Domenii de cercetare

Centrul găzduiește și facilitează cercetări în domeniul sociouman și oferă diverse servicii specifice. Competențele și interesele de cercetare ale membrilor centrului pot fi grupate în următoarele categorii:

Infrastructură

Centrul de cercetare Comunicare și Inovare socială dispune de echipamente și software dedicate prelucrării, analizei și interpretării datelor cantitative și calitative (e.g., SPSS, Mplus, NVivo).

Produse și servicii cu potențial inovativ

Centrul este interesat de inovare în ceea ce privește metodologia cercetării și oferă servicii inovative în domeniul sociologiei și al resursei umane, al asistenței sociale, al comunicării și relațiilor publice, al digital media. 

Proiecte

CONNECT - CONstruct NEtwork in Counselling for Trauma - Construirea Rețelei de Specialiști în Consilierea Traumei
• Aplicarea tehnicilor vizuale în cercetarea socialului
• Tensiuni părinte-copil în firmele de familie
•Identificarea experienței virtuale prin analiza caracteristicilor identității online asociate brandurilor produselor și ale serviciilor
• Oportunități și limite privind brandingul locurilor în mediul online
• Harta problemelor sociale și a nevoii de servicii sociale din județul Brașov. Direcții prioritare privind dezvoltarea serviciilor sociale din județul Brașov
• Cartografierea patrimoniului cultural imaterial al Țării Făgăraşului
• ACT-Active Telling, Active Learning
• Developing Inclusive Education for Students with Disabilities in Sri Lankan Universities
• E-Entrepreneurship
• UniCulture: Development of innovative approach for training for university professors to work in the modern diverse and intercultural environment
• Rediscovering „NewEurope” On-Wheels summer school for Balkan/Central and Eastern Europe trans-border history and politics
• Developing Inclusive Education for Students with Disabilities in Sri Lankan Universities IncEdu
• TransCoDe
• Eveniment HL, proiectul EfC TELL - Telling the story, Learning from Listening
• Digital readiness and capacity building of humanities professors in universities through partnership with digital technologies companies
• Percepția privind aspecte legate de corupție
• CultHera - Civic engagement of cultural and historical heritage in urban and sub-urban environment EU context, perspectives & good practices
• Bridging the Gap between Student Competences and Working Life Needs (HEIComp)

 

Colaborări

Activitatea centrului se bazează pe buna colaborare cu reprezentanții companiilor, asociaților profesionale și organizațiilor non-guvernamentale din regiunea Centru. De asemenea, membrii centrului sunt implicați în proiectele de dezvoltare comunitară inițiate de structurile administrației publice locale.

Echipa

Prof. dr. Florentina Scârneci-Domnișoru, Coordonator centru
Prof. dr. Carmen Buzea
Prof. dr. Claudiu Coman
Prof. dr. Codrina Csesznek
Prof. dr. Daniela Sorea
Conf. dr. Arabela Briciu
Conf. dr. Victor Briciu
Conf. dr. Ana-Maria Bolborici
Conf. dr. Alina Coman
Conf. dr. Attila Kovács
Conf. dr. Florin Nechita
Conf. dr. Luiza Meseșan Schmitz
Lector dr. Ioana Atudorei
Lector dr. Diana Bodi
Lector dr. Ada Dobrescu
Lector dr. Mihaela Gotea
Lector dr. Horia Moașa
Lector dr. Cătălina Rezeanu
Lector dr. Fănel Stroe
Asist. drd. Maria-Cristina Bularca