Domenii de cercetare

Gestionarea durabilă a resurselor forestiere și cinegetice

În cadrul acestui domeniu de cercetare se studiază ecosistemele forestiere în vederea fundamentării științifice a gospodăririi durabile a resurselor forestiere şi cinegetice.

Principalele arii de activitate din cadrul acestui domeniu sunt: genetica forestieră, pedologia forestieră, studiul semințelor forestiere, înființarea culturilor silvice, reconstrucție ecologică, silvobiologie şi silvotehnică, evaluări botanice, dendrologice, fitocenologice, fiziologice şi genetice, studii de ecologie generală şi aplicată, cercetarea, monitorizarea şi combaterea dăunătorilor şi bolilor pădurilor, studiul populațiilor de interes cinegetic, monitorizarea acestora, creşterea intensivă a vânatului şi salmonidelor etc.

Infrastructură

Laboratorul de Genetică forestieră
Laboratorul de pedologie forestieră
Laboratorul de fiziologia plantelor
Laboratorul de semințe forestiere
Laboratorul de protecția pădurilor
Laboratorul de cinegetică

Produse și servicii cu potențial inovativ

Hărti de conectivitate a pădurilor din România
(Dezvoltate în cadrul proiectului "COREHABS - Coridoare ecologice pentru habitate si specii in Romania", contract 6326/2015, Coordonator: Prof.dr.ing.Ioan Vasile Abrudan)

Trupurile de pădure existente la nivel național conform CORINE Land Cover 2012 au fost clasificate în funcție de suprafață și lățime minimă în 3 categorii – Noduri de Interconexiune (NI), Zone Nucleu (ZN) și Continuum de Habitat (CH).

Categoriile au fost dimensionate pentru asigurarea unor condiții de existență și perpetuare pe termen scurt (50-499 indivizi), mediu (500-49.999 indivizi) și respectiv lung (peste 50.000 indivizi) a populațiilor de arbori forestieri. Ulterior s-au utilizat succesiv distanțe de 1000 m, 1500 m, 2000 m, 4000 m (distanță euclidiană) pentru a evalua pentru prima dată conectivitatea pădurilor la nivel național.

Proiecte

Îmbunătățirea tehnologiei de producere a semințelor în livezi semincere de molid

PN-III-P2-2.1-BG-2016-0465

Înființarea unui plantaj (livadă seminceră) de molid în cadrul D.S. Bihor constituit din 30 clone originare din regiunile ecologice E2, E3 și C1

contractul nr. 4886/ 24.04.2018

Mobilizing and Monitoring Climate Positive Efforts in Forests and Forestry

Development of a European Study Programme: International Master’s Degree for the Environmental Security Sector (ENSEC) 

Colaborări

Echipa centrului de cercetare colaborează cu Academia de Stiințe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti, Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea", Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, Asociația Administratorilor de Păduri, companii forestiere și firme de proiectare în silvicultură.
Pe plan internațional, Centrul de cercetare colaborează cu Section of Forest Genetics and Forest Tree Breeding din cadrul Universității Georg-August Goettingen, Germania, în cadrul proiectului ”Genomische Signaturen Oekologischer Artbildung und paraller Evolution bei Eichen” (2019-2022).