Produse și servicii cu potențial inovativ

Valorificarea resurselor lemnoase secundare.Lemnul din crengi şi lemnul provenit din răriturile de gorun (Quercus petrea spp.).

Pe baza principiilor sustenabilității şi a caracteristicilor materiei prime au fost dezvoltate noi panouri, utilizabile în fabricarea mobilierului, în care este valorificată inovativ structura, textura, calitățile estetice şi mecanice ale acestor resurse secundare. Expertiza în acest domeniu al dezvoltării de produs este dovedită prin cinci produse şi procedee brevetate la OSIM.

Valorificarea inovativă a unor reziduuri agricole fibroase pentru fabricarea unor plăci termoizolatoare.

Prin valorificarea inovativă a cojilor semințelor de floarea soarelui au fost dezvoltate şi brevetate două tipuri de panouri, destinate utilizării în interior respectiv exterior, precum şi procedeul aferent de obținere.

Dezvoltarea de adezivi aplicabili în industria lemnului, cu precădere în fabricarea placajului.

Cercetările şi produsele brevetate au vizat crearea de noi rețete de adezivi ureo-formadehidici aplicabili la nivel industrial în fabricarea placajului.

Dezvoltarea unor noi procedee pentru determinarea emisiilor de formaldehidă.

Brevetele dezvoltate la această categorie aduc îmbunătățiri semnificative procesului de determinare a emisiei de formaldehidă prin metoda flaconului.


Serviciile pe care centrul de cercetare Eco-design de mobilier, restaurare şi certificare în industria lemnului le oferă se încadrează în următoarele tematici:
  • Eco-design de produs – valorificare de resurse lemnoase secundare.
  • Conservare – restaurare produse din lemn/patrimoniu construit
  • Determinarea emisiilor şi conținutului de formaldehidă a produselor din lemn.
  • Determinarea conținutului şi emisiei de substanțe volatile (VOC)
  • Certificare în domeniul Industriei Lemnului.