Colaborări

Activitatea centrului se bazează pe buna colaborare cu reprezentanții companiilor, asociaților profesionale și organizațiilor non-guvernamentale din regiunea Centru. De asemenea, membrii centrului sunt implicați în proiectele de dezvoltare comunitară inițiate de structurile administrației publice locale.

DSC 6444