Proiecte

1. Îmbunătățirea tehnologiei de fabricare cu jet de apă și abraziv a pieselor din oțel Hardox

Proiect de tip Bridge Grant, 95BG/2016, cod PN-III-P2-2.1-BG-2016-0206, finanțat de către UEFISCDI

Valoare totală: 258625 RON
Perioada: oct. 2016 - mar. 2018

Proiectul a avut drept obiectiv principal elaborarea unei metodologii de alegere a parametrilor tehnologici corespunzători, la prelucrarea pieselor din tablă de oțel tip Hardox prin tăiere cu jet de apă şi abraziv, astfel încât piesele obținute să corespundă din punct de vedere al preciziei geometrice și dimensionale, iar calitatea suprafeței prelucrate să fie cea impusă. Proiectul s-a desfăşurat împreună cu un agent economic, SC Euro Busines SRL Braşov, care utilizează tehnologia de tăiere cu jet de apă şi abraziv. Pe baza metodei planurilor de experimente (DOE) s-a elaborat un plan de cercetare experimentală care a considerat influența parametrilor importanti: viteza de avans, presiunea jetului, debitul de abraziv și distanța între capul activ și suprafața de lucru. Rezultatele cercetărilor experimentale au fost prelucrate matematic, obtinându-se modele matematice ale dependenței parametrilor analizați. Aceste modele matematice au fost validate experimental prin fabricarea unor piese din comenzile uzuale ale agentului economic pe echipamentul existent la acesta.

Membrii proiectului: Şef lucr. dr. ing. Alexandru Cătălin FILIP – director proiect, Prof. dr. ing. Gheorghe OANCEA, Conf. dr. ing. Cristin Olimpiu MORARIU, Conf. dr. ing. Luminița Aurica PÂRV, Asist. drd. ing. Mircea Anton VASILONI


2. Cercetare pentru optimizarea sistemului de management organizațional

Proiect de tip contract de cercetare cu terți.

Beneficiar: SC Mechrom Industry SRL

Proiectul a avut drept obiectiv principal proiectarea, dezvoltarea, implementarea, optimizarea sistemului de management al calității în conformitate cu cerințele referențialului specific industriei producătoare de componente pentru autovehicule. În acest demers s-a dezvoltat și implementat documentație organizațională în demersul ținerii sub control a proceselor organizației. Dintre activități se pot enumera: identificare procese organizaționale, calificare resurse umane, dezvoltare de documentație de sistem și de proces, instruiri specifice, implementare de instrumente ale calității (SPC, MSA, FMEA, APQP, PPAP, G8D). De asemenea, organizația a fost asistată în demersul auditurilor de secundă și de terță parte la nivel de sistem al calității.

Membrii proiectului: Şef lucr. dr. ing. Laurențiu – Aurel MIHAIL


3. Implementarea unui sistem de management organizational în vederea certificarii acestuia

Proiect de tip contract de cercetare cu terți

Beneficiar: SC TFM Metal Industry SRL

Proiectul a avut drept obiectiv principal proiectarea, dezvoltarea, implementarea sistemului de management al calității în conformitate cu cerințele referențialului specific industriei producătoare de componente pentru autovehicule. Dintre activități se pot enumera: identificare procese organizaționale, calificare resurse umane, mentorat, dezvoltare de documentație de sistem și de proces, instruiri specifice, implementare de instrumente ale calității (SPC, MSA, FMEA, APQP, PPAP, G8D, DOE). De asemenea, organizația a fost asistată în demersul auditurilor de secundă și de terță parte la nivel de sistem al calității.

Membrii proiectului: Şef lucr. dr. ing. Laurențiu – Aurel MIHAIL


4. Cercetări privind fabricarea inovativă a reperelor destinate motoarelor electrice

Proiect de tip contract cu terți

Beneficiar: SC Electroprecizia Electrical Motors SRL Săcele, Braşov

Perioada: 2013 - 2018

În cadrul proiectului au fost proiectate şi utilizate tehnologii inovative de fabricare a unor repere pentru motoare electrice cum ar fi tolele pentru rotor şi stator, în serii mici de aproximativ câteva sute de bucăti. Tehnologia inovativă utilizată a fost tăierea cu jet de apă şi abraziv a pieselor în pachet, adaptându-se un sistem de prindere dedicat şi regimuri de lucru specifice pentru a asigura obtinerea parametrilor dimensionali şi de calitate ai pieselor în conditiile unuor costuri rezonabile.

