Infrastructură

Laboratorul de Genetică forestieră

1. Secvențiator ADN Backman Coulter – pentru secvenţierea genomului prin electroforeza capilara

DSC 3605

2. Thermocycler (Eppendorf si Corbertt), Real Time PCR - mașini pentru realizarea reacției de polimerizare în lanț (PCR – eng. Polymerase chain reaction)

01DSC 4882

3. Nanodrop Thermo Scientific – pentru măsurarea calității și concentrației ADN-ului

4. Moară cu bile – pentru măcinarea materialului vegetal recoltat

5. Termomixer Eppendorf – dispozitiv care ajută la agitarea și ridicarea la o anumită temperatură a 24 de tuburi de 2ml.

02DSC 4856

6. Camere de electroforeză în plan vertical și orizontal – utilizată la electroforeza orizontală și vertical

03DSC 3716

7. Centrifugă pentru tuburi Eppendorf – centrifughează tuburi de 2ml sau mai mici

04DSC 3660

8. Centrifuga pentru plăci Sigma – centrifughează plăci de 96 de probe

05DSC 3598

9. Transiluminator cu ultraviolete - pentru vizualizarea gelurilor de agaroză

10. Nișă cu flux laminar pentru pregătirea probelor

06DSC 3565

11. Baie de apă - pentru încălzirea substanțelor

12. Congelatoare de temperaturi joase, frigider, lăzi frigorifice – păstrarea şi depozitarea probelor, atât probele analizate cât şi materialul recoltatat din teren în vederea analizei.

07DSC 3750

13. Alte aparate necesare analizelor de laborator: răcitor pentru electroforeză, surse de putere pentru electroforeză, agitatoare magnetice, pH-metru digital, balanță de precizie, aparat pentru produs apă bidistilată, pipete de mare precizie, autoclavă, cuptor cu microunde, aparat pentru produs fulgi de gheață –pentru pregatirea probelor, incubator, etuvă, balanță de precizie, aparat pentru produs apă bidistilată, pipete de mare precizie

08DSC 3624

Laboratorul de pedologie forestieră

1. Sistem Kjeldahl format din:

  • unitate de digestie
  • unitate de distilare - cu 6 poziții, temperatura maximă de lucru 450ºC, cu posibilitate de încălzire cu 4 rampe de temperatură, precizia de încălzire ± 0,5ºC / cu operare programată - determinarea azotului total din sol şi/sau material vegetal

2. Spectrometru de absorbție moleculară Cecil - monofascicul, 325 – 1100 nm

Determinarea conținutului de fosfor în sol și material vegetal

3. Balanță analitică Ohaus cu calibrare internă, capacitate 220g, precizie 0,0001g, deviație standard 0,1 mg

Cântăriri pentru analize de laborator gravimetrice (probe de sol şi material vegetal, textura solului, conținutul de humus, etc.); prepararea soluțiilor aferente analizelor

4. Balanță analitică Ohaus cu calibrare internă, capacitate 420g, precizie 0,001g, deviație standard 1 mg

Cântăriri pentru analize de laborator gravimetrice (probe de sol, textura solului, conținutul de humus, etc.); prepararea soluțiilor aferente analizelor

5. Etuvă Memmert cu convecție naturală - Determinarea texturii solului

6. Distilator GFL 2008 - debit apă distilată de 78L/oră

Preparare apă distilată pentru prepararea soluțiilor necesare analizelor chimice.

7. pH-metru digital - aparat multiparametru

Determinarea pH-ului solutiei solului, conductivitate

8. Agitator orbital - Cu vibrație orbitală, amplitudinea vibrației 30 mm, frecvența de vibrare 0-300 min-1

Determinarea capacității totale de schimb

9. Agitatoare magnetice - Viteza de rotație 50-max 1500, temperatura maximă de încălzire 370ºC.
Determinarea capacității totale de schimb

10. Cuptor de calcinare Nabertherm - temperatura maximă de operare 1100ºC

Determinarea conținutului de humus.


Laboratorul de fiziologia plantelor

Echipamente: Sistem Kjeldahl, spectrometru cu absorbție atomică, camera de presiune, calorimetru, analizor de gaze foliar, balanță analitică, etuvă, mictrotom, microscop cu sistem de preluare live a imaginilor


Laboratorul de semințe forestiere

Echipamente: germinator tip Jacobsen, termobalanța, balanța analitică, etuvă cu convecție, microscop cu sistem de preluare live a imaginilor, clupă electronică, dendrometre de precizie


Laboratorul de protecția pădurilor

Echipamente: Sistem pentru analize foliare WINFOLIA, balanța analitică, etuvă, microscop cu sistem de preluare live a a imaginilor, sisteme de capturare a insectelor dăunătoare.


Laboratorul de cinegetică

Echipamente: Sistem de vizionare pe timp de noapte, lunete pentru observare la mare distanță, arme de tranchilizare, stații radio, sistem de localizare GPS