Domenii de cercetare

Centrul oferă servicii de cercetare ştiințifică şi consultanță tehnică pentru implementarea tehnicilor și tehnologiilor inovative de proiectare şi fabricație, precum şi pentru realizarea, prin astfel de tehnologii, a prototipurilor și seriilor mici din domeniul industrial şi medical. Fabricarea produselor se realizează prin tehnologii aditive, prelucrare prin așchiere CNC, tăiere cu jet de apă și abraziv și electroeroziune cu fir, utilizând echipamente de ultimă generație și proiectare software.

Domeniile principale de cercetare abordate se încadrează în domeniul prioritar Materiale, procese şi produse inovative, dar există şi abordări la granița dintre acest domeniu şi domeniile prioritare Energie, Mediu şi Sănătate. Principalele teme generale de cercetare sunt:

 • proiectarea şi testarea sistemelor CAD/CAPP/CAM utilizate în industrie, sisteme de energii regenerabile şi în aplicații medicale;
 • utilizarea tehnologiilor de fabricație aditivă în domeniile industrial, aerospațial, medicină şi energii regenerabile;
 • utilizarea tehnicii Reverse Engineering prin metode de scanare 3D şi aplicațiile acesteia în industria constructoare de mașini, aerospațială şi în medicină;
 • dezvoltarea, testarea şi îmbunătățirea tehnologiilor inovative în fabricarea produselor;
 • dezvoltarea şi implementarea metodelor de conducere adaptivă a proceselor tehnologice de fabricație moderne;
 • dezvoltarea şi testarea tehnologiilor de deformare incrementală a tablelor metalice;
 • dezvoltarea şi testarea tehnicilor de măsurare a diverşilor parametri ai calității pieselor;
 • proiectarea şi testarea planurilor de control statistic al proceselor şi produselor;
 • proiectarea și aplicarea tehnicilor de testare accelerată a fiabilității produselor şi proceselor;
 • prelucrarea statistică, analiza și interpretarea datelor experimentale;
 • aplicarea tehnicilor moderne de determinare a fiabilității produselor industriale;
 • dezvoltarea sistemelor integrate de management în conformitate cu standardele internaționale din domeniul calitate – mediu – sănătate și securitate ocupațională;
 • servicii de training profesional în domeniile de competență.