Proiecte

1. Motor în doi timpi pentru autovehicule hibride

Modelul numeric a fost dezvoltat pentru un motor cu aprindere prin scânteie în doi timpi. Unul dintre obiectivele studiului a fost de a investiga diferențele dintre un motor convențional și un motor liniar. Ciclul termodinamic și simulările au fost realizate utilizând programul AVL Boost.

Simularea funcționării motorului a fost necesară pentru a fi realizată pe o bază multidisciplinară deoarece dinamica mișcării pistonului unui motor liniar este influențată de calitatea schimbului de gaze, calitatea arderii și sarcina sistemului hidraulic.

Un model unidimensional al motorului cu piston liber a fost realizat în AMESim, program creat de Siemens Software.

Membrii proiectului: Șef lucrări dr. ing. Radu Sebastian (director), Prof. dr. ing. Horia Abăitancei, ș.a.

2. Sistem de reducere a concentrației dioxidului de carbon din gazele de evacuare a motoarelor termice

Obiectivul principal al proiectului constă în realizarea unui sistem de reducere al emisiilor de CO2, testarea acestuia pe diverse motoare cu ardere internă, testarea lui pentru mai mulți combustibili clasici, alternativi și amestecuri.

S-a testat sistemul pe motorul cu aprindere prin scânteie AVL 5405 de pe standul de încercare a motoarelor monocilindrice din laboratorul L9, al ICDT. S-au făcut teste pentru diferite regimuri de funcționare (varierea turației în plaja 1000 – 5000 rot/min și varierea sarcinii în plaja 0 - 100%). S-au testat benzine și amestecuri de benzine cu alcooli pentru a determina comportamentul sistemului pentru diverși combustibili.

S-au făcut teste de anduranță pentru a stabili durata de eficiență și de utilizare pentru sistemul realizat.

Membrii proiectului: Conf. dr. ing. Stelian Țârulescu (director), Șef lucrări dr. ing. Benea Bogdan, Șef lucrări dr. ing. Leahu Cristian-Ioan, Șef lucrări dr. ing. Țârulescu Radu.

3.Sistem de recuperare a energiei pierdute prin gazele de evacuare ale motoarelor cu ardere internă

Proiectul de cercetare propune o soluție care diminuează emisia de CO2 provenită de la transportul rutier. Obiectivul principal al proiectului de cercetare este acela al recuperării unei părți însemnate din energia gazelor de evacuare. Soluția propusă este aceea ca o parte din energia gazelor de evacuare să fie convertită în energie electrică și utilizată la alimentarea echipamentelor electrice ale autovehiculului. Proiectul de cercetare poate influența sensibil avansarea în domeniul managementului energetic al motoarelor cu ardere internă.

Originalitatea proiectului constă în modalitatea de abordare a problematicii eficientizări echipamentelor de conversie energie mecanică – energie electrică, în vederea intensificării reducerii consumului de combustibil și a emisiei de CO2. În acest sens proiectul își propune să utilizeze tehnologii convenționale, deja existente pe autovehicule, însă utilizate într-un mod inovativ.

Membrii proiectului: Șef lucrări dr. ing. Leahu Cristian-Ioan (director), Șef lucrări dr. ing. Radu Sebastian, Șef lucrări dr. ing. CĂLIN Marius Daniel.

4. Analiză tehnico-economică comparativă între autobuze diesel, autobuze electrice și troleibuze

Cercetarea este o analiză făcută între autobuzele cu motor cu ardere internă, care reprezintă la momentul actual cea mai utilizată variantă pentru transportul în comun, troleibuze și autobuze cu sistem de propulsie electric (hibride, cu stocarea energiei în baterii și cu producerea energiei prin pile de combustie). În dezvoltarea materialului prezentat s-a urmărit și cunoașterea elementelor de bază privind modul de funcționare și soluțiile constructive ale autobuzelor electrice și troleibuzelor moderne, utilizate în special în Europa.

Membrii proiectului: Șef lucrări dr. ing. Radu Țârulescu (director), Conf. dr. ing. Stelian Țârulescu.

