Produse și servicii cu potențial inovativ

Utilizând infrastructura centrului de cercetare pot fi realizate următoarele servicii:

• Soluții avansate de sisteme de propulsie și transmisii
• Sisteme neconvenționale de propulsie
• Managementul traficului rutier și mobilitate urbană durabilă
• Proiectarea, modelarea și cercetarea sistemelor și componentelor autovehiculelor
• Soluții avansate de sisteme de propulsie și transmisii

Utilizând infrastructura centrului de cercetare pot fi realizate următoarele servicii:

 • Identificarea particularităților combustibililor ce pot fi utilizați la alimentarea motoarelor cu ardere internă.
 • Stabilirea parametrilor funcționali ai motoarelor pe care se vor face cercetările experimentale.
 • Testarea motoarelor și instalațiilor auxiliare pentru fiecare combustibil utilizat.
 • Analiza din punct de vedere a parametrilor de performanță, de economicitate și a nivelului de poluare pentru fiecare tip de motor și fiecare combustibil utilizat în parte.
 • Testarea și analiza combustibililor tradiționali și alternativi, precum și a amestecurilor dintre aceștia.
 • Testarea subansamblurilor sistemelor de admisie, evacuare și a echipamentelor destinate reducerii emisiilor poluante.
 • Analiza optică a arderii - cu ajutorul camerelor endoscopice și a elementelor transparente ale mecanismului motorului monocilindric pentru cercetare avansată, pot fi realizate studii privitoare la caracteristicile fenomenologice ale procesului de ardere pe baza particularităților optice ale flăcării.

Pentru toate serviciile asigurate, costurile sunt mult mai mici decât costurile de analiză și testare folosite în prezent în industrie.

Împreună cu parteneri din industrie și cercetare am realizat teste pentru diverși combustibili alternativi și aditivi pentru combustibili care la momentul actual sunt utilizați pe scară largă.

produse 1

Un produs inovativ îl reprezintă și propunerea de brevet a domnului SL.dr.ing. Cristian Ioan LEAHU, Mecanism recuperator de energie pentru motoarele cu ardere internă. Invenția se referă la un mecanism recuperator de energie din gazele de evacuare, destinat antrenării unor agregate auxiliare ale motoarelor cu ardere internă pentru autovehicule. Mecanismul conform invenției are o turbină cu geometrie variabilă, cu gaze care antrenează cel puțin un agregat auxiliar al unui motor cu ardere internă prin intermediul unor mecanisme de transmisie, demultiplicatoare de turație.

produse 2

În vederea reducerii impactului poluării motoarelor interne asupra mediului se fac cercetări legate de sistemele catalitice de pe galeriile de evacuare. Un exemplu îl reprezintă Sistemul de reducere a concentrației dioxidului de carbon din gazele de evacuare a motoarelor termice - rezultat în urma unui proiect de tip Granturi pentru tineri cercetători al domnului Conf.dr.ing. Stelian Țârulescu. Obiectivul principal al proiectului constă în realizarea unui sistem de reducere al emisiilor de CO2, testarea acestuia pe diverse motoare cu ardere internă, testarea lui pentru mai mulți combustibili clasici, alternativi și amestecuri.

• Sisteme neconvenționale de propulsie

Utilizând infrastructura centrului de cercetare pot fi realizate următoarele servicii:

 • Teste de eficiență și fiabilitate a sistemelor destinate propulsiei electrice.
 • Testarea sistemelor de recuperare a energiei și stocarea acesteia la bord.
 • Cercetări ale conceptului de sistem utilizat în propulsia hidraulic-hibrid.
 • Modelare multiplă utilizând Boost, Fire (CFD), Excite, Virtual Lab (multi-corp - FEA), Cruise Ames (mai multe game).
 • Proiectarea și modelarea sistemelor vehiculelor.
 • Proiectarea ,simularea și realizarea prototipurilor funcționale pentru diferitele sisteme tehnice.
 • Cercetarea virtuală și experimentală pentru determinarea principalilor parametrii funcționali ai sistemelor autovehiculului.
 • Proiectarea , simularea și execuția diferitelor standuri și echipamente de testare.
 • Proiectarea, simularea și testarea sistemelor hidraulice.
 • Proiectarea , simularea și testarea sistemelor neconvenționale de propulsie.
 • Conceperea, dezvoltarea și testarea de noi sisteme tehnice inovative.