Membrii proiectului: Şef lucr. dr. ing. Alexandru Cătălin FILIP – director proiect, prof. dr. ing. Gheorghe OANCEA, prof. dr. ing. Mircea Viorel DRĂGOI, asist. drd. ing. Mircea Anton VASILONI


5. Optimizări, testări și execuție de repere prototip din industria auto

Proiect de tip contract cu terți

Beneficiar: SC Autoliv Romania SRL Braşov

Perioada: 2012 - 2016

Activitățile de cercetare au cuprins proiectarea şi testarea unor tehnologii inovative pentru execuția de repere în serie mică şi unicate prin tehnologii aditive, ştanțare şi îndoire precum şi prin tăiere cu jet abraziv. De asemenea, au fost organizate cursuri de specializare în domeniul tehnologiilor sus-menționate.

Membrii proiectului: Prof. dr. ing. Gheorghe OANCEA – director proiect, Şef lucr. dr.i ng. Alexandru Cătălin FILIP, prof. dr. ing. Mircea Viorel DRĂGOI, conf. dr. ing. Ion NEAGOE, conf. dr. ing. Răzvan UDROIU, asist. drd. ing. Mircea Anton VASILONI


6. Contract de sponsorizare cu Mitutoyo Romania SRL

Beneficiar: Universitatea Transilvania din Brasov

Valoarea contractului: 457201,59 lei

Contractul a avut ca și scop donarea către Universitatea Transilvania din Brasov a unei serii de echipamente de măsurare care sunt bază a unor diferite tehnologii de măsurare. Acestea se doresc a fi reprezentative pentru producătorul de echipamente de măsurare Mitutoyo. Astfel, au fost donate o mașină de măsurat în coordonate, un echipament de măsurare optică, o coloană de măsurare verticală, un sistem complet de achiziție, distribuție si prelucrare a măsurătorilor, precum și mai multe alte instrumente de măsurare (șublere, micrometre, ceasuri comparatoare, trusa de cale plan paralele, dispozitive auxiliare, etc.). Laboratorul a fost astfel dotat complet, putând acoperi o serie de domenii de măsurare dimensionala atât in scopuri comerciale, de cercetare, dar si didactice. Pe lângă echipamentele, instrumentele si produsele software specifice, organizația Mitutoyo a oferit si întreg mobilierul necesar laboratorului.

Membrii proiectului: Șef lucr. dr. ing. Laurențiu – Aurel MIHAIL


7. Contract de sponsorizare cu T&T Quality Engineering RO SRL

Beneficiar: Universitatea Transilvania din Brasov

Valoarea contractului: 10077,91 lei

Contractul a avut ca și scop donarea către Universitatea Transilvania din Brasov a unui produs software de statistică aplicată și îmbunătățire continuă a proceselor de fabricație. Pachetul software este Q-DAS în configurația DESTRA.

Membrii proiectului: Șef lucr. dr. ing. Laurențiu – Aurel MIHAIL


8. Cercetări privind fabricarea prin procedee aditive a componentelor motorului electric Max L112.

Beneficiar: SC Electroprecizia Electrical Motors SRL Săcele

Valoarea contractului: 3300 lei

În cadrul proiectului, a fost testată cu succes posibilitatea de fabricare a unor modele funcționale de componente ale motorului electric Max L112. Au fost fabricate prin extrudare termoplastică pe imprimantele Zortrax M200 Plus și BCN3D Sigma, din PLA, diverse componente ale motorului: capac cutie borne, cutie borne, carcasa, scut ventilator, talpa. Desigur, după fabricare, componentele au fost asamblate.

Membrii proiectului: prof.dr.ing. Gheorghe OANCEA – director proiect, șef lucr.dr.ing. Sebastian ZAHARIA, dr.ing.Valentin STAMATE, drd.ing.Mădălina BLAJ.