Infrastructură

Centrul este dotat cu infrastructură de ultimă generație, care confirmă orientarea cercetărilor pe coordonatele care îl definesc, în concordanță cu prioritățile europene în domeniu: conținut și emisii COV ale panourilor compozite și ale mobilierului; valorificarea resurselor lemnoase secundare prin eco-design; materiale, produse și procese inovative destinate conservării/restaurării și protectiei lemnului, modelare/optimizare procese din industria lemnului.

În anul 2011 a fost acreditat RENAR laboratorul de testare a emisiilor și conținutului de formaldehidă din panourile realizate din materiale pe bază de lemn, care oferă servicii de certificare producătorilor din domeniu.