Proiecte

• CONNECT - CONstruct NEtwork in Counselling for Trauma - Construirea Rețelei de Specialiști în Consilierea Traumei

Contract 3/34016/15.04.2015, finanțat prin Programul RO20 - “Violența domestică şi violența bazată pe deosebirea de sex” este realizat și implementat de Universitatea Transilvania din Braşov, împreună cu partenerii naționali - Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Centrul de Cercetare Psihologică, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca - Centrul de Cercetare și Prevenire a Violenței Familiale și Societale şi Asociației Femeilor împotriva Violenței ARTEMIS - şi partenerul internațional, The Foundation TISIP. Proiectul își propune transferul de cunoștințe și competențe specifice prin formarea specialiștilor care activează în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice, printr-o viziune şi concepție unitară, cu accent pe parteneriat şi colaborare în rețea. Proiectul va genera efecte pe termen lung prin implementarea unui program de formare adecvată, adresat profesioniştilor relevanți (psihologi, asistenți sociali, medici, jurişti, polițişti etc.) din cadrul serviciilor de monitorizare şi intervenție în cazurile de violență în familie.

Manager de proiect: Diana-Cristina Bódi

Membri: Marinela Șimon, Iolanda Felicia Beldianu, Victor Briciu, Gabriela Plopeanu

• Aplicarea tehnicilor vizuale în cercetarea socialului

Contract nr. 8037/14.07.2017, proiect câștigat în competiția ”Granturi pentru tineri cercetători” și finanțat de Universitatea ”Transilvania” din Brașov, perioada de desfășurare 2017-2018. Principalul obiectiv al proiectului a fost utilizarea tehnicilor vizuale în situații diverse de cercetare socială. Am propus aplicarea unor tehnici noi, inedite pentru România în ideea de a le arăta potențialul și de a-i încuraja pe cercetătorii români să le folosească.

Director de proiect: Florentina Scârneci-Domnișoru

Membri: Codrina Csesznek, Marinela Șimon, Ada Dobrescu, Daniela Sorea, Diana Bodi, Mihaela Gotea, Ioana Atudorei

• Tensiuni părinte-copil în firmele de familie

Proiectul a fost câștigat în competiția ”Granturi pentru tineri cercetători” și finanțat de Universitatea ”Transilvania” din Brașov, perioada de desfășurare 2017-2018.

Director de proiect: Horia Moașa

•Identificarea experienței virtuale prin analiza caracteristicilor identității online asociate brandurilor produselor și ale serviciilor

Proiectul a fost câștigat în competiția ”Granturi pentru tineri cercetători” și finanțat de Universitatea ”Transilvania” din Brașov, perioada de desfășurare 2017-2018.

Director de proiect: Victor Briciu

• Oportunități și limite privind brandingul locurilor în mediul online

Coordonare proiect multi-disciplinar pe termen scurt FuturICT2.0-WP1-2018 în cadrul proiectului CCCDI – UEFISCDI, ERANET-FLAG - FuturICT2.0, PNCDI III. Acest proiect își propune să clarifice modurile prin care autoritățile implicate în managementul bradurilor de loc aleg și înțeleg să utilizeze suportul oferit de Internet în comunicarea identităţii online a acestora, http://aut.unitbv.ro/FuturICT20/index.html

Coordonatori: Victor Briciu și Robert Demeter

Membru: Ana-Maria Gulpe

• Harta problemelor sociale și a nevoii de servicii sociale din județul Brașov. Direcții prioritare privind dezvoltarea serviciilor sociale din județul Brașov

Contract nr. 1814/15.02.2018, proiect finanțat prin competiția ”Granturi pentru echipe interdisciplinare” de Universitatea ”Transilvania” din Brașov. Proiectul și-a propus identificarea principalelor probleme sociale de la nivelul județului Brașov, identificarea nevoilor de servicii sociale la nivelul județului Brașov și stabilirea direcțiilor prioritare privind dezvoltarea serviciilor sociale din județul Brașov.

Directori de proiect: Marinela Șimon și Ioana Atudorei

Membri: Monica Răileanu Szeleș, Codrina Csesznek, Diana-Cristina Bódi, Ana-Maria Bolborici, Mihaela Gotea, Andreea Mardache

• Cartografierea patrimoniului cultural imaterial al Țării Făgăraşului

Contract nr. 1815/15.02.2018, proiect finanțat prin competiția ”Granturi pentru echipe interdisciplinare” de Universitatea ”Transilvania” din Brașov. Proiectul a avut următoarele obiective: cartografierea patrimoniului cultural imaterial al Țării Făgărașului- Brașov, identificarea resurselor de patrimoniu cultural imaterial de interes strategic pentru Țara Făgărașului, evidențierea direcțiilor prioritare de salvgardare și valorificare a patrimoniului cultural imaterial al Țării Făgărașului, configurarea unei rețele de trasee culturale tematice în Țara Făgărașului.

