Proiecte

Acord de parteneriat între Universitatea Transilvania din Brașov Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea Pedagogică din Zurich Centrul Internațional de proiecte în educație (PH Zurich IPE) și Ministerul Educației Naționale din România pentru implementarea proiectului “JOBS Job orientation training in business and schools”. Perioada acordului 2018-2019.

•Proiectul ERASMUS+ Curriculum Innovation for Social Change/CISI 609736 EPP 1-2019-GE-EPPKA2-CBHE-JP (2019-1938/ 001-001) vizează Programul de pregătire a cadrelor didactice din instituțiile de învățământ din Georgia și își propune actualizeze programa cu noi cursuri specifice educației incluzive.

•Proiectul ERASMUS+ Capacity Building in the Field of Higher Education (CBHE) Developing services for Individuals with Disabilities [DECIDE] Project number: 598661-EPP-1-2018-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP

Acord de parteneriat între Universitatea Transilvania din Brașov Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea Pedagogică din Zurich Centrul Internațional de proiecte în educație (PH Zurich IPE) și Ministerul Educației Naționale din România pentru implementarea proiectului “JOBS Job orientation training in business and schools”. Perioada acordului 2018-2019.

  • Obiectivul parteneriatului: elaborarea materialelor suport pentru un curs de formare inițială destinat studenților înmatriculați la programul de formare psiho-pedagogică.
  • Echipa UNITBV a fost compusă din:
   • Conf. dr. Laura Teodora David
   • Conf. dr. Camelia Truța
   • Conf. dr. Ana-Maria Cazan
   • Lector dr. Ramona Henter

•Proiectul ERASMUS+ Curriculum Innovation for Social Change/CISI 609736 EPP 1-2019-GE-EPPKA2-CBHE-JP (2019-1938/ 001-001) vizează Programul de pregătire a cadrelor didactice din instituțiile de învățământ din Georgia și își propune actualizeze programa cu noi cursuri specifice educației incluzive.

  • Echipa de proiect:
   • Lect. dr. Popa Daniela, Facultatea PSE
   • Conf. dr. Voinea Mihaela, Facultatea PSE
   • Lect. Dr. Bota Oana, Facultatea PSE
   • Prof. dr. Norel Mariana, Facultatea PSE,
   • Lect. dr. Bazgan Marius, Facultatea PSE,
   • Gabriela Gheracostea, PSE

•Proiectul ERASMUS+ Capacity Building in the Field of Higher Education (CBHE) Developing services for Individuals with Disabilities [DECIDE] Project number: 598661-EPP-1-2018-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP

   • Coordonator UNITBV în echipa de proiect: lector dr. Daniela Popa.
   • Obiectivele specifice ale proiectului vizează implementarea unui curriculum pentru formarea formatorilor de cadre didactice universitare, pentru angajații agențiilor guvernamentale și de stat și pentru ONG-urile din țările partenere. Prin acest curriculum se vizează crearea rolului de responsabil al procesului de acces în fiecare instituție pentru a promova accesul pentru persoanele cu dizabilități.

 

FOTO 119