Domenii de cercetare

 
Strategii pentru reforma juridică

În cadrul acestui domeniu de cercetare se studiază aspecte privitoare la reforma juridică dezvoltată de autoritățile și instituțiile publice competente ale statului român, pe diferite paliere juridice: drept civil și procesual civil, drept penal și procesual penal, drept comercial, drept administrativ, drept constituțional, drept financiar și fiscal, dreptul mediului; precum și aspectele interdisciplinare relevante și relevate în cadrul acestui proces de reformă juridică.

Cadrul juridic național și internațional

În cadrul acestui domeniu de cercetare se studiază aspecte privitoare la legislația în vigoare în diferite paliere juridice, precum: drept civil și procesual civil, drept penal și procesual penal, drept comercial, drept administrativ, drept constituțional, drept financiar și fiscal, dreptul mediului; precum și concordanța dintre aceste prevederi legislative și cele corelative din dreptul Uniunii Europene și dreptul internațional.

Protecția drepturilor omului la nivel național și internațional

În cadrul acestui domeniu de cercetare se studiază aspecte privitoare la legislația în vigoare în materia drepturilor omului la nivel național, la nivelul Uniunii Europene, al Consiliului Europei, al altor organizații internaționale de la nivel național de pe alte continente, precum și de la nivelul Organizației Națiunilor Unite.

Pentru o cercetare juridică de o calitate deosebită, pe fiecare palier juridic se identifică teme de cercetare care să permită studierea și analiza științifică a unor domenii mai restrânse astfel încât cercetarea să vizeze nu doar aspectele de legislație, ci și doctrina de specialitate românească și străină, jurisprudența națională construită de Înalta Curte de Casație și Justiție, Curtea Constituțională a României, precum și cea europeană relevantă a Curții Europene a Drepturilor Omului și Curții de Justiție a Uniunii Europene.