Produse și servicii cu potențial inovativ

Psihologie
 • David, L., Truța, C., Cazan, A.M, & Henter, R. (2019). Pas cu pas în orientarea pentru carieră: Ghid pentru formatori (Ediție bilingvă). Brașov: Editura Universității Transilvania din Brașov.
 • BML - Bateria Memoriei de Lucru (prof. A. I. Clinciu).
 • Fișă de determinare a maturității mintale la vârste preșcolare (prof. A. I. Clinciu).
 • Baterie de evaluare a copilului preșcolar. Manual tehnic (evaluarea aptitudinii pentru școlarizare - prof. A. I. Clinciu).
 • Bateria de Abilități Vocaționale (prof. AI. Clinciu)
 • Chestionarul de Inadaptare Academică pentru ciclurile școlare gimnazial, liceal și pentru universitate (prof. A.I. Clinciu, conf. Cazan Ana-Maria)
 • O nouă versiune a Testului Cuburilor pentru determinarea inteligenței nonverbale (prof. A. I. Clinciu).

Științe ale educației
 • Programe de formare pentru adulți concepute ca urmare a identificării nevoilor de formare specifice
 • Programe de formare pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar
 • Programe de perfecționare pentru diferite categorii de cadre didactice
 • Ghiduri practice de instruire pentru profesori
 • Cercetări pe teme de interes pentru sistemul de învățământ la nivel județean și regional
 • Consultanță și asistență metodologică pentru implementarea curriculum-ului național și designul curriculum-ului la nivelul școlii
 • Curriculum pentru dezvoltarea stimei de sine la preadolescenți (Lupu D.): Dezvoltarea încrederii în sine (ghid practic). 2019. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană. ISBN: 978-606-37-0585-4; http://www.editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/2461.pdf

Psihopedagogie specială
 • Programul de formare exploratorie a profesorilor itineranți
 • Volum - NEPUTINȚĂ-MIȘCARE-FORȚĂ (psihopedagogia deficienților motori). 2016. Cluj-Napoca: Universitară Clujeană. ISBN: 978-606-37-0049-1; http://www.editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/1992.pdf
 • Ghiduri practice de instruire pentru profesorii itineranți