Domenii de cercetare

Soluții avansate de sisteme de propulsie și transmisii

Obiectivele principale ale direcției de cercetare sunt optimizarea proceselor din motoarele cu ardere internă, dezvoltarea de produse pentru îmbunătățirea alimentării, testarea sistemelor de reducere a emisiilor poluante și evaluarea posibilităților de utilizare a combustibililor alternativi. De asemenea, un alt obiectiv important îl reprezintă pregătirea resursei umane în domeniul motoarelor cu ardere internă (masteranzi, doctoranzi, cercetători).

Utilizând standurile și echipamentele Centrului sunt testate motoare prototip sau motoare care echipează autovehiculele de serie, în vederea: optimizării parametrilor funcționali ai acestora; testarea și dezvoltarea elementelor sistemelor de admisie; producerea de sisteme inovative de supraalimentare; testarea sistemelor auxiliare ale motoarelor (răcire, ungere, aprindere); dezvoltarea de strategii și sisteme de reducere a emisiilor poluante din gazele de evacuare.

foto Domenii de cercetare C02A

O direcție importantă o reprezintă testarea combustibililor fosili, combustibililor alternativi și a amestecurilor dintre aceștia, în vederea reducerii impactului acestora asupra mediului la utilizarea în motoarele convenționale. De-a lungul timpului s-au testat și dezvoltat tehnologii de producere a combustibililor alternativi din surse vegetale, împreună cu parteneri europeni.

Foto 2 domenii de cercetare C02A

Un domeniu important îl reprezintă și transmisiile pentru autovehicule. În unitatea autoservice a Universității, standul dinamic cu rulouri este utilizat pentru analiza performanțelor dinamice ale autovehiculelor. Acesta este un Stand Dinamometric MAHA, LPS 3000 R100/1 pentru autoturisme, vehicule de competiție și motociclete

Foto 3C02a

Foto 4 C02A

 

Responsabil stand de încercare a motoarelor monocilindrice (AVL) - S.L.dr.ing. Cristian Ioan LEAHU, leahu.cristian@unitbv.ro

Responsabil stand de încercare a motoarelor monocilindrice (Horiba) - S.L.dr.ing. Bogdan BENEA, b.benea@unitbv.ro

Responsabil domeniu transmisii pentru autovehicule - S.L.dr.ing. Adrian BUDALĂ, abudala@unitbv.ro,

Responsabil domeniu proiectare avansată (Automotive) - S.L.dr.ing. Sebastian RADU, s.radu@unitbv.ro

Responsabil laborator combustibili și lubrifianți pentru autovehicule - Conf.dr.ing. Dorin DUMITRAȘCU

Sisteme neconvenționale de propulsie

Obiectivul principal al direcției de cercetare este realizarea de produse inovative și aplicații din domeniul autovehiculelor, având ca surse de propulsie sisteme neconvenționale. Activitatea poate fi împărțită în două domenii importante: autovehicule electrice și autovehicule acționate de sisteme hidraulice și sonice.

În anul 2016, în urma conlucrării dintre cercetători, cadre didactice și studenți, a fost realizat autovehicul electric E-Smart. Interesul pentru autoturismele electrice este în continuă creștere, ceea ce a dus la înlocuirea grupului propulsor termic al unui autoturism, cu un sistem de propulsie electric. În urma unui calcul dinamic privind performanțele motorului, pentru rularea cu o viteză maximă de 80 km/h și o autonomie cuprinsă între 40 și 60 km, s-a considerat că cel mai potrivit este un motor asincron trifazat cu puterea de 22kW și cuplul de 120Nm la o turație de 4000 rpm.

 

Foto 5 C02A

 

Cea de a doua direcție de cercetare o reprezintă autovehiculele acționate de sisteme hidraulice și sonice. Soluția este inovativă și este testată pe autovehicule prototip. S-a plecat de la necesitatea reducerii consumului de energie și a emisiilor de dioxid de carbon ale autovehiculelor. S-a urmărit creșterea creșterea eficienței sursei de propulsie și reducerea costurilor de producție. A rezultat un sistem hibrid hidraulic care utilizează undele de presiune dintr-un fluid (principiul sonicității).