Pentru toate serviciile asigurate costurile sunt mult mai mici decât costurile de analiză și testare folosite în prezent în industrie.

Un produs inovativ cu vizibilitate mare în domeniul sistemelor ecologice îl reprezintă autovehiculul electric E-Smart realizat de o echipă formată din cadre didactice, cercetători și studenți. Pentru antrenarea motorului electric al autovehiculului a fost utilizat un pachet de 32 de baterii pe bază de Litiu/Fier/Fosfat, legate în serie, având tensiunea maximă de încărcare de 3,7 V și tensiunea minimă admisă la descărcare de 2,6 V. Întregul ansamblu este controlat cu ajutorul unui sistem de management al bateriilor și al unui sistem de supraveghere a încărcării.

produse 3

Autonomia vehiculului electric este de 65 de km și viteza maximă este de aproximativ 80 km/h. Încărcarea bateriilor se realizează prin cuplarea cablului la orice stație de încărcare a vehiculelor electrice, sau la orice priză pentru curent alternativ de 220V. Durata de încărcare completă a bateriilor este de 3 ore.

produse 4

Un produs inovativ de excepție îl reprezintă Proiectul Innova Twiz. O competiție la care au participat studenți și cercetători ai Centrului de cercetare Produse High Tech pentru Autovehicule, a fost Twizy Contest, care s-a derulat pentru prima oară în 2019. Provocarea lansată studenților din 50 de țări a fost de a-și folosi creativitatea pentru a găsi soluții pentru viitorul mobilității folosindu-se de platforma Twizy. În Romania au fost înscrise 7 echipe de studenți din universități partenere: Universitatea Transilvania din Brașov: 3 echipe, dintre care 2 au câștigat în etapa națională locurile I si II; Universitatea Politehnica București: 2 echipe, dintre care una a câștigat locul III; Universitatea din Pitești: 1 echipă; Universitatea Valahia din Târgoviște: 1 echipă. Echipa de la Universitatea Transilvania din Brașov care a câștigat locul I în etapa națională, s-a calificat la etapa internațională care a avut loc în Paris, unde a obținut titlul Best Prototype.

Universitatea Transilvania a participat la etapa națională desfășurată în noiembrie 2018 a concursului TwizyContest cu trei echipe. Echipa câștigătoare s-a calificat la faza internațională care a avut loc la Paris pe 5 octombrie 2019, la sediul centrului de cercetare Renault - Techno Center Renault. Studenții brașoveni au concurat cu echipe din Franța, Rusia, Turcia, Coreea de Sud și Brazilia. Conform regulamentului, Renault Technologie Roumanie a pus la dispoziția echipei câștigătoare autovehiculul Renault Twizy iar Universitatea a susținut financiar implementarea ideii tehnice și finalizarea prototipului. Concursul a constat în prezentarea prototipului în fata juriului: soluția generală, soluția tehnică cu demonstrarea funcționalității prototipului. Prototipul realizat de studenții brașoveni și-a dovedit funcționalitatea perfectă în fața juriului și a asistenței.

