Domenii de cercetare

Cercetarea din ultimul timp a fost orientată spre: sistemul de distribuție prin lanț al motoarelor cu ardere internă, sisteme de suspensie (in varianta suspensie pasivă si suspensie activă, pentru roțile directoare și respectiv nedirectoare), sisteme de direcție (inclusiv în varianta direcție integrală), sisteme de stergere a parbrizului, sisteme de siguranță (ex. sisteme de reducere a tensiunilor în centurile de siguranță), prehensoare antropomorfe, cuplaje. Principalele domenii de cercetare sunt prezentate în continuare.

Infrastructură

Stand pentru testarea transmisiilor mecanice cu axe paralele (IFT, Germania)
• Tribometru UMT
Instalație experimentală pentru testarea de componente și sisteme mecanice, pe bază de actuatori liniari - HTC, producător MTS Systems (2001)
Sistem de comandă FESTO pentru prehensor antropomorf cu până la 5 degete
Sistem de realitate virtuală format din două mănuși senzitive și o pereche de ochelari strereoscopici

Produse și servicii cu potențial inovativ

Procedură, instalație și dispozitive pentru măsurarea pierderilor prin frecare din transmisii cu axe paralele (lanțuri, curele, angrenaje) în funcție de viteza medie, încărcare și caracteristicile lubrifiantului
Proceduri și dispozitive pentru măsurarea coeficienților de frecare din cuple mecanice cu frecare, în funcție de tipul cuplei, viteza medie, încărcare, cu și fără ungere
Modelarea, simularea, optimizarea si testarea experimentala a unor sisteme din componenta autovehiculelor rutiere
Gamă de prehensoare antropomorfe reconfigurabile pentru roboți industriali

Proiecte

•Studiul unor structuri noi de mecanisme cu bare articulate şi roti dintate pentru suspensia directia auto, în context mecatronic. Proiect PN II IDEI, cod CNCSIS 607/2008, 2009-2011 (Director: prof.univ.dr.ing. Petre Alexandru, prof.univ.dr.ing. Cătălin Alexandru).
RO-SMEP/Panels a two way communication RO-EU. Contract EEN/SPA/09/SME/250386-RO-SMEP (Director prof.  univ. dr. ing. Dan Săvescu).
Caracterizarea tribologică dinamică a sistemului transmisiilor prin lant (Chain Drive System Dynamic Tribology). Contract nr 4029/2008, AAd3/2012, Aad4/2015. Beneficiar Schaeffler Group SRL, Herzogenaurach, Germania, 2012-2018  (Director: prof. univ. dr. ing. Radu Velicu)
Modelarea si simularea comportamentului unui sistem electric de reducere a tensiunilor. Beneficiar AUTOLIV Romania. 2017, (Director: prof. univ. dr. ing. Cătălin Alexandru).

Echipa

 • Prof. dr. ing. Radu Velicu – coordonator Centru de cercetare
 • Prof. dr. ing. Radu Săvescu – coordonator Inginerie managerială
 • Prof. dr. ing. Ionel Starețu – coordonator Mecanisme și robotică aplicată
 • Prof. dr. ing. Cătălin Alexandru – coordonator Prototipare virtuală
 • Prof. dr. ing. Ioan Stroe
 • Prof. dr. ing. Elena Eftimie
 • Prof. dr. ing. Radu Săulescu
 • Conf. dr. ing. Mihai Lateș
 • Șef lucrări dr. ing. Cătălin Gavrilă
 • Șef lucrări dr. ing. Șișman
 • Șef lucrări dr. ing. Monica Balaș

Consultanti ştiintifici
 • Prof. dr. ing. Florea Dudiță
 • Prof. dr. ing. Petre Alexandru
 • Prof. dr. ing. Aurel Jula
 • Prof. dr. ing. Emil Chișu
 • Prof. dr. ing. Șerban Bobancu
 • Prof. dr. ing. Gheorghe Moldovean