Domenii de cercetare

Centrul oferă servicii de cercetare ştiințifică şi consultanță tehnică pentru implementarea tehnicilor și tehnologiilor inovative de proiectare şi fabricație, precum şi pentru realizarea, prin astfel de tehnologii, a prototipurilor și seriilor mici din domeniul industrial şi medical. Fabricarea produselor se realizează prin tehnologii aditive, prelucrare prin așchiere CNC, tăiere cu jet de apă și abraziv și electroeroziune cu fir, utilizând echipamente de ultimă generație și proiectare software.

Infrastructură

Maşină de tăiere cu jet abraziv Maxiem 1530
Sistem de fabricație aditivă SLM250
Centru de prelucrare vertical în 5 axe Mori Seiki NVX5080/40+5AX DDRT200
Strung CNC Goodway
Maşină de prelucrare prin electroeroziune cu fir Mitsubishi EDM FA105-A
Scanner mobil Steinbichler Comet L3D
Aparatură pentru măsurare şi control dimensional Mitutoyo

Produse și servicii cu potențial inovativ

Aparat cu inducție pentru termobaropolimerizare
Motor termic fabricat prin tehnologii aditive.
Metodă și stand de testare accelerată a palelor la oboseală

Proiecte

1. Îmbunătățirea tehnologiei de fabricare cu jet de apă și abraziv a pieselor din oțel Hardox

2. Cercetare pentru optimizarea sistemului de management organizațional

3. Implementarea unui sistem de management organizational în vederea certificarii acestuia

4. Cercetări privind fabricarea inovativă a reperelor destinate motoarelor electrice

5. Optimizări, testări și execuție de repere prototip din industria auto

6. Contract de sponsorizare cu Mitutoyo Romania SRL

7. Contract de sponsorizare cu T&T Quality Engineering RO SRL

8. Cercetări privind fabricarea prin procedee aditive a componentelor motorului electric Max L112.

Echipa

Resursa umană a centrului de cercetare este formată din membrii departamentului Ingineria fabricației din cadrul Facultății de Inginerie tehnologică şi management industrial.

În cadrul centrului de cercetare ştiințifică Tehnologii şi sisteme avansate de fabricație, cercetarea ştiințifică se desfăşoară în trei grupuri:

  • Tehnologii Inovative de Fabricație
  • Tehnologii performante de fabricație și sisteme CAD/CAPP/CAM
  • Ingineria și Managementul Calității