Domenii de cercetare

•Soluții avansate de sisteme de propulsie și transmisii
Sisteme neconvenționale de propulsie
Siguranță rutieră, analiza și reconstrucția accidentelor
Managementul traficului rutier și mobilitate urbană durabilă
• Proiectarea, modelarea și cercetarea sistemelor și componentelor autovehiculelor

Infrastructură

Soluții avansate de sisteme de propulsie

Infrastructura este concentrată în jurul celor două standuri de încercare a motoarelor cu ardere internă: standul de testare a motoarelor cu ardere internă monocilindrice și standul de testare a motoarelor cu ardere internă policilindrice.

Sisteme neconvenționale de propulsie și transmisii

Infrastructura este concentrată în jurul celor două direcții de cercetare: autovehiculele electrice și sistemele hidraulice.

Siguranță rutieră, analiza și reconstrucția accidentelor
  • PC‐CRASH - Soft utilizat pentru analiza și reconstrucția accidentelor de circulație, definirea traiectoriilor post-coliziune, calculul vitezelor înainte și după impact, simularea și vizualizarea dinamicii accidentelor.
  • Accelerometre, sisteme pentru achiziția datelor
  • Dispozitive antropometrice humanoide
Managementul traficului rutier și mobilitate urbană durabilă

Infrastructura este constituită din echipamentele și softurile necesare înregistrării fluxurilor de trafic rutier și a poluării aerului și sonore.

• Proiectarea, modelarea și cercetarea sistemelor și componentelor autovehiculelor

Produse și servicii cu potențial inovativ

Utilizând infrastructura centrului de cercetare pot fi realizate următoarele servicii:

• Soluții avansate de sisteme de propulsie și transmisii
• Sisteme neconvenționale de propulsie
• Managementul traficului rutier și mobilitate urbană durabilă
• Proiectarea, modelarea și cercetarea sistemelor și componentelor autovehiculelor

Proiecte

1. Motor în doi timpi pentru autovehicule hibride

2. Sistem de reducere a concentrației dioxidului de carbon din gazele de evacuare a motoarelor termice

3. Sistem de recuperare a energiei pierdute prin gazele de evacuare ale motoarelor cu ardere internă

4. Analiză tehnico-economică comparativă între autobuze diesel, autobuze electrice și troleibuze

5. Dezvoltarea unei pompe de caldură cu ciclu compresie termică - simularea proceselor termo-gazo-dinamice

6. Simularea proceselor de curgere cu transfer de căldură (Simulation of flow with heat transfer)

7. Contract subsecvent: Simularea proceselor de curgere in sistemul Common MPC - basic

8. Dezvoltarea unei pompe de căldură cu ciclu compresie termică

9. Studiul proceselor termo gazo-dinamice din pompele de căldură

10. Studiu de mobilitate privind traficul rutier al orașului Ghimbav

11. Planul de mobilitate urbană durabilă al orașului Ghimbav

12. Studiu privind parametrii de eficiență energetică la nivelul strategiei locale și a PAED pentru orașul Ghimbav

13. Introducere sistem de transport urban inteligent și ecologic în orașul Ghimbav. Trasee și infrastructură pentru transport electric

14. Studiu de trafic rutier pentru orașul Cernavodă

15. 

16. Sistematizarea traficului pe Platforma AUTOLIV

17. Soluții și măsuri privind sistematizarea traficului pe Platforma AUTOLIV Brașov

18. Studiu 

19. Colectare date de trafic pentru actualizarea studiului de trafic aferent Municipiului Brașov

Colaborări

De-a lungul timpului au fost dezvoltate produse inovative împreună cu partenerii noștri din întreaga lume:

Echipa