Foto 6 CO2A

Responsabil domeniu autovehicule hibride și electrice - S.L.dr.ing. Radu ȚÂRULESCU, radu.tarulescu@unitbv.ro

Responsabil domeniu autovehicule hibride acționate de sisteme hidraulice - Prof.dr.ing. Horia ABĂITANCEI, h.abaitancei@unitbv.ro

foto 7 CO2A


Siguranță rutieră, analiza și reconstrucția accidentelor

Obiectivul principal al direcției de cercetare îl reprezintă realizarea testelor de accidentologie și optimizarea metodelor de reconstrucție a accidentelor rutiere. Un impact important îl are pregătirea resursei umane în domeniul siguranței rutiere (studenți, masteranzi, doctoranzi și cercetători). Activitățile specifice sunt: reconstrucția accidentelor de circulație; dezvoltarea de elemente de siguranță activă și pasivă pentru autovehicule; dezvoltarea de echipamente si standuri necesare testelor experimentale, proiectarea si fabricarea de manechini de testare la impact (vehicul - vehicul cu pasager și vehicul - pieton); consiliere în domeniul reconstrucției accidentelor; training pentru experți în daune ale accidentelor rutiere.

FOTO 8
 

Responsabil domeniu reconstrucția accidentelor - S.L.dr.ing. Daniel TRUȘCĂ, truscadan@gmail.com

Responsabil domeniu siguranță rutieră - Conf.dr.ing. Dragoș DIMA, d.dima@unitbv.ro

 

FOTO9

Managementul traficului rutier și mobilitate urbană durabilă

Obiectivul principal al direcției de cercetare îl reprezintă studiile în domeniul mobilității urbane durabile și a traficului rutier. Obiectivele principale ale direcției de cercetare sunt: realizarea de studii de trafic rutier necesare municipalităților și orașelor cu probleme de mobilitate; concepția strategiilor de management al traficului rutier; realizarea de documente strategice pentru Primării (Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă, Planuri de Acțiune Energetică Durabilă); realizarea de hărți de zgomot; studii de impact a activității de transport asupra nivelului de poluare produs în zonele urbane și extraurbane; studii de oportunitate în colaborare cu Primăriile care accesează proiecte prin Programul Operațional Regional; studii de mobilitate în colaborare cu autoritatea locală de transport (Regia Autonomă de Transport Brașov).

Foto 10

 

De-a lungul timpului au fost realizate studii de trafic rutier și mobilitate urbană în orașe precum Brașov, Târgu Mureș, Galați, Brăila, Călărași, Cernavodă, Ghimbav, Săcele și altele.

Un obiectiv important îl reprezintă participarea membrilor domeniului de cercetare ca și experți tehnici în transporturi, infrastructură rutieră și accesare fonduri europene, alături de Primării, autorități locale și firme de consultanță în evaluarea și realizarea de proiecte de investiții prin Programului Operational Regional.

Foto 11

 

Responsabil domeniu mobilitate urbană durabilă - Conf.dr.ing. Stelian ȚÂRULESCU, s.tarulescu@unitbv.ro

Responsabil domeniu trafic rutier - Dr.ing. Covaciu DINU, dinu.covaciu@unitbv.ro

• Proiectarea, modelarea și cercetarea sistemelor și componentelor autovehiculelor

Obiectivul principal al direcției de cercetare îl reprezintă realizarea studiilor privind sistemele tehnice și diferitele componente ale autovehiculelor pornind de la concept, modelare 3D, simulare și până la testarea și verificarea acestora. O direcție importantă o reprezintă partea de inovare și dezvoltarea de noi soluții tehnice noi aplicate la sistemele autovehiculului.

Prin infrastructura existentă în cadrul Institutului de Cercetare al Universității Transilvania din Brașov se pot coordona proiecte interdisciplinare prin care se pot dezvolta sisteme tehnice inovative de la concept până la realizarea fizică și testarea acestora.

Structura Laboratorului de Proiectare, Modelare și Cercetarea Sistemelor și Componentelor Autovehiculelor este construită astfel încât să asigure toate activitățile necesare desfășurării în cele mai bune condiții a proceselor de cercetare dezvoltare a sistemelor tehnice noi. Pentru a asigura o calitate cât mai ridicată a proceselor în fiecare etapă (modelare, simulare, dezvoltare de produs, cercetare experimentală) ingineria virtuală interacționează cu dezvoltarea fizică și cercetarea experimentală a sistemelor.

foto 12

O altă preocupare a colectivului de cercetare o reprezintă crearea de noi soluții energetice regenerabile pe baza de combustibili neconvenționali (hidrogen, biogaz) ca sursă primară de energie pentru acționarea diferitelor sisteme tehnice (motoare termice, pompe de căldură, etc.).

foto 13

Responsabil domeniu - S.L.dr.ing. Sebastian RADU, s.radu@unitbv.ro