Domenii de cercetare

Domeniile principale de cercetare, conform priorităților PNCDI III sunt : energie, mediu şi schimbări climatice, respectiv eco-nanotehnologii şi materiale avansate.

Infrastructură

Activitatea centrului este susținută de 3 platforme de lucru, după cum urmează:

Produse și servicii cu potențial inovativ

Utilizand platforma Sistem microrețea inteligentă destinată integrării surselor regenerabile (RES) în rețele distribuite, cu platforma de măsură control şi prelucrare a datelor, principalele realizări cu caracter inovativ sunt următoarele :

Proiecte

1.Platforma microfluidică pentru detecția celulelor tumorale circulante (CTC) concentrate prin dielectroforeză-magnetoforeză și analizate prin spectroscopie dielectrică și de impedanță electrochimică - uCellDetect

2. Enabling REsilient urban TRAnsportation systems in smart CiTes - RETRACT

3. GREAT - heteroGeneous integRated magnetic tEchnology using multifunctional standardized sTack (MSS)

4.Structuri spintronice cu MagnetoRezistenta Anizotropica (AMR ) si Magneto-Rezistenta Gigantica (GMR) pentru aplicații de senzori robuști

5.Soluții de îmbunătățire a stabilității dinamice în microrețele electrice cu surse de energie regenerabilă

Colaborări

Electroprecizia Electrical Motors
Steinel Management SRL

Echipa

Coordonator:
Conf. dr. ing. Cătălin ION

Membrii permanenți:
Prof. dr. ing. Dănuț ILEA
Prof. dr. ing. Marius GEORGESCU
Prof. dr. Ing. Ioan ŞERBAN
Conf. dr. Ing. Lia ACIU
Conf. dr. Ing. Luminița CLOŢȚEA
Conf. dr. fiz. Ioana FIRĂSTRĂU
Conf. dr. Ing. Luminița BAROTE
Conf. dr. fiz. Nicolae CREȚU
Conf. dr. fiz. Marius VOLMER
Conf. dr. fiz. fiz. Sorin ADAM
Șef. lucr. dr. ing. Laura LELUȚŢIU
Șef. lucr. dr. ing. Carmen LUNGOCI
Șef. lucr. dr. ing. Dana GHIȚĂ
Șef. lucr. dr. Mihail POP
Șef. lucr. dr. ing. Marius CĂLIN
Șef. lucr. dr. ing. Septimiu MOTOAŞCĂ
Șef. lucr. dr. ing. Dan SOREA
Șef. lucr. dr. ing. Ciprian NISTOR
Șef. lucr. dr. ing. Lucian LUPȘA
Asist. dr. Anca ARMĂŞELU
Cercet. III. dr. fiz. Adrian BEZERGHEANU

Colaboratori:
Prof. dr. ing. Corneliu MARINESCU
Prof. dr. ing. Elena HELEREA
Conf. dr. fiz. Corneliu CIZMAŞ
Asist. cercet. Cristian MUȘUROI
Asist. cercet. Petre OPROIU