Infrastructură

Centrul deține spații de lucru prevăzute cu echipamente pentru analize fizico-chimice, necesare prototipării alimentelor proiectate și pentru domeniul siguranței alimentare. Cercetările de optimizare și inovare ale sistemelor tehnice din domeniul agro-alimentar se realizează pe standuri experimentale interconectate cu aparatură de măsură și control.

1. Sistemul de uscare prin convecție cu aer cald a produselor de origine vegetală capacitate 100 kg/24 h
00DSC 5367
2. Sistem de mărunțire de tip Moară de laborator măcinare cu site interschimbabile, capacitate 150kg/h
3. Sistem extracție liposolubile - prin Extractor cu gaze la presiuni subcritice FC100, capacitate de prelucrare 100 litri materie prima / 8 h
01DSC 5377
4. Sistem extracție hidrosolubile - prin Extractor TIMATIC, capacitate 1 litru / sarja
5. Sistemul de analiză primară - aparatură laborator analize fizico-chimice: vascozimetru, balanță, aparat Soxhlet.