Proiecte

Legalitate oportunitate, raportul dintre acestea în actul administrativ și identificarea factorilor de risc în vederea asigurării bunei administrări

Proiectul a fost câștigat în Competiția UniTBv – Granturi pentru echipe interdisciplinare, 2018, acronim-ul acestuia fiind LOABUN.

Durata proiectului este de 12 luni, între februarie 2017 și februarie 2018, bugetul fiind de 46.000 lei.

Obiectivul principal al proiectului constă în crearea unui cadru necesar pentru a facilita autorităților administrației publice locale şi structurilor (instituții, regii autonome, societăți comerciale, etc.) subordonate sau aflate în coordonarea acestora, precum şi angajaților acestora, identificarea situațiilor limită care fragilizează raportul dintre legalitate – oportunitate, precum şi a factorilor de risc care generează astfel de situații pentru a fi prevenite în vederea dezvoltării unei bune administrări.

Obiectivele derivate ale proiectului sunt: identificarea constituțională şi legală, inclusiv prin raportare la legislația internațională, europeană, respectiv națională a altor state, a conceptelor principale cu care se operează, anume: legalitate, oportunitate, bună administrare, precum şi a celor secundari, precum: imparțialitate, obiectivitate, transparență decizională, interes legitim public, interes legitim privat; identificarea unor criterii pentru a determina raportul dintre legalitate şi oportunitate, pentru a delimita între legalitate şi oportunitate, mai ales a unor criterii de apreciere a oportunității; identificarea unor criterii necesare pentru a determina limitele incidenței altor ramuri de drept, precum dreptul contravențional, dreptul financiar, dreptul penal, dreptul civil, dreptului procesual penal sau civil în analizarea raportului dintre legalitate şi oportunitate în actul administrativ; identificarea şi studierea factorilor de risc economici, financiari, sociali, psihologici, morali, de etică profesională care influențează negativ raportul dintre legalitate şi oportunitate; crearea cadrului necesar pentru implementarea la nivelul autorităților administrației publice locale a principiilor general recunoscute pentru a guverna administrația în vederea asigurării unei bune administrări; identificarea unui set de propuneri de bune practici ce ar trebui respectate la nivelul autorităților administrației publice locale în vederea prevenirii riscurilor şi situațiilor care afectează negativ raportul dintre legalitate şi oportunitate în activitatea acestora.

Rezultate preconizate a fi obținute urmare a derulării acestui proiect sunt următoarele: conceperea, prezentarea şi publicarea de studii, articole în domeniul temei proiectului de cercetare, la manifestări ştiințifice relevante în domeniu, sau în reviste juridice recunoscute conform standardelor CNADTCU; întocmirea unui ghid care să cuprindă următoarele: aspecte legale şi jurisprudențiale privind legalitatea, oportunitatea şi raportul dintre acestea referitor la actul administrativ; factorii de risc care afectează negativ acest raport dintre legalitate-oportunitate; un set de propuneri de bune practici în administrația publică locală în vederea gestionării optime a raportului dintre legalitate-oportunitate în actul administrativ şi asigurării unei bune administrări; diseminarea şi implementarea acestor rezultate.

Site-ului proiectului - nu există în acest moment

Membrii proiectului:
- lector dr. Oana Șaramet, Departamentul Drept, Facultatea de Drept – director de proiect;
- lector dr.Ioana Atudorei, Departamentul de Ştiințe Sociale şi ale Comunicării, Facultatea de Sociologie şi Comunicare;
- lector dr.Ana-Maria Bolborici, Departamentul de Ştiințe Sociale şi ale Comunicării, Facultatea de Sociologie şi Comunicare;
- lector dr.Ramona Ciobanu, Departamentul Drept, Facultatea de Drept;
- lector dr.Cătălina Georgeta Dinu, Departamentul Drept, Facultatea de Drept;
- asistent dr.Cristina Dinu, Departamentul Drept, Facultatea de Drept;
- lector dr.Constantin Ioan Gliga, Departamentul Drept, Facultatea de Drept;
- asistent dr.Laura Manea, Departamentul Drept, Facultatea de Drept;
- lector dr.Cristina Mihaela Salcă-Rotaru, Departamentul Drept, Facultatea de Drept;
- asistent dr.Bianca Georgeta Spîrchez, Departamentul Drept, Facultatea de Drept;