Produse și servicii cu potențial inovativ

Utilizand platforma Sistem microrețea inteligentă destinată integrării surselor regenerabile (RES) în rețele distribuite, cu platforma de măsură control şi prelucrare a datelor, principalele realizări cu caracter inovativ sunt următoarele :

 • centrala fotovoltaică: integrarea în structura acesteia a unui sistem de stocare a energiei electrice bazat pe supercondensatori, care, pe lânga menținerea în rezervă a unei părți din puterea centralei, permite și creșterea disponibilității și controlabilității puterii produse de centrală;
 • centrala eoliană: exploatarea în regim dinamic a unei părți din energia cinetică a rotorului pentru suportul frecvenței microrețelei, prin adaptarea diverșilor algoritmi de tip MPPT (Maximum Power Point Tracking);
 • microhidrocentrale: integrarea unui sistem de stocare cu supercondensatori care să reducă semnificativ regimul tranzitoriu asociat pornirii directe a unui motor asincron cu o putere comparabilă cu cea a generatorului;
 • sisteme de stocare: utilizarea ca formator de tensiune a sistemului de  stocare cu supercondensatori și a unui invertor controlat ca VSG (virtual synchronous generator), care preia sarcina doar în regimurile tranzitorii;
 • sarcini active: dezvoltarea unei metode originale de compensare a armonicilor de curent utilizând o sarcina activă.
 • Statii de incarcare cu SER pentru vehicule electrice urbane: dezvoltarea unui sistem euristic de control pentru ansamblul microrețea-vehicul electric;

Particularitățile platformei Sistem integrat de testare la perturbații electromagnetice conduse a echipamentelor electrice și electronice permit efectuarea de servicii de testare la perturbații electromagnetice conduse a echipamentelor electrice, după cum urmează:

 • Monitorizarea şi testarea la armonici superioare şi flicker a echipamentelor electrice monofazate şi trifazate cu puteri de până la 30 kVA;
 • Încercarea echipamentelor electrice şi electronice la variații de tensiune (impulsuri tranzitorii succesive sub forma de trenuri rapide de tensiune - burst, undă de şoc electric - surge, cădere de tensiune - dip) şi perturbații generate de câmpul magnetic de frecvența rețelei şi de impuls;
 • Testarea la înaltă tensiune a aplicațiilor precum relee, celule fotovoltaice, etc;
 • Testarea imunității echipamentelor la descărcari electrostatice în aer şi prin contact, la tensiuni în gama 200 V-30 kV;
 • Testarea imunității sistemelor tehnice la perturbații conduse de mod comun, la frecvențe în gama 0 Hz-150 kHz;
 • Testarea imunității echipamentelor electrice la perturbații electromagnetice de radio frecvență induse în cablurile electrice de alimentare, în gama de frecvențe 9 kHz-1 GHz.

Testarea echipamentelor electrice şi electronice la emisivitate şi imunitate electromagnetică se realizează în acord cu standardele CEM in vigoare (EN 61000, EN 61326, EN 60610, etc), într-un ansamblu de camere ecranate electromagnetic şi eficace în domeniul de frecvențe 0-18 GHz, prin intermediul standurilor de testare specifice existente în laborator.

Cu ajutorul platformei Sistem automat criogenic cu circuit inchis de heliu pentru masurarea proprietatilor electrice si magnetice ale materialelor la temperaturi joase si inalte, respectiv Statie de lucru in atmosfera inerta-Pure Lab HE2 Glove Box, principalele realizări cu caracter inovativ sunt următoarele:

 • Obținerea unor materiale și structuri magnetice, caracterizarea complexă din punct de vedere magnetic și electric a acestora;
 • Realizarea unor aplicații speciale precum dispozitive de răcire magnetocalorică, senzori de câmp magnetic, senzori de rotație;
 • Dezvoltarea unor tehnici avansate și de mare sensibilitate pentru caracterizarea magnetică și electrică a materialelor în câmp magnetic de până la 7 T și temperaturi cuprinse între 2-700 K. Aceste tehnici sunt integrate în cadrul sistemului de măsură „7T Mini Cryogen Free Measurement System” - Cryogenic LTD.
 • Realizarea unui demonstrator, în tehnologia circuitelor integrate, capabil să măsoare intensitatea câmpului magnetic (DC/AC) cât și unghiul de rotație al acestuia față de senzor.