Produse și servicii cu potențial inovativ

Centrul este interesat de inovare în ceea ce privește metodologia cercetării și oferă servicii inovative în domeniul sociologiei și al resursei umane, al asistenței sociale, al comunicării și relațiilor publice, al digital media. 

  • Legate de metodologia cercetării: colectivul centrului este calificat și/sau interesat să realizeze cercetări participative, să utilizeze în proiecte metoda cercetării factoriale, tehnicile inovative de culegere de date calitative, tehnicile vizuale, tehnicile digitale, tehnicile spațiale.
  • Din domeniul sociologiei și al resursei umane: membrii centrului sunt interesați de studierea organizațiilor (cultura, climatul, identitatea, leadershipul), oferă consultanță privind evaluarea, integrarea și optimizarea utilizării tehnologiilor VR/AR/mixed reality de către serviciile muzeale, oferă servicii de orientare școlară și profesională, de evaluare a motivației în muncă, de evaluare a performanței în muncă, de evaluare și dezvoltare a abilităților manageriale, de concepere și implementare a stagiilor de team-building.
  • Din domeniul asistenței sociale: în cadrul centrului se oferă servicii de mentoring, coaching și supervizare, consiliere legată de ageing sau de voluntariat, se realizează ateliere de dezbatere pentru stimularea participării comunităților locale la producerea de cunoaștere și la informarea politicilor publice.
  • Din domeniul comunicării și relațiilor publice: membrii centrului oferă servicii de branding al produselor, serviciilor și locurilor, de construire și gestionare a brandului personal, concep și analizează campanii de relații publice și realizează produse creative în relațiile publice.
  • Din domeniul digital media: centrul facilitează analiza brandurilor online, studierea comunicării în mediul virtual și contribuie la dezvoltarea unei psihosociologii a cyberspace-ului.
main picture