Domenii de cercetare

Cercetarea din ultimul timp a fost orientată spre: sistemul de distribuție prin lanț al motoarelor cu ardere internă, sisteme de suspensie (in varianta suspensie pasivă si suspensie activă, pentru roțile directoare și respectiv nedirectoare), sisteme de direcție (inclusiv în varianta direcție integrală), sisteme de stergere a parbrizului, sisteme de siguranță (ex. sisteme de reducere a tensiunilor în centurile de siguranță), prehensoare antropomorfe, cuplaje. Principalele domenii de cercetare sunt prezentate în continuare.

Analiza și testarea tribologică și dinamică a sistemelor mecanice.  Domeniul se referă la caracterizarea sistemelor mecanice prin: analiză a stărilor de tensiuni, deformații, moduri de vibrație, comportament dinamic, pe baza de software dedicat (ANSYS, ADAMS etc.); determinări experimentale de coeficienți de frecare, pierderi prin frecare, randamente, comportament dinamic.

Diversificarea, optimizarea functională şi constructivă a sistemelor mecanice. Principalele direcții de activitate în acest domeniu sunt: sinteza sistemelor mecanice (mecanismelor acestora) orientată spre găsirea de noi soluții; optimizarea sistemelor mecanice pe bază de criterii care țin seama de elementele constructive și de comportamentul funcțional. 

Designul elementelor/componentelor. Domeniul se referă la activități de proiectare și consultanță în proiectare pentru sisteme mecanice, incluzând și sistemele de acționare, comandă şi control.

Inovare în designul elementelor/componentelor şi a sistemelor mecanice. Domeniul propune activități dedicate găsirii de noi reguli, principii, metode, moduri de abordare a etapelor de proiectare conceptuală și proiectare constructivă. Se urmărește dezvoltarea caracterului inovativ al acestor procese.