Proiecte

Driving up Reliability and Efficiency of Additive Manufacturing (DREAM)

Scopul proiectului DREAM este acela de a îmbunătăți semnificativ performanța procesului de fabricație aditivă – PBF – pentru obținerea de componente din titan, aluminiu și oțel concomitent cu creșterea rezistenței la oboseală și a duratei de serviciu. Motivația proiectului este de a depăși stadiul actual al tehnologiei bazate pe laser PBF, prin stăpânirea tuturor etapelor lanțului de procesare. Printre numeroasele aplicații industriale care pot fi obținute din PBF, proiectul se concentrează pe componente pentru aplicații protetice, auto și turnare pentru a optimiza procedura respectiv pentru titan, aluminiu și oțel.

Membrii proiectului
 • Prof. dr. ing. Munteanu Daniel – director de proiect Universitatea Transilvania din Brașov
 • conf. dr. ing. Munteanu Sorin
 • conf. dr. ing. Bedő Tibor
 • șef lucr. dr. ing. Cristea Daniel
 • șef lucr. dr. ing. Gabor Camelia
 • CS III dr. ing. Pop Mihai Alin
 • prof. dr. ing. Varga Béla
 • dr. ing. Ghiuță Ioana

Proiectul a fost lansat în 1 octombrie 2016 cu durata de 36 luni. Este proiect internațional de tip HORIZON 2020 în care Universitatea Transilvania din Brașov este partener.


Optimizarea ecotehnologiei de călire inductivă a inelelor de rulmenți de mari dimensiuni

Obiectivul general al proiectului este optimizarea parametrilor tehnologici specifici operației de călire prin inducție a inelelor de rulmenți, respectiv reducerea cu cca. 30% a rebuturilor obținute. Obiectivele specifice sunt: determinarea condițiilor tehnologice care conduc la apariția defectelor; ierarhizarea factorilor de risc şi stabilirea unor metodologii de reacție; implementarea rezultatelor simulărilor proceselor de încălzire/răcire, prin propunerea unor noi geometrii de inductori, care țin cont de configurațiile noilor produse. Rezultatul urmărit este obținerea unui strat durificat la suprafața activă a inelului de rulment, uniform atât pe circumferință cât şi în secțiune, cu o grosime prestabilită. Problemele apărute în timpul procesului, raportate de către agentul economic echipei de proiect de la Universitatea Transilvania din Brașov, sunt: adâncimea neuniformă a stratului călit pe diferite zone situate pe circumferința inelului, adâncimea stratului călit neuniformă raportată la secțiunea profilului inelului, fisuri în zonele cu SHD maxim (Surface Hardening Depth – adâncime a stratului durificat) sau la intersecția căilor de rulare cu bordul mic/mare.

Membrii proiectului
 • Prof. dr. ing. Munteanu Daniel – director de proiect
 • conf. dr. ing. Munteanu Sorin
 • șef lucr. dr. ing. Cristea Daniel
 • conf. dr. ing. Bedő Tibor
 • șef lucr. dr. ing. Gabor Camelia
 • CS III dr. ing. Pop Mihai Alin
 • prof. dr. ing. Miloșan Ioan

Instituția finanțatoare este Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, al Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, CNCS-UEFISCDI. Proiectul este de tip BRIDGE, cu durata de 24 de luni: 30.09.2016 – 30.09.2018


Servicii de cercetare industrială structură suprafață implant: caracteristici mecanice DENTIX

Principalul obiectiv al proiectului este de a efectua cercetări privind structura suprafeței unui implant dentar. De asemenea au fost realizate cercetări privind caracteristicile mecanice, atât ale materialului implantului cât și a implantului propriu-zis. Din punct de vedere al rezistenței mecanice şi al reacției cu ţțesuturile învecinate, titanul răspunde cel mai bine cerințelor organismelor vii cu care intră în contact. Titanul, poate fi utilizat în stomatologie atât în stare pură, cât şi sub formă de aliaj. Titanul pur întruneşte caracteristicile necesare pentru realizarea unui implant dentar. Cea mai importantă proprietate a acestuia este rezistența la coroziune, care se datorează peliculei de dioxid de titan ce se formează la contactul cu mediul înconjurător şi a cărui grosime creşte proporțional cu timpul de expunere. Regenerarea continuă a acestei pelicule conferă titanului o bună rezistență la coroziune.

Membrii proiectului
 • Conf. dr. ing. Munteanu Sorin – director de proiect
 • prof. dr. ing. Crișan Aurel
 • prof. dr. ing. Varga Béla
 • prof. dr. ing. Geamăn Virgil
 • conf. dr. ing. Bedő Tibor
 • șef lucr. dr. ing. Cristea Daniel
 • șef lucr. dr. ing. Gabor Camelia
 • CS III dr. ing. Pop Mihai Alin

Proiectul a fost câștigat în urma unei licitații publice privind servicii de cercetare, licitație organizată de Dentix Millenium SRL.


Driving up Reliability and Efficiency of Additive Manufacturing Premiere H2020

Scopul acestui proiect este studiul efectului direcției de construcție prin fabricație aditivă asupra anizotropiei unor piese confecționate din materiale plastice, în ceea ce privește o serie de proprietăți mecanice (duritate, modul de elasticitate, rezistența la rupere, rezistența la uzură, ș.a.). Proprietățile pieselor obținute prin fabricație aditivă diferă în primul rând de tipul procesului aplicat, existând mai multe metode de printare 3D, fiecare cu avantajele și dezavantajele sale. Porozitatea favorizează propagarea fisurilor afectând proprietățile mecanice ale pieselor obținute. Din acest motiv obiectivul principal al optimizării proceselor de fabricație aditivă este obținerea unor densități de peste 99,5% în piesele realizate. Obținerea unor produse cu caracteristici funcționale optime depinde în mare măsură de direcția de construcție. În același timp, costul produsului depinde inclusiv de direcția de construcție și de poziționarea acestuia în spațiul de lucru, datorită faptului că, de regulă, pulberea din spațiul de lucru, chiar dacă nu este sinterizată în timpul procesului, este considerată parțial uzată.

Membrii proiectului
 • Prof. dr. ing. Munteanu Daniel – director de proiect
 • conf. dr. ing. Munteanu Sorin
 • șef lucr. dr. ing. Cristea Daniel
 • conf. dr. ing. Bedő Tibor
 • șef lucr. dr. ing. Gabor Camelia
 • CS III dr. ing. Pop Mihai Alin

Proiectul se desfășoară în perioada 2017 – 2019.

foto 038