Domenii de cercetare

Specificul cercetărilor Centrului EBIOTEFA este axat pe studiul alimentelor proiectate în baza eco-biotehnologiilor, și anume cele din grupa alimentelor sanogene (alimente fucționale, nutraceutice, suplimente etc.) sau din grupa alimentelor compozite (preparate din gastronomia clasică sau cea de excelență). În acest sens este vizată valorificarea biodiversității, în special de orgine vegetală, prin metode biologice și biotehnice, dar și prin procese tehnologice tradiționale nepoluante și nedistructive din domeniul agro-alimentar. Sunt abordate problematicile privind randamentul și mentenanța utilajelor și instalațiilor specifice domeniului agro-alimentar.

Infrastructură

Centrul deține spații de lucru prevăzute cu echipamente pentru analize fizico-chimice, necesare prototipării alimentelor proiectate și pentru domeniul siguranței alimentare. Cercetările de optimizare și inovare ale sistemelor tehnice din domeniul agro-alimentar se realizează pe standuri experimentale interconectate cu aparatură de măsură și control.

Produse și servicii cu potențial inovativ

Extract compuși bioactivi liposolubili din fructe de Armurariu
Extract compuși bioactive liposolubili din flori uscate de lavandă
Extract compuși bioactive lipo- și hidro-solubili din iarbă uscată de sunătoare
Extract compuși bioactive liposolubili din fructe uscate de cătină
Extract compuși bioactive liposolubili din miez de nucă
Extract compuși bioactive liposolubili din semințe uscate de struguri
Pâine cu adaos de făină din semințe de struguri

Proiecte

1. Promovarea performanţelor româneşti în domeniul producerii şi valorificării plantelor medicinale, aromatice şi tinctoriale

Pr. PROPLANT – CEEX , modul III, 2006-2008 Nr.1233/14.07.2006 contractor titular INMA Buc., Nr.6908/21.07.2006 contractor asociat Univ. Transilvania din Brașov

2. Platformă de valorificare sustenabilă a resurselor naturale prin biotehnologii şi procese ecologice în agroturism, silvicultură şi prelucrarea lemnului

PLATFORMA RENATSIL, MECT-CNCSIS (Program multianual 2006-2008) Nr.18/06.06.2007 Nr..înreg.MECT 33478/12.06.2007

3. Echanges Interculturels et Mutualisation des Experiences en Ecotourisme (organizaţii din 5 ţări UE: Belgia, Franţa, Italia, Portugalia, Romania)

Grundwig 2 - 06-G2-168-BV-FR 2006-2008

4. Prelucrarea integrativă avansată a produselor forestiere accesorii (BIOFOREPRO)

Progr. 4 - Partenariate în programele prioritare Nr. 52-108/01.10.2008 (2008-2012)

5. SOLVING THE TECHNOLOGICAL PROBLEMS OF SHEEP CHEESE PRODUCTION (acronym is TECHeese)

FP7 – TECHeese FP7-SME-2008-2 Grant agreement no.243638

6. Nutritional Labelling study in Black Sea Country, NUTRILAB

FP7-PEOPLE-2012-IRSES, nr. 318946

Colaborări

1. European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG)

Activități comune de diseminare a inovațiilor și formare a specialiștilor în domeniul siguranței alimentare și a tehnologiilor

2. Asociația Societatea Română de Etnofarmacologie

Promovarea biocompușilor de natură vegetală specifici biodiversității din România și rolul acestora în alimentația sănătoasă și în terapeutică.

3. Ambasador PLUS SRL

Cercetări comune privind valorificarea superioară a biomasei prin recuperarea compușilor bioactivi și utilizarea deșeurilor ca sursă de combustibil în instalații termice.

Echipa


GACEU Liviu - Coordonator
PĂDUREANU Vasile - Membru Consiliu Stiintific
CSATLOS Carol - Membru Consiliu Stiintific
GRUIA Romulus - Membru
ȚANE Nicolae - Membru
THIERHEIMER Walter Wilhelm - Membru
COMĂNESCU Ioana Sonia - Membru
CANJA Cristina Maria - Membru
CISMARU Laura - Membru
BĂDĂRĂU Carmen - Membru
BOIAN Nicolae - Membru
DĂNILĂ Daniel Mihai - Membru
OLA Daniel - Membru
PUCHIANU Gheorghe - Membru
ENACHE Dorin - Membru
NECULA Valentin - Membru
FORIS Diana - Membru
ORMENISAN Nicolae - Membru
LAZĂR Ana Maria - Membru