Proiecte

1.Platforma microfluidică pentru detecția celulelor tumorale circulante (CTC) concentrate prin dielectroforeză-magnetoforeză și analizate prin spectroscopie dielectrică și de impedanță electrochimică - uCellDetect

Obiectiv principal: Dezvoltarea unei platforme microfluidice ce integrează tehnologii de electromanipulare (DEP – dielectroforeză) combinate cu magnetomanipulare (MPA – magnetoforeză) pentru eficientizarea capacității de sortare a celulelor tumorale circulante (CTC) recoltate și purificate din tumori excizate chirurgica
Site-ului proiectului: http://www.ucelldetect.ro/
Membrii proiectului:

 • Univ. Tehnica Gh. Asachi, Iasi;
 • IMT Bucuresti;
 • INCD Medico-Militara Cantacuzino;
 • Universitatea Transilvania din Brasov


Perioada de implementare: 2018-2020
Coordonator UNITBV: Conf.dr. fiz. Marius VOLMER

2. Enabling REsilient urban TRAnsportation systems in smart CiTes - RETRACT


Obiectiv principal: Dezvoltarea unui sistem de control pentru o microretea de alimentare urbana a vehiculelor electrice bazata pe Surse de Energie Regenerabila
Site-ului proiectului: http://winetgroup.die.cl/retract/wordpress/
Membrii proiectului:

 • Faculty of Physical and Mathematical Sciences, Universidad de Chile;
 • Center for Research and Advanced Studies of the National Polytechnic Institute – Mexic;
 • Latvia University of Life Sciences and Technologies – Letonia;


Perioada de implementare: 2017-2019
Coordonator UNITBV: Prof. Dr. Ing. Corneliu MARINESCU

3. GREAT - heteroGeneous integRated magnetic tEchnology using multifunctional standardized sTack (MSS)


Obiectiv principal: Modelarea şi simularea oscilatorilor spintonici cu aplicații în telecomunicații
Site-ului proiectului: http://www.great-research.eu/

Membrii proiectului:

 • CEA Spintec;
 • Karlsruhe Institute of Technology (KIT);
 • Laboratoire d'Informatique, de Robotique et de Microélectronique de Montpellier (LIRMM);
 • Universitatea Transilvania din Brasov;
 • Technische Universität Dresde (TUD);
 • Singulus Technologies AG;
 • Tower Jazz;
 • eVaderis;
 • Toplink Innovation;


Perioada de implementare: 2015-2017
Coordonator UNITBV: Conf.dr. fiz. Ioana FIRASTRAU

4.Structuri spintronice cu MagnetoRezistenta Anizotropica (AMR ) si Magneto-Rezistenta Gigantica (GMR) pentru aplicatii de senzori robusti


Obiectiv principal: dezvoltarea unor noi materiale de contact avansate și prototipuri de piese sinterizate semifabricate și finite complexe din W-Cu prin tehnologii validate și obținerea de noi cunoștințe în domeniul materialelor avansate și a tehnologiilor de realizare a acestora.
Site-ului proiectului: http://www.icpe-ca.ro/proiecte/proiecte-nationale/pn-2016-2020/magsens/magsens.htm

Membrii proiectului:

 • Institutul National de Cercetare-Dezvolatare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA;
 • Universitatea Transilvania din Brasov


Perioada de implementare: 2017-2018
Coordonator UNITBV: Conf.dr. fiz. Marius VOLMER

5.Soluții de îmbunătățire a stabilității dinamice în microrețele electrice cu surse de energie regenerabilă


Obiectiv principal: Imbunatatirea stabilitatii dinamice in microretele electrice cu surse de energie regenerabila (SER)
Site-ului proiectului: http://old.unitbv.ro/microres/Abouttheproject.aspx
Perioada de implementare: 2015-2017
Director proiect: Prof.dr.ing. Ioan SERBAN