Domenii de cercetare

Psihologie
Științe ale educației
Psihopedagogie specială

Produse și servicii cu potențial inovativ

Psihologie
 • David, L., Truța, C., Cazan, A.M, & Henter, R. (2019). Pas cu pas în orientarea pentru carieră: Ghid pentru formatori (Ediție bilingvă). Brașov: Editura Universității Transilvania din Brașov.
 • BML - Bateria Memoriei de Lucru (prof. A. I. Clinciu).
 • Fișă de determinare a maturității mintale la vârste preșcolare (prof. A. I. Clinciu).
 • Baterie de evaluare a copilului preșcolar. Manual tehnic (evaluarea aptitudinii pentru școlarizare - prof. A. I. Clinciu).
 • Bateria de Abilități Vocaționale (prof. AI. Clinciu)
 • Chestionarul de Inadaptare Academică pentru ciclurile școlare gimnazial, liceal și pentru universitate (prof. A.I. Clinciu, conf. Cazan Ana-Maria)
 • O nouă versiune a Testului Cuburilor pentru determinarea inteligenței nonverbale (prof. A. I. Clinciu).

Științe ale educației
 • Programe de formare pentru adulți concepute ca urmare a identificării nevoilor de formare specifice
 • Programe de formare pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar
 • Programe de perfecționare pentru diferite categorii de cadre didactice
 • Ghiduri practice de instruire pentru profesori
 • Cercetări pe teme de interes pentru sistemul de învățământ la nivel județean și regional
 • Consultanță și asistență metodologică pentru implementarea curriculum-ului național și designul curriculum-ului la nivelul școlii
 • Curriculum pentru dezvoltarea stimei de sine la preadolescenți (Lupu D.): Dezvoltarea încrederii în sine (ghid practic). 2019. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană. ISBN: 978-606-37-0585-4; http://www.editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/2461.pdf

Psihopedagogie specială
 • Programul de formare exploratorie a profesorilor itineranți
 • Volum - NEPUTINȚĂ-MIȘCARE-FORȚĂ (psihopedagogia deficienților motori). 2016. Cluj-Napoca: Universitară Clujeană. ISBN: 978-606-37-0049-1; http://www.editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/1992.pdf
 • Ghiduri practice de instruire pentru profesorii itineranți

Proiecte

Acord de parteneriat între Universitatea Transilvania din Brașov Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea Pedagogică din Zurich Centrul Internațional de proiecte în educație (PH Zurich IPE) și Ministerul Educației Naționale din România pentru implementarea proiectului “JOBS Job orientation training in business and schools”. Perioada acordului 2018-2019.

•Proiectul ERASMUS+ Curriculum Innovation for Social Change/CISI 609736 EPP 1-2019-GE-EPPKA2-CBHE-JP (2019-1938/ 001-001) vizează Programul de pregătire a cadrelor didactice din instituțiile de învățământ din Georgia și își propune actualizeze programa cu noi cursuri specifice educației incluzive.

•Proiectul ERASMUS+ Capacity Building in the Field of Higher Education (CBHE) Developing services for Individuals with Disabilities [DECIDE] Project number: 598661-EPP-1-2018-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP

Echipa

Psihologie

1. Prof. univ. dr. Aurel-Ion Clinciu
2. Prof. univ. dr. Marcela Rodica Luca
3. Prof. univ. dr. Mariela Pavalache-Ilie
4. Prof. univ. dr. Doina Usaci
5. Conf. univ. dr. Ana Maria Cazan -coordonatorul centrului de cercetare
6. Conf. univ. dr. Laura Teodora David
7. Conf. univ. dr. Laura Elena Năstasă
8. Conf. univ. dr. Daniela Porumbu
9. Conf. univ. dr. Camelia Truța
10. Lect. univ. dr. Ramona Henter
11. Asist. univ. dr. Nicoleta Raluca Lupu

Științe ale educației

1. Prof. univ. dr. Rodica Mariana Niculescu
2. Prof. univ. dr. Mariana Norel
3. Conf. univ. dr. Simona Elena Indreica
4. Conf. univ. dr. Daciana Angelica Lupu
5. Conf. univ. dr. Daniela Necșoi
6. Conf. univ. dr. Mihaela Voinea
7. Lect. univ. dr. Marius Bazgan
8. Lect. univ. dr. Iolanda Beldianu
9. Lect. univ. dr. Oana Bota
10. Lect. univ. dr. Daniela Popa
11. Lect. univ. dr. Ioana Topală
12. Lect. univ. dr. Ecaterina Maria Unianu
13. Asist. univ. dr. Alina Turculeț