Director de proiect: Daniela Sorea

Membri: Gabriela Rățulea, Mădălina Dana Rucsandra, Pădureanu Vasile, Adina Nicoleta Candrea, Gheorghe Roșculeț, Codrina Csesznek, Mariana Borcoman, Cristina Canja Maria, Florin Nechita, Ana-Maria Bolborici, Ioana Atudorei, Mihai Burlacu, Andreea Mardache, Mirabela Ioana Lupu, Ioan Liviu Iosif, Alexandra Belibou

• ACT-Active Telling, Active Learning

Proiect internațional ”Europe for Citizens”, secțiunea ”European remembrance”, 2019, în care Universitatea ”Transilvania” a fost partener, codul proiectului 602013-CITIZ-1-2018-1-IT-CITIZ-REMEM. Proiectul, care a implicat cinci țări participante ( Italia - organizația YouNet Bologna a fost aplicantul principal, România, Slovenia, Croația și Polonia), a fost axat pe comemorarea Celui de-al Doilea Război Mondial, astfel încât evenimentele și consecințele lui dramatice să se impună în conștiința generației tinere europene. Metoda principală utilizată pentru comemorare a fost Human Library (HL). Cu ajutorul acesteia tinerii participanți (elevi și studenți) la evenimentele HL au avut acces la amintirile directe sau indirecte despre război ale povestitorilor. La Brașov s-au desfășurat două ediții ale evenimentului HL Istorie. Memorie. Oralitate, organizat în colaborare cu Muzeul Casa Mureșenilor.

Coordonator: Daniela Sorea

Membri: Florin Nechita, Elena Helerea și Laura Leluțiu

• Developing Inclusive Education for Students with Disabilities in Sri Lankan Universities

Proiectul a fost finanțat prin Erasmus+, perioada de desfășurare 2019-2021.

Coordonator proiect la nivel de universitate: Carmen Buzea

• E-Entrepreneurship

Proiectul a fost finanțat prin Erasmus+ Key Action 2: Strategic Partnerships - 2019-2-DK01-KA205-060317, perioada de desfășurare 2019-2021.

Coordonator proiect la nivel de universitate: Florin Nechita

• UniCulture: Development of innovative approach for training for university professors to work in the modern diverse and intercultural environment

UniCulture este un proiect Erasmus+, Parteneriate Strategice (2019-1-RO01-KA203-063400), coordonat de Universitatea ”Transilvania” din Brașov și implementat în parteneriat cu Buckinghamshire New University – UK, University of Zagreb – Croația, Foundation for the Development of International and Educational Activity – FRAME – Polonia și Pax Rhodopica Foundation – Bulgaria. Proiectul propune o abordare novatoare și interactivă pentru instruirea cadrelor didactice universitare care își desfășoară activitatea didactică în contexte interculturale și cross-culturale. Se va dezvolta un pachet cu materiale pentru trainingul cadrelor didactice, cuprinzând: un manual dedicat dezvoltării competențelor personale și profesionale privind activitatea de predare în context inter și cross-cultural, un caiet de aplicații cu exemple și studii de caz privind utilizarea metodelor și tehnicilor de predare, un manual pentru traineri în vederea facilitării implementării stagiului de pregătire și un ghid privind comunicarea interculturală și procesul de incluziune socială. Proiectul se va implementa în perioada 2019-2021, toate materialele fiind disponibile la adresa web: http://uniculture.unitbv.ro/

Director de proiect: Carmen Buzea

Membri:Codrina Cseznek, Maria Ghiurțu, Florin Nechita, Cătălina Rezeanu, Florentina Scârneci-Domnișoru, Luiza Meseșan Schmitz

•  Rediscovering „NewEurope” – On-Wheels summer school for Balkan/Central and Eastern Europe trans-border history and politics.

ReNewEurope este un proiect Erasmus+, Parteneriate Strategice (2020-1-PL01-KA203-081999), coordonat de Universitatea din Varșovia. Universitatea Transilvania din Brașov este partener în acest proiect, alături de Universitatea din Zagreb, Universitatea din Belgrad și Fundația Pax Rhodopica din Bulgaria. Scopul principal al proiectului este să dezvolte o abordare inovatoare, holistică și integrală în sprijinirea formării cadrelor didactice universitare, a cercetătorilor și a studenților în desfășurarea proceselor educaționale din domeniul studiilor care vizează regiunea Balcanică și Europa Centrală și de Est, în vederea depășirii stereotipurilor și prejudecăților existente, prin intermediul unei școli de vară mobile. Formarea este axată pe patru domenii principale, și anume: (1) Minorități și majorități; (2) Statul de drept și integrarea europeană; (3) Identitate și naționalism și  (4) Politică și religie. Perioada de desfășurare 1.12.2020 -31.03.2023.

Director de proiect: Arabela Briciu

Membri: Victor Briciu, Codrina Cseznek, Daniela Sorea, Marinela Șimon

Mai multe detalii la: http://reneweurope.wnpism.uw.edu.pl/

• Developing Inclusive Education for Students with Disabilities in Sri Lankan Universities IncEdu.

Proiectul 609871-EPP-1-2019-1--LK -EPPKA2-CBHE-JP este implementat în perioada 2020-2023.

