Proiecte

CONNECT - CONstruct NEtwork in Counselling for Trauma - Construirea Rețelei de Specialiști în Consilierea Traumei,

contract 3/34016/15.04.2015, finanțat prin Programul RO20 - “Violența domestică şi violența bazată pe deosebirea de sex” este realizat și implementat de Universitatea Transilvania din Braşov, împreună cu partenerii naționali - Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Centrul de Cercetare Psihologică, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca - Centrul de Cercetare și Prevenire a Violenței Familiale și Societale şi Asociației Femeilor împotriva Violenței ARTEMIS - şi partenerul internațional, The Foundation TISIP.

Proiectul își propune transferul de cunoștințe și competențe specifice prin formarea specialiștilor care activează în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice, printr-o viziune şi concepție unitară, cu accent pe parteneriat şi colaborare în rețea. Proiectul va genera efecte pe termen lung prin implementarea unui program de formare adecvată, adresat profesioniştilor relevanți (psihologi, asistenți sociali, medici, jurişti, polițişti etc.) din cadrul serviciilor de monitorizare şi intervenție în cazurile de violență în familie.

Manager de proiect: Diana-Cristina Bódi
Membri: Marinela Șimon, Iolanda Felicia Beldianu, Victor Briciu, Gabriela Plopeanu

Aplicarea tehnicilor vizuale în cercetarea socialului,

contract nr. 8037/14.07.2017, proiect câștigat în competiția ”Granturi pentru tineri cercetători” și finanțat de Universitatea ”Transilvania” din Brașov, perioada de desfășurare 2017-2018. Principalul obiectiv al proiectului a fost utilizarea tehnicilor vizuale în situații diverse de cercetare socială. Am propus aplicarea unor tehnici noi, inedite pentru România în ideea de a le arăta potențialul și de a-i încuraja pe cercetătorii români să le folosească.

Director de proiect: Florentina Scârneci-Domnișoru
Membri: Codrina Csesznek, Marinela Șimon, Ada Dobrescu, Daniela Sorea, Diana Bodi, Mihaela Gotea, Ioana Atudorei

Oportunități și limite privind brandingul locurilor în mediul online,

coordonare proiect multi-disciplinar pe termen scurt FuturICT2.0-WP1-2018 în cadrul proiectului CCCDI – UEFISCDI, ERANET-FLAG - FuturICT2.0, PNCDI III. Acest proiect își propune să clarifice modurile prin care autoritățile implicate în managementul bradurilor de loc aleg și înțeleg să utilizeze suportul oferit de Internet în comunicarea identităţii online a acestora, http://aut.unitbv.ro/FuturICT20/index.html

Coordonatori: Victor Briciu și Robert Demeter
Membru: Ana-Maria Gulpe

Harta problemelor sociale și a nevoii de servicii sociale din județul Brașov. Direcții prioritare privind dezvoltarea serviciilor sociale din județul Brașov,

contract nr. 1814/15.02.2018, proiect finanțat prin competiția ”Granturi pentru echipe interdisciplinare” de Universitatea ”Transilvania” din Brașov. Proiectul și-a propus identificarea principalelor probleme sociale de la nivelul județului Brașov, identificarea nevoilor de servicii sociale la nivelul județului Brașov și stabilirea direcțiilor prioritare privind dezvoltarea serviciilor sociale din județul Brașov.

Directori de proiect: Marinela Șimon și Ioana Atudorei
Membri: Monica Răileanu Szeleș, Codrina Csesznek, Diana-Cristina Bódi, Ana-Maria Bolborici, Mihaela Gotea, Andreea Mardache

Cartografierea patrimoniului cultural imaterial al Țării Făgăraşului,

contract nr. 1815/15.02.2018, proiect finanțat prin competiția ”Granturi pentru echipe interdisciplinare” de Universitatea ”Transilvania” din Brașov. Proiectul a avut următoarele obiective: cartografierea patrimoniului cultural imaterial al Țării Făgărașului- Brașov, identificarea resurselor de patrimoniu cultural imaterial de interes strategic pentru Țara Făgărașului, evidențierea direcțiilor prioritare de salvgardare și valorificare a patrimoniului cultural imaterial al Țării Făgărașului, configurarea unei rețele de trasee culturale tematice în Țara Făgărașului.

Director de proiect: Daniela Sorea
Membri: Gabriela Rățulea, Mădălina Dana Rucsandra, Pădureanu Vasile, Adina Nicoleta Candrea, Gheorghe Roșculeț, Codrina Csesznek, Mariana Borcoman, Cristina Canja Maria, Florin Nechita, Ana-Maria Bolborici, Ioana Atudorei, Mihai Burlacu, Andreea Mardache, Mirabela Ioana Lupu, Ioan Liviu Iosif, Alexandra Belibou

ACT-Active Telling, Active Learning, 2019,

proiect internațional ”Europe for Citizens”, secțiunea ”European remembrance”, în care Universitatea ”Transilvania” a fost partener, codul proiectului 602013-CITIZ-1-2018-1-IT-CITIZ-REMEM. Proiectul, care a implicat cinci țări participante ( Italia - organizația YouNet Bologna a fost aplicantul principal, România, Slovenia, Croația și Polonia), a fost axat pe comemorarea Celui de-al Doilea Război Mondial, astfel încât evenimentele și consecințele lui dramatice să se impună în conștiința generației tinere europene. Metoda principală utilizată pentru comemorare a fost Human Library (HL). Cu ajutorul acesteia tinerii participanți (elevi și studenți) la evenimentele HL au avut acces la amintirile directe sau indirecte despre război ale povestitorilor. La Brașov s-au desfășurat două ediții ale evenimentului HL Istorie. Memorie. Oralitate, organizat în colaborare cu Muzeul Casa Mureșenilor.

Coordonator: Daniela Sorea
Membri: Florin Nechita, Elena Helerea și Laura Leluțiu

UniCulture: Development of innovative approach for training for university professors to work in the modern diverse and intercultural environment.

UniCulture este un proiect Erasmus+, Parteneriate Strategice (2019-1-RO01-KA203-063400), coordonat de Universitatea ”Transilvania” din Brașov și implementat în parteneriat cu Buckinghamshire New University – UK, University of Zagreb – Croația, Foundation for the Development of International and Educational Activity – FRAME – Polonia și Pax Rhodopica Foundation – Bulgaria. Proiectul propune o abordare novatoare și interactivă pentru instruirea cadrelor didactice universitare care își desfășoară activitatea didactică în contexte interculturale și cross-culturale. Se va dezvolta un pachet cu materiale pentru trainingul cadrelor didactice, cuprinzând: un manual dedicat dezvoltării competențelor personale și profesionale privind activitatea de predare în context inter și cross-cultural, un caiet de aplicații cu exemple și studii de caz privind utilizarea metodelor și tehnicilor de predare, un manual pentru traineri în vederea facilitării implementării stagiului de pregătire și un ghid privind comunicarea interculturală și procesul de incluziune socială. Proiectul se va implementa în perioada 2019-2021, toate materialele fiind disponibile la adresa web: http://uniculture.unitbv.ro/

Director de proiect: Carmen Buzea
Membri:Codrina Cseznek, Maria Ghiurțu, Florin Nechita, Cătălina Rezeanu, Florentina Scârneci-Domnișoru, Luiza Meseșan Schmitz