Domenii de cercetare

Dezvoltarea de noi mijloace și metode de monitorizare a calității mediului și certificarea procedurală a factorilor de poluare din industria lemnului.
Fundamentarea științifică a unor metode inovative de valorificare a resurselor forestiere secundare prin realizarea de noi tipuri de panouri, și prin eco-design de mobilier și alte produse pe bază de lemn.
Dezvoltarea unor materiale, produse și procese inovative pentru conservarea/restaurarea produselor din lemn cu valoare istorică, în scopul prezervării și punerii în valoare a moștenirii culturale și istorice.
Fundamentarea și dezvoltarea unor metode inovative de modelare și optimizare a proceselor de prelucrare a lemnului, în contextul dezvoltării durabile.
Dezvoltarea unor resurse umane înalt calificate, capabile configureze o viziune de viitor în domeniile menționate.

Infrastructură

Centrul este dotat cu infrastructură de ultimă generație, care confirmă orientarea cercetărilor pe coordonatele care îl definesc, în concordanță cu prioritățile europene în domeniu: conținut și emisii COV ale panourilor compozite și ale mobilierului; valorificarea resurselor lemnoase secundare prin eco-design; materiale, produse și procese inovative destinate conservării/restaurării și protectiei lemnului, modelare/optimizare procese din industria lemnului.

Produse și servicii cu potențial inovativ

Valorificarea resurselor lemnoase secundare.Lemnul din crengi şi lemnul provenit din răriturile de gorun (Quercus petrea spp.).

Pe baza principiilor sustenabilității şi a caracteristicilor materiei prime au fost dezvoltate noi panouri, utilizabile în fabricarea mobilierului, în care este valorificată inovativ structura, textura, calitățile estetice şi mecanice ale acestor resurse secundare. Expertiza în acest domeniu al dezvoltării de produs este dovedită prin cinci produse şi procedee brevetate la OSIM.

Valorificarea inovativă a unor reziduuri agricole fibroase pentru fabricarea unor plăci termoizolatoare.

Prin valorificarea inovativă a cojilor semințelor de floarea soarelui au fost dezvoltate şi brevetate două tipuri de panouri, destinate utilizării în interior respectiv exterior, precum şi procedeul aferent de obținere.

Dezvoltarea de adezivi aplicabili în industria lemnului, cu precădere în fabricarea placajului.

Cercetările şi produsele brevetate au vizat crearea de noi rețete de adezivi ureo-formadehidici aplicabili la nivel industrial în fabricarea placajului.

Dezvoltarea unor noi procedee pentru determinarea emisiilor de formaldehidă.

Brevetele dezvoltate la această categorie aduc îmbunătățiri semnificative procesului de determinare a emisiei de formaldehidă prin metoda flaconului.

Proiecte

Colectivul de cercetare este implicat, succesiv sau simultan, într-o serie de proiecte naționale și internaționale prin a căror desfășurare a devenit posibilă prin dotarea unor laboratoare de cercetare cu echipamente performante, finanțate prin aceste proiecte. În ultimii ani, aceștia au reușit să atragă finanțări de peste 400.000 euro care au fost investiți cu precădere în echipamente de cercetare.

Colaborări

Colaborarea cu firma Festool în domeniul echipamentelor portabile pentru prelucrarea lemnului a condus la dotarea laboratorului de Eco-design şi Microprototipare cu o linie integrată de echipamente specifice prelucrării lemnului.

DSC 5023

Echipa

 • Prof. univ. dr. ing. Loredana Anne-Marie Bădescu
 • Prof. univ. dr. ing. Marina Cionca
 • Prof. univ. dr. chim. Maria Cristina Timar
 • Conf. univ. dr. ing. Lidia Gurău
 • Conf. univ. dr. ing. Octavia Zeleniuc
 • Conf. univ. dr. ing. Emilia Salcă
 • Conf. univ. dr. dsg. Ioan Muscu
 • Sef lucr. univ. dr. ing. Alin M. Olărescu - a.olarescu@unitbv.ro - Coordonatorul Centrului
 • Sef lucr. univ. dr. ing. Emanuela Beldean
 • Sef lucr. univ. dr. ing. Gheorghiță Comşa
 • Sef lucr. univ. dr. ing. Cosmin Spîrchez
 • Drd. Dana Mihaela Pop