Echipa

Prof. dr. Monica Răileanu-Szeles

Directorul Institutului de Cercetare-Dezvoltare

Coordonatorii centrelor de cercetare

Prof. dr. ing. Anca DUȚĂ CAPRĂ

Sisteme de energii regenerabile și reciclare (C01)

Conf. dr. ing. Stelian ȚÂRULESCU

Produse high tech pentru autovehicule (C02A)

Prof. dr. ing. Camelia CERBU

Simulare numerică, testări și mecanica materialelor compozite (C02B)

Conf. dr. ing. Ioan DUTCĂ

Managementul durabil al resurselor forestiere și cinegetice (C03A)

Conf. dr. ing. Cătălin Ioan PETRIȚAN

Exploatări forestiere, amenajarea pădurilor și măsurători terestre (C03B)

Prof. dr. ing. Marius Cristian LUCULESCU

Sisteme mecatronice avansate (C04)

Șef lucr. dr. ing. Sever Alexandru HABA

Tehnologii și sisteme avansate de fabricație (C05A)

Prof. dr. ing. Adriana FLORESCU

Inginerie economică și sisteme de producție (C05B)

Prof. dr. ing. Liviu GACEU

Ecobiotehnologii și echipamente în agricultură și alimentație (C06)

Conf. dr. ing. Cătălin ION

Sisteme electrice avansate (C07)

Cerc. dr. ing. Mihai - Alin POP

Tehnologii și materiale avansate metalice, ceramice şi compozite MMC (C08)

Conf. dr. ing. Laura FLOROIAN

Sisteme pentru controlul proceselor (C09)

Prof. dr. ing. Florin Stelian GÎRBĂCIA

Informatică industrială virtuală și robotică (C10)

Conf. dr. ing. Alin OLĂRESCU

Eco-design de mobilier, restaurare și certificare în industria lemnului (C11)

Prof. dr. ing. Alexandru PASCU

Eco-tehnologii avansate de sudare (C12)

Șef lucr. dr. ing. Cătălin Bogdan CIOBANU

Sisteme electronice inteligente (C13)

Conf. dr. ing. Luminița BRENCI

Tehnologii inovative și produse avansate în industria lemnului (C14)

Prof. dr. Radu MICULESCU

Modelare matematică și produse software (C15)

Prof. dr. Alina Simona TECĂU

Centrul de cercetări economice (C16)

Prof. dr. chim. Mihaela BADEA

Centrul de cercetare fundamentală și strategii preventive în medicină (C17A)

Conf. dr. med. Marius IRIMIE

Centrul de cercetare în medicina aplicată și strategii intervenționale în practica medicală (C17B)

Conf. dr. Adrian LĂCĂTUȘ

Centrul pentru cercetări în domeniul inovării și creativității culturale (C18A)

Prof. dr. Răzvan Georgian SĂFTOIU

Cercetări de lingvistică teoretică și aplicată (C18B)

În curs de actualizare

Calitatea vieții și performanța umană (C19)

Prof. dr. ing. Radu VELICU

Designul elementelor și sistemelor mecanice (C20)

Lect. dr. Marilena Cristina ȘIMON

Comunicare și inovare socială (SOC)

Prof. dr. Mariela PAVALACHE-ILIE

Dezvoltare personală, profesională, instituțională și educație pentru o comunitate durabilă (PP)

Prof.dr. Ioana NICOLAE

Centrul de studii juridice "Emil Poenaru" (DR)

Conf. dr. Anca PREDA-ULIȚĂ

Știința muzicii – excelență în interpretarea muzicală (EM4)

Conf. Dr. ing. Radu Mircea MUNTEAN

Centrul de proiectare al Institutului PRO-DD (CCP)