5. Dezvoltarea unei pompe de caldură cu ciclu compresie termică - simularea proceselor termo-gazo-dinamice

Membrii proiectului: Prof. dr.i ng. Horia Abăitancei (Director), ș.a.
Beneficiar: ADVANCED MECHATRONIK TECHNOLOGIES SRL

6. Simularea proceselor de curgere cu transfer de căldură (Simulation of flow with heat transfer)

Membrii proiectului: Prof. dr. ing. Horia Abăitancei (Director), ș.a.
Beneficiar: Thermolift INC, USA

7. Contract subsecvent: Simularea proceselor de curgere in sistemul Common MPC - basic

Membrii proiectului: Șef lucrări dr. ing. Sebastian Radu (Director), ș.a.
Beneficiar: Schaeffler Romania SRL

8. Dezvoltarea unei pompe de căldură cu ciclu compresie termică

Membrii proiectului: Șef. lucr. Dr. ing. Sebastian Radu (Director), ș.a.
Beneficiar: ADVANCED MECHATRONIK TECHNOLOGIES SRL

9. Studiul proceselor termo gazo-dinamice din pompele de căldură

Membrii proiectului: Prof. dr. ing. Horia Abăitancei (Director), ș.a.
Beneficiar: ADVANCED MECHATRONIK TECHNOLOGIES SRL

10. Studiu de mobilitate privind traficul rutier al orașului Ghimbav

Studiul de mobilitate s-a realizat pentru nodurile rutiere din orașul Ghimbav. Acesta cuprinde: definirea rețelei rutiere a orașului Ghimbav; analiza fluxurilor de circulație rutieră existente pentru zece intersecții aflate pe principalele artere ale orașului; culegerea de date a parametrilor geometrici ai zonei analizate (măsurători, observații la fața locului, fotografii) și realizarea schemelor pentru intersecțiile analizate; culegerea de date de fluxuri rutiere pentru intersecțiile analizate la orele de vârf de dimineață și de seară (7.00 - 8.00 și 15.00 - 16.00); sintetizarea datelor culese și întocmirea unei baze de date (fluxuri rutiere); analiza datelor culese; Realizarea unui studiu de anticipare a traficului rutier din momentul realizării autostrăzii Comarnic - Brașov, Aeroportului Internațional Brașov - Ghimbav și ținând cont de gradul de dezvoltate demografică a Zonei Metropolitane Brașov.

Membrii proiectului: Conf. dr ing. Stelian Țârulescu (director), Șef lucrări dr. ing. Benea Bogdan, Șef lucrări dr ing. Țârulescu Radu.

11. Planul de mobilitate urbană durabilă al orașului Ghimbav

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) este un document strategic și un instrument al politicii de dezvoltare, având ca principal scop satisfacerea nevoilor de mobilitate ale persoanelor și agenților economici din orașe și împrejurimile acestora pentru a crește calitatea vieții, contribuind în același timp la atingerea obiectivelor europene privind protecția mediului și eficiența economică.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Ghimbav asigură punerea în aplicare a conceptelor europene de planificare și management pentru mobilitatea urbană durabilă, adaptate la condițiile specifice ale Zonei Metropolitane Brașov și ale Orașului Ghimbav. Planul include lista măsurilor de optimizare a mobilității pe termen scurt, mediu și lung.
Pentru realizarea proiectului s-a colaborat cu S.A. Proteus Diona S.R.L. Brașov și cu Primăria orașului Ghimbav.

Membrii proiectului: Conf. dr ing. Stelian Țârulescu (director), Șef lucrări dr. ing. Benea Bogdan, Șef lucrări dr. ing. Daniel Trușcă, Șef lucrări dr. ing. Țârulescu Radu.

12. Studiu privind parametrii de eficiență energetică la nivelul strategiei locale și a PAED pentru orașul Ghimbav

Studiul privind parametrii de eficiență energetică la nivelul strategiei locale și a PAED pentru orașul Ghimbav a fost realizat cu sprijinul și contribuția mai multor specialiști din cadrul administrației locale, reprezentanților instituțiilor de învățământ universitar și a unor companii private și de stat. Acest studiu este parte integrantă din documentele politice strategice pentru dezvoltarea durabilă a Orașului Ghimbav, conține o analiză substanțială a situației energetice la nivel local, evidențiază modalitatea de inventariere a emisiilor de CO2 în strictă concordanță cu politicile naționale și internaționale privind energia și schimbările climatice și implicit a Strategiei Europa 2020.

În proiect sunt prezentate intervalul de referință a emisiilor și direcțiile de acțiune, cu modul de calcul detaliat pentru fiecare în parte.

