Proiectul ICDT

Institutul ICDT a fost dezvoltat prin proiectul de fonduri structurale Institut CDI: Produse High-tech pentru Dezvoltare Durabila, PRO-DD, finanțat prin POS-CCE, Axa 2, O2.2.1., ID123, SMIS 2637, contract nr. 11/2009, beneficiind de o contribuție substanțială din partea Universității Transilvania din Brașov. Finalizarea proiectului, adică a construcției clădirilor de laboratoare și a achiziționării echipamentelor și produselor software, a durat 4 ani, și s-a realizat la data de 31 octombrie 2013.

Institutul ICDT se dezvoltă ca institut integrat, pe baza principiului complementarității, care vizează atât activitatea centrelor de cercetare, cât și a echipamentelor tehnologice. Împreuna, centrele de cercetare pot realiza produse finale complexe, fiecare dintre ele participând la realizarea unei etape sau componente în cadrul procesului de dezvoltare a produsului final. Dintr-o altă perspectivă, natura comprehensivă a universității noastre se răsfrânge și asupra activității de cercetare, prin conceptul de institut integrat. Complementaritatea echipamentelor tehnologice se referă la faptul că prin proiectul institutului s-a urmărit achiziționarea unui număr ridicat de echipamente performante, Colaborarea dintre centrele de cercetare reprezintă astfel o caracteristică esențială a Institutului ICDT.

Dacă obiectivele strategice ale proiectului institutului sunt legate de creșterea competitivității, transferabilității si vizibilității activităților CDI in domeniul produselor High-Tech pentru dezvoltare durabila, obiective sale operaționale sunt redate mai jos:

  • Proiectarea și realizarea spațiilor institutului in conceptul energiei durabile (implementarea sistemelor de energii regenerabile, clădiri cu consum energetic și pierderi reduse de energie, management energetic);
  • Dezvoltarea infrastructurii de cercetare, competitivă la nivel european și cu grad ridicat de unicitate la nivel național, capabilă să susțină cercetarea de excelență in domeniul energiei durabile şi a produselor High-Tech.
  • Conceperea si implementarea unui sistem de management al resurselor vizând atingerea unui grad ridicat de utilizare al infrastructurii, incluzând atragerea de beneficiari din spațiul cercetării si din mediul economic, cu precădere din regiune și de la nivel național.
  • Dezvoltarea unei interfețe active de promovare la nivel internațional, național și regional a proiectului.

Principalele realizări în cadrul proiectului ICDT sunt legate de construcția clădirilor de laboratoare ale institutului în spiritul temei generale a proiectului (dezvoltare durabilă) și de dotarea acestora cu infrastructură de cercetare performantă, care la data achiziției era de ultimă generație. Aceste realizări pot fi punctate succint după cum urmează:

  • 11 clădiri cu consum redus de energie, utilizate ca laboratoare dar și ca standuri experimentale de testare la scară 1:1 a soluțiilor de eficiență energetică. Una dintre aceste clădiri (laboratorul L7) este adusă la stadiul de Clădire cu Consum de Energie aproape Zero din Surse Convenționale (Nearly Zero Energy Building);
  • 68 de linii integrate de echipamente high-tech pentru cercetare științifică;
  • 18 pachete software pentru concepția și modelarea produselor și proceselor.