Domenii de cercetare

Dezvoltarea de noi mijloace și metode de monitorizare a calității mediului și certificarea procedurală a factorilor de poluare din industria lemnului.
Fundamentarea științifică a unor metode inovative de valorificare a resurselor forestiere secundare prin realizarea de noi tipuri de panouri, și prin eco-design de mobilier și alte produse pe bază de lemn.
Dezvoltarea unor materiale, produse și procese inovative pentru conservarea/restaurarea produselor din lemn cu valoare istorică, în scopul prezervării și punerii în valoare a moștenirii culturale și istorice.
Fundamentarea și dezvoltarea unor metode inovative de modelare și optimizare a proceselor de prelucrare a lemnului, în contextul dezvoltării durabile.
Dezvoltarea unor resurse umane înalt calificate, capabile configureze o viziune de viitor în domeniile menționate.