Domenii de cercetare

 
Strategii pentru reforma juridică

În cadrul acestui domeniu de cercetare se studiază aspecte privitoare la reforma juridică dezvoltată de autoritățile și instituțiile publice competente ale statului român, pe diferite paliere juridice: drept civil și procesual civil, drept penal și procesual penal, drept comercial, drept administrativ, drept constituțional, drept financiar și fiscal, dreptul mediului; precum și aspectele interdisciplinare relevante și relevate în cadrul acestui proces de reformă juridică.

Principalele arii de activitate din cadrul acestui domeniu sunt: studierea și analizarea științifică a legislației în vigoare, precum și a proiectelor de acte normative aflate în diferite stadii în procedura de adoptare în domeniile specificate mai sus; prezentarea concluziilor astfel formulate în lucrări de specialitate – tratate, monografii, cărți, cursuri, articole de specialitate; publicarea acestor lucrări de specialitate la edituri recunoscute CNCSIS sau în reviste de specialitate recunoscute conform standardelor CNATDCU în domeniu; prezentarea articolelor de specialitate în cadrul unor conferințe, sesiuni, seminarii științifice naționale și internaționale; organizarea de conferințe, sesiuni, seminarii științifice, dar și mese rotunde împreună cu parteneri din mediul public și privat pentru a dezbate problemele juridice și interdisciplinare relevate urmare a studierii  și analizării strategiilor pentru reforma juridică, precum și a produselor juridice ale acestor strategii.

Pentru o cercetare juridică de o calitate deosebită, pe fiecare palier juridic se identifică teme de cercetare care să permită studierea și analiza științifică a unor domenii mai restrânse astfel încât cercetarea să vizeze nu doar aspectele de legislație, ci și doctrina de specialitate românească și străină, jurisprudența națională construită de Înalta Curte de Casație și Justiție, Curtea Constituțională a României, precum și cea europeană relevantă a Curții Europene a Drepturilor Omului și Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Cadrul juridic național și internațional

În cadrul acestui domeniu de cercetare se studiază aspecte privitoare la legislația în vigoare în diferite paliere juridice, precum: drept civil și procesual civil, drept penal și procesual penal, drept comercial, drept administrativ, drept constituțional, drept financiar și fiscal, dreptul mediului; precum și concordanța dintre aceste prevederi legislative și cele corelative din dreptul Uniunii Europene și dreptul internațional.

Principalele arii de activitate din cadrul acestui domeniu sunt: studierea și analizarea științifică a legislației în vigoare, precum și a proiectelor de acte normative aflate în diferite stadii în procedura de adoptare în domeniile specificate mai sus; prezentarea concluziilor astfel formulate în lucrări de specialitate – tratate, monografii, cărți, cursuri, articole de specialitate; publicarea acestor lucrări de specialitate la edituri recunoscute CNCSIS sau în reviste de specialitate recunoscute conform standardelor CNATDCU în domeniu; prezentarea articolelor de specialitate în cadrul unor conferințe, sesiuni, seminarii știintifice naționale și internaționale; organizarea de conferințe, sesiuni, seminarii științifice, dar și mese rotunde împreună cu parteneri din mediul public și privat pentru a dezbate problemele relevate în cadrul acestui proces de  permanent de corelare a legislației noastre cu legislația de la nivelul Uniunii Europene, mai ales, precum și cu cea de la nivel internațional.

Pentru o cercetare juridică de o calitate deosebită, în acest domeniu se identifică teme de cercetare care să permită studierea și analiza științifică a unor domenii mai restrânse astfel încât cercetarea să vizeze nu doar aspectele de legislație, ci și doctrina de specialitate românească și străină, jurisprudența națională construită de Înalta Curte de Casație și Justiție, Curtea Constituțională a României, precum și cea europeană relevantă a Curții Europene a Drepturilor Omului și Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Protecția drepturilor omului la nivel național și internațional

În cadrul acestui domeniu de cercetare se studiază aspecte privitoare la legislația în vigoare în materia drepturilor omului la nivel național, la nivelul Uniunii Europene, al Consiliului Europei, al altor organizații internaționale de la nivel național de pe alte continente, precum și de la nivelul Organizației Națiunilor Unite.

Principalele arii de activitate din cadrul acestui domeniu sunt: studierea și analizarea științifică a legislației în vigoare, precum și a proiectelor de acte normative aflate în diferite stadii în procedura de adoptare în domeniile specificate mai sus; prezentarea concluziilor astfel formulate în lucrări de specialitate – tratate, monografii, cărți, cursuri, articole de specialitate; publicarea acestor lucrări de specialitate la edituri recunoscute CNCSIS sau în reviste de specialitate recunoscute conform standardelor CNATDCU în domeniu; prezentarea articolelor de specialitate în cadrul unor conferințe, sesiuni, seminarii știintifice naționale și internaționale; organizarea de conferințe, sesiuni, seminarii științifice, dar și mese rotunde împreună cu parteneri din mediul public și privat pentru a dezbate problemele relevate în cadrul acestui proces de  permanent de corelare a legislației noastre cu legislația specifică în materia drepturilor omului la nivel european și internațional.

Pentru o cercetare juridică de o calitate deosebită, în acest domeniu se identifică teme de cercetare care să permită studierea și analiza științifică a unor domenii mai restrânse astfel încât cercetarea să vizeze nu doar aspectele de legislație, ci și doctrina de specialitate românească și străină, jurisprudența națională construită de Înalta Curte de Casație și Justiție, Curtea Constituțională a României, precum și cea europeană relevantă a Curții Europene a Drepturilor Omului și Curții de Justiție a Uniunii Europene, dar și cea relevantă a instanțelor de judecată din cadrul Organizației Națiunilor Unite.

Evenimente:
  • Organizarea anuală, începând cu anul 2017, a Conferinței Internaționale de Drept – „Current Issues within EU and EU Member States Legal Framework”
  • Organizarea anuală, în perioada 2000 – 2008 , a Conferinței Naționale cu participare internațională "Justiție și Integrare Comunitară";
  • Organizarea, în 2011, a Conferinței Internaționale de practică juridică și drept Internațional, Conferința Internațională WSEAS
  • Conferinta extraordinara cu ocazia implinirii a 20 de ani de la infiintarea CCR - Repere actuale din jurisprudenta CCR - 31.03.2012
  • Conferinta extraordinara cu participare internationala Repere actuale din jurisprudenta CCR si perspective de justitie europeana - 29.11.2012
  • Acceptarea de catre Romania a jurisdictiei obligatorii a Curtii Internationale de Justitie. Avantaje si semnificatii, 12 aprilie 2013
  • Acceptance by Romania of the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice. Advantages and meanings, April 12, 2013