Proiecte

Îmbunătățirea tehnologiei de producere a semințelor în livezi semincere de molid

PN-III-P2-2.1-BG-2016-0465

Crearea de culturi silvice prin folosirea de materiale de reproducere calificate și testate este legiferată în România în acord cu cerințele Uniunii Europene și Schema OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development).

Livezile semincere, denumite în România și plantaje, sunt destinate pentru a produce semințe cu însușiri genetice superioare. În prezent, aceste culturi speciale au doar valoare superioară prezumtivă, deoarece arborii genitori utilizați la înființarea lor au fost selectați numai după criterii fenotipice.

De aceea, este necesară validarea superiorității genetice, care impune determinarea nivelului diversității genetice a clonelor din fiecare livadă. Regia Națională a Pădurilor-Romsilva administrează 58,7 ha de livezi semincere pentru specia molid – cea mai utilizată în lucrările de împădurire din zona montană a țării. Acestea pot produce semințe pentru a acoperi tot necesarul pentru înființarea culturilor silvice de molid. Deoarece până în prezent nu au fost testate genetic, prin cercetările propuse se are în vedere îmbunătățirea tehnologiei de producere a semințelor prin încorporarea datelor referitoare la nivelul diversității genetice, parametru de maximă importanță pentru crearea de culturi de mare productivitate și stabilitate. Evaluarea genetică se va face cu markeri ADN, eșantionul de analiză incluzând patru livezi de semințe clonale și două populații naturale de referință. Totodată, se vor furniza informații actualizate privind structura clonală actuală și fenologia de primăvară. Totodată, pentru eficientizarea costurilor RNP-Romsilva în exploatarea livezilor semincere se va furniza agentului economic suportul științific privind stabilirea numărului minim de clone din care să se recolteze semințele, în condiții de asigurare a unui nivel minim acceptat al diversității genetice. Transferul tehnologic va permite agentului economic livrarea de semințe pe piața externă la un nivel superior de certificare a valorii genetice a acestora.

Membrii proiectului
 • Universitatea Transilvania Brasov:
  - Prof. dr. ing. Alexandru Lucian CURTU
  - Prof dr. ing. Neculae ŞOFLETEA
  - Dr. ing. Elena CIOCÎRLAN
 • INCDS Marin Dracea:
  - CS II. Georgeta MIHAI
  - CS III. Maria TEODOSIU
  - CS III. Ionel MIRANCEA
  - ing. Paula IVANOV

Înființarea unui plantaj (livadă seminceră) de molid în cadrul D.S. Bihor constituit din 30 clone originare din regiunile ecologice E2, E3 și C1

contractul nr. 4886/ 24.04.2018

Înființarea unei livezi de semințe de molid (30 clone), pentru a produce sămânță genetic ameliorată pentru regiunile ecologice E 2, E 3 și C 1. Clonarea prin altoire a 30 arbori-plus de molid și replicarea fiecăriua în circa 120 rameți, utilizați pentru a crea o livadă de semințe pe o suprafață de 8 ha în Direcția Silvică Bihor, Ocolul Silvic Sudrigiu

Membrii proiectului:
 • Prof.univ.dr.ing. Neculae Șofletea –responsabil contract
 • Prof.univ. dr.ing. Alexandru Lucian Curtu
 • CS dr.ing. Elena Ciocîrlan
 • CS dr. ing. Cristina Văcălie
 • Dr.ing. Iacob Crăciunesc
 • Ing. hort. Tothpal Izabela
 • Teh. Tothpal Andras

Mobilizing and Monitoring Climate Positive Efforts in Forests and Forestry

Obiectivul general al proiectului FORCLIMIT este acela de a construi si oferi fundamentele necesare pentru a crea strategii eficiente de reducere de emisii asociate pădurilor. FORCLIMIT are trei sub-obiective:

1) să analizeze și să propună îmbunătățiri ale cadrului de contabilizare al reducerilor de emisii într-un cadru de politici unificate internațional, care să faciliteze o contabilizare consistentă a emisiilor din păduri din diferite țări;

2) să analizeze strategiile economice și ale politicilor existente în motivarea proprietarilor de terenuri ca aceștia să depună eforturi pentru reducerile de emisii din păduri și lanțul de custodie al lemnului;

3) să adauge la sistemul de măsurare, raportare si verificare (MRV) actual (care vizează doar estimarea națională a emisiilor), posibilitatea de estimare îmbunătățită la scară mică, e.g. arboret, unitate de administrare, precum și evaluarea măsurilor economice și a politicilor existente. Acest lucru este demonstrat prin trei studii de caz în trei țări diferite: Olanda, Romania si Suedia.

Membrii proiectului (din partea partenerului UNITBV):
 • Viorel Blujdea – coordonator
 • Ioan Dutca
 • Ion-Catalin Petritan
 • Mihaela Miclaus
 • Bogdan Popa

Development of a European Study Programme: International Master’s Degree for the Environmental Security Sector (ENSEC)

Degradarea mediului este determinată de schimbările climatice, creșterea demografică și utilizarea nerațională a resurselor. Pe lângă factorii fizici determinanți, un rol important îl are și lipsa de cunoaștere a societății, în consecință a educației în domeniu.

Proiectul își propune dezvoltarea și implementarea unor module inovatoare de Masterat, educația reprezentand o parte integrantă a misiunii globale. ENSEC a fost creat ca o anticipare a viitoarelor necesități în materie de competențe și pentru îmbunătățirea oportunităților de cooperare între învățământul superior, formarea profesională , industrie, precum și schimburi și transferuri de cunoștințe. Acesta are ca scop crearea unui program flexibil de învățare, în conformitate cu nevoile studenților și companiilor din domeniile conexe, printr-un program modular, aducându-le un plus de inovație, experiență și valoare.

Parteneri proiect:
 • Buckinghamshire New University- Coordinator
 • Transilvania University of Brasov
 • Associacao Comercial E Industrial Do Funchal - Camara De Comercio E Industria da Madeira
 • Eesti Metsakeskus Oü
 • Universidad Politecnica De Madrid
 • Universidade Da Madeira
 • Projects Abroad Uk
 • Ecosistemas Virtuales Y Modulares Sl