Domenii de cercetare

Psihologie
Științe ale educației
Psihopedagogie specială

Produse și servicii cu potențial inovativ

Psihologie
 • BML - Bateria Memoriei de Lucru (prof. A. I. Clinciu).
 • Fișă de determinare a maturității mintale la vârste preșcolare (prof. A. I. Clinciu).
 • Baterie de evaluare a copilului preșcolar. Manual tehnic (evaluarea aptitudinii pentru școlarizare - prof. A. I. Clinciu).
 • O nouă versiune a Testului Cuburilor pentru determinarea inteligenței nonverbale (prof. A. I. Clinciu).
 • Ateliere de formare pentru părinți: Utilizarea basmelor pentru îmbunătățirea relațiilor copil—adult (prof. E. Cocoradă).
 • Publicarea unei culegeri de basme elaborate de elevi pentru reducerea inegalităților de gen (prof. E. Cocoradă).

Științe ale educației
 • Programe de formare pentru adulți concepute ca urmare a identificării nevoilor de formare specifice
 • Programe de formare pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar
 • Programe de perfecționare pentru diferite categorii de cadre didactice
 • Ghiduri practice de instruire pentru profesori
 • Cercetări pe teme de interes pentru sistemul de învățământ la nivel județean și regional
 • Consultanță și asistență metodologică pentru implementarea curriculum-ului național și designul curriculum-ului la nivelul școlii

Psihopedagogie specială
 • Programul de formare exploratorie a profesorilor itineranți

Proiecte

PION Profesorul itinerant, pion al integrării elevilor cu CES în școala de masă. Program de formare exploratorie a profesorilor itineranți.

(Proiectul a fost depus în cadrul competiției UniTBv Granturi pentru echipe interdisciplinare din ianuarie 2018)