Domenii de cercetare

Centrul găzduiește și facilitează cercetări în domeniul sociouman și oferă diverse servicii specifice. Competențele și interesele de cercetare ale membrilor centrului pot fi grupate în următoarele categorii:

Infrastructură

Centrul de cercetare Comunicare și Inovare socială dispune de echipamente și software dedicate prelucrării, analizei și interpretării datelor cantitative și calitative (e.g., SPSS, Mplus, NVivo).

Produse și servicii cu potențial inovativ

Centrul este interesat de inovare în ceea ce privește metodologia cercetării și oferă servicii inovative în domeniul sociologiei și al resursei umane, al asistenței sociale, al comunicării și relațiilor publice, al digital media. 

Proiecte

CONNECT - CONstruct NEtwork in Counselling for Trauma - Construirea Rețelei de Specialiști în Consilierea Traumei
Aplicarea tehnicilor vizuale în cercetarea socialului
Oportunități și limite privind brandingul locurilor în mediul online
Harta problemelor sociale și a nevoii de servicii sociale din județul Brașov. Direcții prioritare privind dezvoltarea serviciilor sociale din județul Brașov
Cartografierea patrimoniului cultural imaterial al Țării Făgăraşului
ACT-Active Telling, Active Learning, 2019
UniCulture: Development of innovative approach for training for university professors to work in the modern diverse and intercultural environment

Colaborări

Activitatea centrului se bazează pe buna colaborare cu reprezentanții companiilor, asociaților profesionale și organizațiilor non-guvernamentale din regiunea Centru. De asemenea, membrii centrului sunt implicați în proiectele de dezvoltare comunitară inițiate de structurile administrației publice locale.

Echipa

Conf. dr. Florentina Scârneci-Domnișoru, Coordonator centru
Prof. dr. Carmen Buzea
Prof. dr. Claudiu Coman
Conf. dr. Alina Coman
Conf. dr. Codrina Csesznek
Lector dr. Ioana Atudorei
Lector dr. Diana Bodi
Lector dr. Ana-Maria Bolborici
Lector dr. Arabela Briciu
Lector dr. Victor Briciu
Lector dr. Ada Dobrescu
Lector dr. Mihaela Gotea
Lector dr. Attila Kovács
Lector dr. Luiza Meseșan Schmitz
Lector dr. Horia Moașa
Lector dr. Florin Nechita
Lector dr. Daniela Sorea
Lector dr. Fănel Stroe
Asist. dr. Cătălina Rezeanu