Domenii de cercetare

Strategii pentru reforma juridică
Cadrul juridic național și internațional
Protecția drepturilor omului la nivel național și internațional

Infrastructură

Acest centru este dotat cu toate facilitățile necesare dezvoltării cercetărilor științifice specifice profilului juridic, cum ar fi: computere, soft-uri juridice, bibliotecă specializată, acces la bazele de date naționale și internaționale. De asemenea, în cadrul laboratorului spațiul de lucru este astfel organizat încât pot fi organizate și desfășurate activități specifice care permit interacționarea cu membrii altor centre de cercetare din cadrul Institutului sau din alte facultăți de drept din universități din țară și străinătate, precum și cu reprezentanți ai colaboratorilor din mediul privat și public.

Produse și servicii cu potențial inovativ

1. Organizarea de conferințe științifice

Organizarea anuală, începând cu anul 2017, a Conferinței Internaționale de Drept – „Current Issues within EU and EU Member States Legal Framework”

2. Publicarea unor articole în reviste ISI și/sau în ISI Proceedings ale unor conferințe internaționale
3. Publicarea unor monografii și cursuri universitare la edituri recunoscute în domeniul juridic

Proiecte

Legalitate oportunitate, raportul dintre acestea în actul administrativ și identificarea factorilor de risc în vederea asigurării bunei administrări
Proiectul a fost câștigat în Competiția UniTBv Granturi pentru echipe interdisciplinare, 2018.
Durata proiectului este de 12 luni (februarie 2017 - februarie 2018), bugetul fiind de 46.000 lei.

Obiectivul principal al proiectului constă în crearea unui cadru necesar pentru a facilita autorităților administrației publice locale şi structurilor (instituții, regii autonome, societăți comerciale, etc.) subordonate sau aflate în coordonarea acestora, precum şi angajaților acestora, identificarea situațiilor limită care fragilizează raportul dintre legalitate – oportunitate, precum şi a factorilor de risc care generează astfel de situații pentru a fi prevenite în vederea dezvoltării unei bune administrări.

Colaborări

Centrul de cercetări juridice Emil Poenaru are în vedere dezvoltarea unor colaborări, pe baza acordurilor de parteneriat încheiate, cu organisme precum: Baroul Brașov, Judecătoria Brașov, autorități ale administrației publice locale – precum Primăria Municipiului Brașov sau Primăria orașului Sinaia, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov, etc. în vederea organizării unor manifesitări științifice pe teme juridice centrate pe aspecte teoretice, dar și practice.

Echipa

Echipa Centrului de cercetări juridice Emil Poenaru este formată din cadrele didactice ale Departamentului Drept, specialiști în domeniul juridic: