Domenii de cercetare

Specificul cercetărilor Centrului EBIOTEFA este axat pe studiul alimentelor proiectate în baza eco-biotehnologiilor, și anume cele din grupa alimentelor sanogene (alimente fucționale, nutraceutice, suplimente etc.) sau din grupa alimentelor compozite (preparate din gastronomia clasică sau cea de excelență). În acest sens este vizată valorificarea biodiversității, în special de orgine vegetală, prin metode biologice și biotehnice, dar și prin procese tehnologice tradiționale nepoluante și nedistructive din domeniul agro-alimentar. Sunt abordate problematicile privind randamentul și mentenanța utilajelor și instalațiilor specifice domeniului agro-alimentar.

Cercetările sunt axate pe studiul alimentelor proiectate în baza eco-biotehnologiilor, și anume cele din grupa alimentelor compozite (produse culinare) și a alimentelor inovative (produse gastronomice inteligente, alimente fucționale, nutraceutice).

DSC 5374