produse 5

Echipa formată din 6 studenți (2 doctoranzi și 4 masteranzi)  de la Facultatea de Inginerie Mecanică, coordonată de profesorul Horia Abăităncei, a obținut în 5 octombrie 2019, în finala mondială a concursului “Twizy Contest 2019” organizat de Grupul Renault, premiul pentru cel mai bun prototip.  Prototipul realizat de studenții brașoveni constă într-un autovehicul cu manevrabilitate optimizată (Maneuverability gaining system - MGS), care pe lângă funcțiile clasice de deplasare, prezintă 10 funcții suplimentare în toate direcțiile posibile: deplasare cu rază de virare redusă, deplasare în diagonală, rotație pe loc etc.

produse 6

 
• Siguranță rutieră, analiza și reconstrucția accidentelor

În domeniul siguranței  rutiere, analizei si reconstrucției accidentelor pot fi realizate următoarele servicii:

 • Testarea diferitelor echipamente și dispozitive în vederea creșterii vizibilității pe timp de noapte.
 • Efectuarea de măsurători și testarea de dispozitive în vederea îmbunătățirii siguranței rutiere.
 • Testarea comportamentului conducătorului autovehiculului la diferite condiții de dinamice.
 • Efectuarea de măsurători în vederea îmbunătățirii interacțiunii pneului cu denivelările.
 • Concepția și construcția de dispozitive necesare cercetării experimentale ale siguranței active și pasive.
 • Testarea de echipamente de siguranță în toate configurațiile și tipurile de impact ale autovehiculelor.
 • Analiza și reconstrucția accidentelor rutiere.

produse 7

De asemenea, se pot efectua cercetări și încercări de tipul:

 • Teste experimentale de impact: teste de dinamică, teste de coliziune autovehicul-pieton, teste de coliziune autovehicul-bicicletă, teste de coliziune autovehicul-autovehicul, teste de coliziune autovehicul-obstacol, răsturnare autovehicul
 • Cercetarea vizibilității pe timp de noapte.
 • Cercetarea timpului de reacție al conducătorului auto și influența consumului de alcool.
 • Cercetarea nivelului de stres al conducătorului auto în trafic.
 • Cercetarea impactului pneu denivelare și dinamica autovehiculului.
 • Cercetări experimentale în laborator a impacturilor autovehiculelor.
 • Cercetări experimentale ale impacturilor autovehiculelor și reconstrucția accidentelor.
 • Construcție de dispozitive.
 • Determinarea cinematicii și dinamicii corpului uman în teste de dinamica autovehiculului: frânare, accelerare, rulare liberă.
 • Determinarea cinematicii și dinamicii ocupantului, pietonului, sau conducătorului de vehicule în testele de coliziune ale autovehiculelor.
 • Testarea autovehiculelor și dispozitivelor de siguranță activă și pasivă.
 • Testarea de componente antropometrice destinate manechinelor de testare.

Pentru toate serviciile asigurate costurile sunt mult mai mici decât costurile de analiză și testare folosite în prezent în industrie.

produse 8

 
• Managementul traficului rutier și mobilitate urbană durabilă

Utilizând infrastructura centrului de cercetare pot fi realizate următoarele servicii:

 • Studii de trafic rutier.
 • Planuri de mobilitate urbană durabilă.
 • Planuri de acțiune energetică durabilă.
 • Studii de oportunitate pentru achiziția de sisteme de transport prin Programul Operațional Regional.
 • Strategii de dezvoltare urbană pentru orașe și municipii.
 • Elaborarea hărților de zgomot.
 • Analiza, simularea și modelarea volumelor de trafic rutier.
 • Măsurători pentru determinarea nivelului de poluare a aerului și măsurători de zgomot.
 • Măsurători pentru determinarea nivelului de poluare la țeava de eșapament a autovehiculelor.

Pentru toate serviciile asigurate costurile sunt mult mai mici decât costurile de analiză și testare folosite în prezent pe piață.