Pentru realizarea proiectului s-a colaborat cu S.A. Proteus Diona S.R.L. Brașov și cu Primăria orașului Ghimbav.

Membrii proiectului: Șef lucrări dr. ing. Stelian Țârulescu (director), Asistent dr. ing. Țârulescu Radu.

13. Introducere sistem de transport urban inteligent și ecologic în orașul Ghimbav. Trasee și infrastructură pentru transport electric

Proiectul prezintă metodologia de implementare a unui sistem de transport public pentru orașul Ghimbav. Acesta a fost structurat pe trei module:

  • Modulul 1 se concentrează pe metodologia legată de achiziția de autovehicule, echipamente și sisteme necesare, precum și pe investițiile în infrastructură.
  • Modulul 2 - metodologia legată de managementul sistemului de transport.
  • Modulul 3 - se concentrează pe metodologia legată de procedurile de exploatare și mentenanță a componentelor sistemului de transport.

Pentru realizarea proiectului s-a colaborat cu S.A. Proteus Diona S.R.L. Brașov și cu Primăria orașului Ghimbav.

Membrii proiectului: Șef lucrări dr. ing. Stelian Țârulescu (director), Asistent dr. ing. Țârulescu Radu.

14. Studiu de trafic rutier pentru orașul Cernavodă

Realizarea unui studiu asupra rețelei rutiere urbane a necesitat parcurgerea unor etape importante pentru colectarea, analiza, prelucrarea şi interpretarea datelor necesare.

În prima etapă de definire a rețelei rutiere un prim pas a constat în identificarea problemelor existente şi definirea cauzelor potențiale. Sarcinile în acest scop au implicat activități direcționate spre: colectarea informațiilor; definirea problemelor şi cauzelor.

Etapa de colectare a datelor a avut în vedere asigurarea unui istoric al condițiilor de circulație privind volumele de trafic, elementele geometrice ale rețelei rutiere, siguranța rutieră, etc.

Aceste date au fost folosite atât pentru stabilirea problemelor operaționale şi de siguranță rutieră, cât şi pentru identificarea cauzelor acestora. Procesul de evaluare s-a bazat, de asemenea, pe notificarea asupra apariției unor probleme în anumite zone şi intersecții. În general responsabilii locali centralizează anumite categorii de informații care stau la baza formulării nevoii de realizare a unui studiu.

Pentru realizarea proiectului s-a colaborat cu Universitatea Ovidius din Constanța și cu Primăria orașului Cernavodă.

Membrii proiectului: Șef lucrări dr. ing. Stelian Țârulescu (director), Prof. dr. ing. Florea Daniela, Prof. dr. ing. Șoica Adrian, Asistent dr. ing. Țârulescu Radu, Șef lucrări dr. ing. Benea Bogdan, Șef lucrări dr. ing. Togănel George, Șef lucrări dr. ing. Trușcă Daniel, Șef lucrări dr. ing Leahu Cristian Ioan.

15. Studiu privind adaptarea spațiului urban și clădirilor civile la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap

Obiectivul studiului a constat realizarea unui studiu privind situația actuală orașului Ghimbav din punct de vedere al accesibilității persoanelor cu handicap în spațiul public. Scopul documentației este de a asigura o viață independentă pentru orice persoană cu dizabilități. Acest obiectiv depinde de eliminarea obstacolelor existente în vederea satisfacerii nevoilor legate de sănătate, de educație, de integrare profesională, de petrecere a timpului liber, de socializare, etc. De asemenea un obiectiv primordial în constituie accesibilizarea mediului public și a mediului de lucru pentru persoanele cu dizabilități.

Studiul a presupus analiza spațiului urban accesibil, spațiului construit accesibil pentru clădiri de interes și utilitate publică, dar și soluții de amenajare a spațiului urban și construit accesibil.

Membrii proiectului: Conf. dr. ing. Stelian Țârulescu (director),  Șef lucrări dr. ing. Țârulescu Radu, Șef lucrări dr. ing. Benea Bogdan,  Șef lucrări dr. ing Leahu Cristian Ioan.

16. Sistematizarea traficului pe Platforma AUTOLIV

Scopul studiului a fost de a analiza fluxul de autovehicule și de pietoni pentru Platforma Autoliv Brașov, în vederea optimizării acestuia și a creșterii siguranței. S-a urmărit ca rezultat al acestui proiect sistematizarea traficului intern proprietății Autoliv din Brașov pentru toate categoriile participante la trafic: pietoni, mijloace de transport în comun pentru angajați, autovehicule personale și de transport mărfuri, stivuitoare, precum și toate celelalte categorii de vehicule.

