Domenii de cercetare

Sinteza de materiale

În cadrul acestui domeniu se studiază posibilitățile de obținere a noi materiale cu proprietăți speciale, materiale destinate industriilor de vârf la ora actuală. Principalele arii de activitate din cadrul acestui domeniu sunt: sinteza materialelor metalice, sinteza materialelor ceramice și sinteza materialelor compozite MMC. Cu ajutorul echipamentelor de care dispune Centrul există posibilitatea obținerii de materiale metalice prin topire, materiale cu proprietăți speciale destinate atât industriei auto sau constructoare de mașini cât și ramurilor moderne – industria aeronautică, electronică, medicină. Având în vedere că tehnologiile moderne de fabricație apelează tot mai mult la pulberi (atât metalice cât și ceramice, polimerice etc.) în centrul nostrum de cercetare se pot produce astfel de pulberi utilizând măcinarea în moara planetară cu bile – echipament de ultimă generație. Pe lângă obținerea materialelor pulverulente echipamentul permite și obținerea de pulberi cu caracteristici speciale prin procedeul alierii mecanice.

Testarea și caracterizarea materialelor

În cadrul acestui domeniu se testează și se caracterizează materialele obținute atât în Centrul de cercetare cât și materiale obținute în alte centre sau unități producătoare. Principalele arii de activitate din cadrul acestui domeniu sunt: încercările mecanice, analiza termică, analiza metalografică și caracterizarea tribologică.

Pot fi efectuate încercări mecanice ale materialelor (rezistența la tracțiune, compresiune, încovoiere) atât la temperatura ambiantă cât și la temperaturi negative (până la minus 150oC) sau temperaturi înalte (1000oC). Aceste determinări sunt impuse mai ales pentru materiale folosite în industriile de vârf din zilele noastre – auto, aeronautică, medicină, etc. Pe probe infime (de ordinul zecilor de miligrame) analiza termică poate oferi informații deosebit de prețioase referitoare la comportarea materialului în condiții de încălzire sau răcire. Se pot astfel determina transformările de fază care au loc în material, în plaja de temperaturi avute în vedere, temperatura de cristalizare, punctul de vitrificare, etc. Caracterizarea tribologică a materialelor are ca scop obținerea de informații privind frecarea şi uzura. Aparatura existentă în C08 permite şi obținerea altor informații privind duritatea, modulul de elasticitate, rezistența la zgâriere. Încercările se fac pe straturi subțiri/groase din materiale anorganice şi metalice, materiale magnetice, ceramice sau polimeri, materiale pentru care testarea este necesară, funcție de soluțiile adoptate.

Fabricația aditivă

În cadrul acestui domeniu se fac cercetări referitoare la posibilitățile de obținere a diverselor repere utilizând procedeele de fabricație aditivă de tip SLS (sinterizare selectivă cu laser) sau extrudarea de material – mai este cunoscută și ca FFF (fabricarea prin filament fusionat). Fabricația aditivă pune stăpânire pe diverse segmente de piață, afectând procesele de producție tradiționale. În cadrul Centrului de cercetare C08 s-au realizat și se realizeză studii teoretice și experimentale privind utilizarea tehnologiei AM în cele mai diverse ramuri de activitate – industria auto, medicală, electrotehnică, etc. Gama de materiale din care pot fi realizate reperele este foarte variată – materiale plastice, materiale metalice, cauciuc sau chiar polistiren (pentru modele destinate procedeului de turnare cu modele gazeificabile).

foto 054