DSC 5505

Un pachet complet privind strategia de dezvoltare urbană durabilă îl reprezintă succesiunea de proiecte realizate împreună cu firma Proteus Brașov SRL pentru Primăria orașului Ghimbav:

- Studiu de mobilitate privind traficul rutier al orașului Ghimbav,

- Planul de mobilitate urbană durabilă al orașului Ghimbav, http://www.primaria-ghimbav.ro/docs/2016/2016-06-PMUD-al-orasului-Ghimbav-iunie-2016.pdf

- Studiu privind parametrii de eficiență energetică la nivelul strategiei locale și a PAED pentru orașul Ghimbav, http://www.primaria-ghimbav.ro/docs/2016/2016-09-16-PAED-Ghimbav-2016.pdf

- Introducere sistem de transport urban inteligent și ecologic în orașul Ghimbav. Trasee și infrastructură pentru transport electric,

- Reactualizarea planului de acțiune durabilă pentru proiectele propuse la nivelul orașului Ghimbav, http://www.primaria-ghimbav.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=128

- Studiu privind adaptarea spațiului urban și clădirilor civile la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap.

- Strategia de Dezvoltare Durabilă 2014-2024 a Orașului Ghimbav - actualizare pentru anul 2018, http://gpanel.ro/primaria-ghimbav.ro/docs/2018/2018-06-SDD-Ghimbav-actualizare_2018-06.pdf

produse 9

Un produs care a dus la realizarea unei strategii de mobilitate pentru un parc industrial îl reprezintă seria de proiecte realizate pentru firma Autoliv Brașov:

- Sistematizarea traficului pe Platforma AUTOLIV.

- Soluții și măsuri privind sistematizarea traficului pe Platforma AUTOLIV Brașov.

produse 10

Scopul documentației a fost de a analiza fluxul de autovehicule și de pietoni pentru Platforma Autoliv Brașov, în vederea optimizării acestuia și a creșterii siguranței. S-a dorit ca rezultat al acestui proiect sistematizarea traficului intern proprietății Autoliv din Brașov pentru toate categoriile participante la trafic: pietoni, mijloace de transport în comun pentru angajați, autovehicule personale și de transport mărfuri, stivuitoare, precum și toate celelalte categorii de vehicule.

produse 11

 
• Proiectarea, modelarea și cercetarea sistemelor și componentelor autovehiculelor

Utilizând infrastructura centrului de cercetare pot fi realizate următoarele servicii:

 • Proiectarea ,simularea și realizarea prototipurilor funcționale pentru diferitele sisteme tehnice.
 • Cercetarea virtuală și experimentală pentru determinarea principalilor parametrii funcționali ai sistemelor autovehiculului.
 • Proiectarea , simularea și execuția diferitelor standuri și echipamente de testare.
 • Realizarea studiilor pentru producția hidrogenului și a biogazului și posibilitatea utilizării acestora la bordul autovehiculelor.
 • Proiectarea, simularea și testarea sistemelor hidraulice.
 • Proiectarea , simularea și testarea sistemelor neconvenționale de propulsie.
 • Conceperea , dezvoltarea și testarea de noi sisteme tehnice inovative.

O direcție importantă o reprezintă partea de inovare și dezvoltarea de noi soluții tehnice noi aplicate la sistemele autovehiculului. Prin infrastructura existentă în cadrul Institutului de Cercetare al Universității Transilvania din Brașov se pot coordona proiecte interdisciplinare prin care se pot dezvolta sisteme tehnice inovative de la concept până la realizarea fizică și testarea acestora. Structura Laboratorului de Proiectare, Modelare și Cercetarea Sistemelor și Componentelor Autovehiculelor este construită astfel încât să asigure toate activitățile necesare desfășurării în cele mai bune condiții a proceselor de cercetare dezvoltare a sistemelor tehnice noi. Pentru a asigura o calitate cât mai ridicată a proceselor în fiecare etapă (modelare, simulare, dezvoltare de produs, cercetare experimentală) ingineria virtuală interacționează cu dezvoltarea fizică și cercetarea experimentală a sistemelor.

produse 12

produse 13

produse 14