Director de proiect: Carmen Buzea

Membri: Victor Briciu, Arabela Briciu

• TransCoDe

Scopul proiectului este pregătirea documentației necesare implementării din 2023 a unui master internațional în domeniul dezvoltării comunitare. Proiectul a început în anul 2021.

Director de proiect: Gabriela Rățulea

• Eveniment HL, proiectul EfC TELL - Telling the story, Learning from Listening

Un proiect  Europe for Citizens, finanțat pe linia European Remembrance. Proiectul, care aduce împreună participanți din cinci țări ale UE (Italia, România, Slovenia, Grecia, Polonia), asigurând o perspectivă largă asupra experiențelor istorice ale europenilor legate de încălcări ale drepturilor fundamentale, evidențiază importanța Cartei Drepturilor Fundamentale a UE.  În toate țările participante la proiect au loc evenimente de tip Human Library (HL) pe tema comunităților puternic afectate de manifestări de intoleranță - în special în timpul războaielor și al regimurilor totalitare din secolul al XX-lea. Metoda HL consolidează dialogul intergenerațional și îi împuternicește pe martorii direcți și indirecți să joace un rol activ în sensibilizarea tinerilor cu privire la valorile fundamentale europene. Perioada de derulare a proiectului: 01.01.2021-30.06.2022

Director de proiect: Daniela Sorea

• Digital readiness and capacity building of humanities professors in universities through partnership with digital technologies companies

DigitUni este un proiect Erasmus+, Parteneriate Strategice (2021-1-LT-01-KA220-HED-000031124), coordonat de Vilniaus Kolegija, Lituania. Universitatea Transilvania din Brașov este partener în acest proiect, alături de Panepistimio Patron, Grecia, Fundacja Rozwoju Aktywnosci Miedzynarodowej iEdukacyjnej (FRAME), Polonia, Pax Rhodopica Foundation, Bulgaria și Prism Impresa Sociale S.R.L., Italia. Durata acestui proiect este de doi ani (31.12.2021-31.12.2023), bugetul total fiind de 299.766 euro. Proiectul va dezvolta patru produse intelectuale: DigitUni Toolkit, DigitUni Distance Learning Toolkit, DigitUni Distance Learning Manual și e-Platforma DigitUni, o bibliotecă interactivă. Obiectivul principal al proiectului „Pregătirea digitală și consolidarea capacității profesorilor de științe umaniste din universități prin parteneriat cu companii de tehnologii digitale” (DigitUni) este de a sprijini transformarea digitală și de a întări capacitatea profesorilor de științe umaniste de a oferi servicii de înaltă calitate, incluzive, de educație digitală prin dezvoltarea competențelor digitale și consolidarea cooperării lor cu companii - experți în tehnologii digitale. Mai multe informații despre proiect pot fi găsite pe: https://digituni.eu/

Director de proiect: Victor Briciu

Membri: Arabela Briciu, Georgiana Argăseală.

• Percepția privind aspecte legate de corupție

Studiu sociologic în cadrul proiectului ”Mecanisme eficiente în vederea prevenirii corupției în administrația Județului Brașov", cod SIPOCA 1128 și cod MySMIS2014 + 152068, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, contract 6897/26.05.2022, perioada de derulare: 2022. 

Director de proiect: Luiza Meseșan Schmitz

Membri: Ioana Atudorei

• CultHera - Civic engagement of cultural and historical heritage in urban and sub-urban environment EU context, perspectives & good practices

CultHera este un proiect Erasmus+, Parteneriate strategice (2021-1-RO01-KA220-HED-000031987), coordonat de Universitatea ”Transilvania” din Brașov și implementat în parteneriat cu University of Zagreb – Croația, Universidade da Madeira –Portugalia, Universita Politecnica delle Marche-Italia, Foundation for the Development of International and Educational Activity – FRAME – Polonia și Pax Rhodopica Foundation – Bulgaria. Scopul proiectul este de a dezvolta  competențele cadrelor didactice universitare necesare facilitării implicării civice în domeniul protejării patrimoniului cultural și istoric din mediul urban și suburban și creșterea gradului de conștientizare și înțelegere a valorilor și principiilor comune ale UE cu privire la acesta. Pentru a se atinge acest scop, în cadrul proiectului se vor realiza mai multe materiale suport cum ar fi: Pachetul de training (Manualul CultHera și Caietul de aplicații), Modelul CultHera pentru abordare integrată pentru promovarea și gestionarea patrimoniului cultural și istoric din mediul urban și suburban, Ghidul CultHera pentru mentori, și definirea Strategiei pentru implicarea civică în promovarea moștenirii culturale și istorice din mediul urban și suburban. Mai multe informații despre activitățile și rezultatele proiectului sunt disponibile pe http://www.culthera.eu/. Proiectul se va implementa în perioada 2022-2024.

Director de proiect: Luiza Meseșan Schmitz

Membri: Florin Nechita, Ioana Atudorei, Daniela Sorea, Cristian Pralea și Simina Lorincz

• Bridging the Gap between Student Competences and Working Life Needs (HEIComp)

Proiect ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2 101082717, implementat în perioada 2022-2025.

Director de proiect: Florin Nechita