Membrii proiectului: Conf. dr. ing. Stelian Țârulescu (director), Prof. dr. ing. Năstăsoiu Mircea,  Prof. dr. ing. Șoica Adrian, Șef lucrări dr. ing. Țârulescu Radu, Șef lucrări dr. ing. Trușcă Daniel, Dr.ing. Dinu Covaciu.

17. Soluții și măsuri privind sistematizarea traficului pe Platforma AUTOLIV Brașov

Acest proiect a venit în completarea proiectului anterior, pentru a oferii sugestii și soluții privind organizarea și sistematizatea traficului pe Platforma AUTOLIV Brașov. În urma analizei situației actuale a fluxurilor de autovehicule și pietoni s-au stabilit măsurile privind optimizarea acestora, ținând cont de cerințele beneficiarului.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost: Definirea fluxului auto și pietonal; Evitarea intersectării categoriilor principale de participanți la trafic; Evitarea aglomerației la orele de vârf; Definirea configurației trotuarelor, a căilor de acces pietonale și a parcărilor; Definirea poziției punctelor de acces și control de securitate; Definirea punctelor de acces pe proprietate; Definirea poziției optime a cântarului de control și inserarea acestuia în fluxul logistic; Studiu privind alegerea unei aplicații de gestionare a fluxului logistic; Stabilirea soluțiilor de reducere a punctelor de conflict dintre categoriile principale de participanti la trafic; Stabilirea soluțiilor de reducere a riscului de accidente; Definirea configuratiei optime în ceea ce privește infrastructura rutieră internă; Studiu comparativ între scenariile propuse în ceea ce privește bugetul și timing-ul necesar implementării soluțiilor alese; Prezentarea avantajelor/dezavantajelor pentru soluțiile propuse.

Membrii proiectului: Conf. dr. ing. Stelian Țârulescu (director), Prof. dr. ing. Năstăsoiu Mircea,  Prof. dr. ing. Șoica Adrian, Șef lucrări dr. ing. Țârulescu Radu, Dr.ing. Dinu Covaciu.

18. Studiu privind măsurarea lungimii efective a traseelor liniilor de autobuze ale RATBV

Obiectivul studiului a constat în determinarea cât mai corectă, prin măsurare, a lungimilor traseelor liniilor de autobuze ale RATBV S.A.

Etapele studiului au cuprins:

- colectarea datelor prin parcurgerea traseelor (parcurgerea traseului cu un vehicul echipat cu sisteme de achiziție a datelor, bazate pe receptoare GPS, concepute şi realizate în cadrul laboratorului);

- prelucrarea datelor, incluzând validarea/sortarea datelor utile; reprezentarea traseelor pe support GIS şi prin diagrame, analiza rezultatelor obținute;

- elaborarea raportului final: Prezentarea metodei de achiziție şi prelucrare a datelor, prezentarea datelor pentru fiecare traseu, sinteza rezultatelor obținute, concluzii.

Membrii proiectului: Dr.ing. Dinu Covaciu (director), Prof. dr. ing.  Daniela Florea , Prof. dr. ing. Adrian  Șoica, Conf.dr. ing. Stelian Țârulescu, conf.dr. ing. Dragoş Dima, Șef lucrări dr. ing. Janos Timar.

19. Colectare date de trafic pentru actualizarea studiului de trafic aferent Municipiului Brașov

Obiectivul proiectului a fost de a realiza o bază de date actualizată a fluxurilor rutiere relevante pentru Municipiul Brașov. Obiectivele specifice au fost: Efectuarea de recensăminte manuale de circulație în 45 secțiuni, pe ambele sensuri de mers; Efectuarea de recensăminte manuale de circulație, pe direcții de mers (viraje) și categorii de vehicule în 5 intersecții, pe ambele sensuri de mers.

Datele culese au fost utilizate pentru Studiul de trafic aferent Municipiului Brașov, utilizat pentru documentele strategice ale autorităților locale.

Membrii proiectului: Șef lucrări dr.ing. Radu Țârulescu (director), Conf. dr. ing. Stelian Țârulescu, Șef lucrări dr. ing. Benea Bogdan,  Șef lucrări dr. ing Leahu Cristian Ioan.