Proiecte

Colectivul de cercetare este implicat, succesiv sau simultan, într-o serie de proiecte naționale și internaționale prin a căror desfășurare a devenit posibilă prin dotarea unor laboratoare de cercetare cu echipamente performante, finanțate prin aceste proiecte. În ultimii ani, aceștia au reușit să atragă finanțări de peste 400.000 euro care au fost investiți cu precădere în echipamente de cercetare.