Domenii de cercetare

Sinteza de materiale
Testarea și caracterizarea materialelor
Fabricația aditivă

Infrastructură

Cuptor de elaborare cu inducție
Cuptor pentru tratamente termice tip Nabertherm
Spectometru Spectomax XF-BT
Sistem de analiză structurală Omnimet-Buehler
Microdurimetru FM 700
Dilatometru L75PT/1400C
Porozimetru Pascal 140
Echipament de analiză termică DSC 200 F3 Maia/STA 449F3 Jupiter
Maşina universală WDW-150 S pentru caracterizarea proprietăților mecanice
Presa hidraulică
Platformă de nanoindentare şi microzgâriere CSM Instruments
Echipament pentru determinarea grosimii straturilor subțiri CSM Instruments Calotest
Echipament pentru determinarea comportamentului tribologic CSM Instruments (pin-on-disk, ball-on-disk)
Moară planetară Pulversette 7 Premium line
Selective Laser Sintering 3D System SPRO 60 SD (SLS)

Proiecte

Driving up Reliability and Efficiency of Additive Manufacturing (DREAM)

Optimizarea ecotehnologiei de călire inductivă a inelelor de rulmenți de mari dimensiuni

Servicii de cercetare industrială structură suprafață implant: caracteristici mecanice DENTIX

Driving up Reliability and Efficiency of Additive Manufacturing Premiere H2020