Colaborări

Centrul de cercetări juridice Emil Poenaru are în vedere dezvoltarea unor colaborări, pe baza acordurilor de parteneriat încheiate, cu organisme precum: Baroul Brașov, Judecătoria Brașov, autorități ale administrației publice locale – precum Primăria Municipiului Brașov sau Primăria orașului Sinaia, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov, etc. în vederea organizării unor manifesitări științifice pe teme juridice centrate pe aspecte teoretice, dar și practice.

DSC 3024