Echipa

Resursa umană a centrului de cercetare este formată din membrii departamentului Ingineria fabricației din cadrul Facultății de Inginerie tehnologică şi management industrial.

În cadrul centrului de cercetare ştiințifică Tehnologii şi sisteme avansate de fabricație, cercetarea ştiințifică se desfăşoară în trei grupuri:

  • Tehnologii Inovative de Fabricație
  • Tehnologii performante de fabricație și sisteme CAD/CAPP/CAM
  • Ingineria și Managementul Calității
DSC 2951