Proiecte

1. Promovarea performanţelor româneşti în domeniul producerii şi valorificării plantelor medicinale, aromatice şi tinctoriale

Pr. PROPLANT – CEEX , modul III, 2006-2008 Nr.1233/14.07.2006 contractor titular INMA Buc., Nr.6908/21.07.2006 contractor asociat Univ. Transilvania din Brașov

2. Platformă de valorificare sustenabilă a resurselor naturale prin biotehnologii şi procese ecologice în agroturism, silvicultură şi prelucrarea lemnului

PLATFORMA RENATSIL, MECT-CNCSIS (Program multianual 2006-2008) Nr.18/06.06.2007 Nr..înreg.MECT 33478/12.06.2007

3. Echanges Interculturels et Mutualisation des Experiences en Ecotourisme (organizaţii din 5 ţări UE: Belgia, Franţa, Italia, Portugalia, Romania)

Grundwig 2 - 06-G2-168-BV-FR 2006-2008

4. Prelucrarea integrativă avansată a produselor forestiere accesorii (BIOFOREPRO)

Progr. 4 - Partenariate în programele prioritare Nr. 52-108/01.10.2008 (2008-2012)

5. SOLVING THE TECHNOLOGICAL PROBLEMS OF SHEEP CHEESE PRODUCTION (acronym is TECHeese)

FP7 – TECHeese FP7-SME-2008-2 Grant agreement no.243638

6. Nutritional Labelling study in Black Sea Country, NUTRILAB

FP7-PEOPLE-2012-IRSES, nr. 318946