Domenii de cercetare

Domeniile principale de cercetare, conform priorităților PNCDI III sunt : energie, mediu şi schimbări climatice, respectiv eco-nanotehnologii şi materiale avansate.

In cadrul primiului domeniu, principalele arii de activitate sunt:

  • Dezvoltarea de sisteme de control pentru microretele inteligente cu surse de energie regenerabila (SER) si sisteme de stocare a energiei;
  • Investigații asupra masinilor asincrone cu randament ridicat folosite în regim de motor/generator;
  • Dezvoltarea de sisteme de control pentru microretele inteligente cu SER pentru alimentarea urbana a vehiculelor electrice;
  • Dezvoltarea de sisteme avansate de monitorizare, diagnoză şi prognoză în domeniul ingineriei electrice şi realizarea de servicii de testare la perturbatii electromagnetice conduse a echipamentelor electrice.

In cadrul celui de-al doilea domeniu, principalele arii de activitate sunt:

  • Modelari și simulări ale proprietăților magnetice, electrice și statistice ale sistemelor mezoscopice cu aplicații în teoria semnalelor și spintronică:
  • Realizarea unor aplicații speciale precum dispozitive de răcire magnetocalorică, senzori de câmp magnetic, senzori de rotație:
  • Obținerea unor materiale și structuri magnetice, caracterizarea complexă din punct de vedere magnetic și electric a acestora;
  • Dezvoltarea unor tehnici avansate și de mare sensibilitate pentru caracterizarea magnetică și electrică a materialelor în câmp magnetic de până la 7 T și temperaturi cuprinse între 2-700 K;
  • Modelarea prin metode micromagnetice, a unor structuri magnetice folosite în senzoristică cu aplicații în domeniul automotiv, energetic.