Proiecte

1. Platforma microfluidică pentru detecția celulelor tumorale circulante (CTC) concentrate prin dielectroforeză-magnetoforeză și analizate prin spectroscopie dielectrică și de impedanță electrochimică - uCellDetect

Obiectiv principal: Dezvoltarea unei platforme microfluidice ce integrează tehnologii de electromanipulare (DEP – dielectroforeză) combinate cu magnetomanipulare (MPA – magnetoforeză) pentru eficientizarea capacității de sortare a celulelor tumorale circulante (CTC) recoltate și purificate din tumori excizate chirurgical
Site-ului proiectului: http://www.ucelldetect.ro/
Membrii proiectului:

 • Univ. Tehnica Gh. Asachi, Iasi;
 • IMT Bucuresti;
 • INCD Medico-Militara Cantacuzino;
 • Universitatea Transilvania din Brasov


Perioada de implementare: 2018-2020
Coordonator UNITBV: Conf. dr. Marius VOLMER
Cod proiect: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017- 0214

2. Enabling REsilient urban TRAnsportation systems in smart CiTes - RETRACT


Obiectiv principal: Dezvoltarea unui sistem de control pentru o microrețea de alimentare urbană a vehiculelor electrice bazată pe Surse de Energie Regenerabilă 
Site-ului proiectului: http://winetgroup.die.cl/retract/wordpress/
Membrii proiectului:

 • Faculty of Physical and Mathematical Sciences, Universidad de Chile;
 • Center for Research and Advanced Studies of the National Polytechnic Institute – Mexic;
 • Latvia University of Life Sciences and Technologies – Letonia;


Perioada de implementare: 2017-2019
Coordonator UNITBV: Prof. Dr. Ing. Corneliu MARINESCU
Cod proiect: ELAC2015/T10­0761

3. GREAT - heteroGeneous integRated magnetic tEchnology using multifunctional standardized sTack (MSS)


Obiectiv principal: Modelarea şi simularea oscilatorilor spintonici cu aplicații în telecomunicații
Site-ului proiectului: http://www.great-research.eu/

Membrii proiectului:

 • CEA Spintec;
 • Karlsruhe Institute of Technology (KIT);
 • Laboratoire d'Informatique, de Robotique et de Microélectronique de Montpellier (LIRMM);
 • Universitatea Transilvania din Brașov;
 • Technische Universität Dresde (TUD);
 • Singulus Technologies AG;
 • Tower Jazz;
 • eVaderis;
 • Toplink Innovation;


Perioada de implementare: 2015-2017
Coordonator UNITBV: Conf. dr. Ioana FIRASTRAU
Cod proiect: H2020 - 687973/2015

4. Structuri spintronice cu MagnetoRezistență Anizotropică (AMR ) și Magneto-Rezistență Gigantică (GMR) pentru aplicații de senzori robuști


Obiectiv principal: dezvoltarea unor noi materiale de contact avansate și prototipuri de piese sinterizate semifabricate și finite complexe din W-Cu prin tehnologii validate și obținerea de noi cunoștințe în domeniul materialelor avansate și a tehnologiilor de realizare a acestora.
Site-ului proiectului: http://www.icpe-ca.ro/proiecte/proiecte-nationale/pn-2016-2020/magsens/magsens.htm

Membrii proiectului:

 • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA;
 • Universitatea Transilvania din Brașov


Perioada de implementare: 2017-2018
Coordonator UNITBV: Conf. dr. Marius VOLMER
Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2016-0915

5. Soluții de îmbunătățire a stabilității dinamice în microrețele electrice cu surse de energie regenerabilă


Obiectiv principal: Îmbunătățirea stabilității dinamice în microrețele electrice cu surse de energie regenerabilă (SER)
Site-ului proiectului: http://old.unitbv.ro/microres/Abouttheproject.aspx
Perioada de implementare: 2015-2017
Director proiect: Prof. dr. ing. Ioan ȘERBAN
Cod proiect: PN-II-RU-TE-2014-4-0359 

6. Senzori magnetorezistivi optimizați pentru detecția pe cip a nanoparticulelor magnetice

Obiectiv principal: dezvoltarea și testarea unui demonstrator cu senzori magnetici spintronici integrați pe cip și optimizați pentru captarea și detecția nanoparticulelor magnetice într-o celulă microfluidică simplă
Perioada de implementare: 2020-2022
Director proiect: Conf. dr. Marius VOLMER
Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2019-3514

7. Senzori cu valvă de spin avansați pentru aplicații de mãsurãtori de precizie non-contact ale curenților DC/AC 

Obiectiv principal: proiectarea, dezvoltarea, testarea și validarea unui demonstrator care utilizează structuri spin-valve magneto-resistive pentru sesizarea de precizie, non-contact, a curenților DC/AC
Perioada de implementare: 2020-2022
Coordonator UniTBv: Conf. dr. Marius VOLMER
Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2019-1804

8. Structuri spintronice pe grafenă pentru aplicații de senzoristică și procesare de semnal

Obiectiv principal: dezvoltarea și testarea în condiții de laborator a unui demonstrator spintronic pe grafenă care poate fi configurat pentru aplicații specifice ca detectarea nanoparticulelor magnetice și procesarea semnalelor
Perioada de implementare: 2022-2024
Director proiect: Conf. dr. Marius VOLMER
Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2021-3112