Domenii de cercetare

Centrul găzduiește și facilitează cercetări în domeniul sociouman și oferă diverse servicii specifice. Competențele și interesele de cercetare ale membrilor centrului pot fi grupate în următoarele categorii:

1.Metodologia de cercetare socială

În cadrul centrului sunt realizate cercetări fundamentale și aplicative în care sunt culese, prelucrate, analizate și interpretate atât date cantitative (numerice) cât și date calitative (textuale și vizuale). Membrii centrului sunt interesați de realizarea de cercetări metodologice, de implementarea diverselor design-uri de cercetare socială și de aplicarea celor mai noi și inovative metode și tehnici de cercetare.


2. Cercetări și alte prestații sociologice

Colectivul centrului realizează cercetări sociologice la nivel micro având ca interese familia, intimitatea, spațiul de locuire, organizațiile, comunitățile locale și etnice etc. și la nivel macro prin studierea de exemplu a calității vieții sau a migrației. Centrul oferă diferite servicii legate, printre altele, de dezvoltarea carierei și a resursei umane, de dezvoltarea creativității, de promovarea sănătății la locul de muncă.


3. Cercetări și intervenții specifice asistenței sociale

Membrii centrului descriu și explică prin cercetărilor lor diferite probleme sociale cum sunt violența domestică, locuirea precară, marginalizarea sau discriminarea, analizează și propun politici de protecție și securitate socială. Sunt preocupați de buna exercitare a profesiei de asistent social și realizează intervenții specifice pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale, spre exemplu, tinerilor din sistemul de protecție socială, persoanelor fără adăpost, vârstnicilor sau romilor.


4. Cercetări și servicii de marketing, comunicare și relații publice

În cadrul centrului se oferă servicii de marketing și branding, se realizează campanii de relații publice, se studiază efectele fake news, comunicarea interpersonală și de grup, comunicarea publicitară.