuprinsă între 0,1 – 400 kPa. Pot fi supuse determinărilor materiale solide metalice şi nemetalice cu o porozitate de maxim 70%.


Echipament de analiză termică DSC 200 F3 Maia/STA 449F3 Jupiter

Calorimetria diferențială (DSC) și analiza termică diferențială (DTA) sunt utilizate în domeniul caracterizării termice a lichidelor şi solidelor şi pot analiza efecte energetice precum: comportamentul la topire sau la cristalizare, transformări solid-solid, polimorfism, determinarea purității, determinarea căldurii specifice. Determinările pot avea loc între minus 170 ºC şi 600 °C. Analiza termică simultană (STA) se referă la aplicarea simultană a termogravimetriei (TG) şi a calorimetriei diferențiale (DSC) asupra aceleiaşi probe din aceeaşi incintă. Analiza de tip DSC permite stabilirea: comportamentului la solidificare, cristalizare sau topire, gradul de cristalinitate, analize de termocinetică. Analiza de tip TG permite determinarea: schimbărilor de masă, stabilitatea la anumite temperaturi, studii asupra comportamentului la coroziune, analize compoziționale.


Maşina universală WDW-150 S pentru caracterizarea proprietăților mecanice

Toți parametrii funcționali sunt controlați prin programul software al echipamentului, care furnizează buletinul de încercări în varianta dorită de operator. Poate face testări în regim staționar şi dinamic (inclusiv solicitări alternante de oboseală). Forța de testare este cuprinsă între 1 şi 150 kN.

Permite determinări în conformitate cu standardul ISO şi totodată încercări pe probe nestandardizate a proprietăților mecanice, într-un interval de temperatură cuprins între 150 ºC şi 1200 ºC.

01DSC 5099

Presa hidraulică

Forța maximă dezvoltată este de 2500 kN, iar zona utilă de lucru este de 300 × 300 × 490 mm.

Permite deformarea plastică a materialelor metalice, compactarea şi extrudarea prin presare a pulberilor, etc.


Platformă de nanoindentare şi microzgâriere CSM Instruments

Capul pentru nanoindentare este utilizat pentru determinarea comportamentului mecanic al suprafeței prin indentarea pe adâncimi la scară nano-micro. Sarcina maximă este de 500 mN, iar sarcina minimă aplicată indentorului este de sub 0,05 mN. Capul de microzgâriere este utilizat pentru stabilirea nivelului de aderență a acoperirilor, straturilor subțiri pe substrat.

Acest nanoindentor poate fi utilizat pentru caracterizarea materialelor sau acoperirilor dure sau moi, organice sau anorganice. De asemenea se mai pot determina modulul de elasticitate şi nono-duritatea.


Echipament pentru determinarea grosimii straturilor subțiri CSM Instruments Calotest

Poate fi utilizat pentru analizarea acoperirilor cu grosimi între 0,1 şi 50 µm. Acoperirile tipice care pot fi analizate includ straturile obținute prin CVD, PVD, acoperiri cu ajutorul plasmei, straturi anodice oxidice, suprafețe tratate prin pulverizare ionică sau placare ionică, acoperiri galvanice, polimeri, vopsele şi lacuri.


Echipament pentru determinarea comportamentului tribologic CSM Instruments (pin-on-disk, ball-on-disk)

Acest tip de echipament este utilizat pentru determinarea comportamentului la uzare şi la frecare în cazul materialelor solide sau a acoperirilor, cu posibilitatea de modificare a perioadei de analiză, a sarcinii de contact şi a vitezei de rotație. Viteza de rotație maximă poate fi de 500 rot/min, iar sarcina maximă de 10 N.


Moară planetară Pulversette 7 Premium line

Asigură măcinarea materialelor până la dimensiuni nano metrice. Controlul automat al procesului de măcinare asigură încadrarea în parametrii de calitate programați.


Selective Laser Sintering 3D System SPRO 60 SD (SLS)

Instalația permite realizarea unor produse de complexitate oricât de ridicată din punct de vedere geometric, din pulberi metalice, ceramice şi polimeri ori din pulberi compozite. Cuptorul de sinterizare ataşat instalației SLS asigură sinterizarea pulberilor ceramice şi metalice şi în funcție de necesități înfiltrarea acestora cu diferite metale. Dimensiunile maxime ale pieselor pot fi de 315 × 315 × 415 mm, iar fişierele acceptate trebuie să aibă extensia .stl.