Domenii de cercetare

Strategii pentru reforma juridică
Cadrul juridic național și internațional
Protecția drepturilor omului la nivel național și internațional

Infrastructură

Centrul de cercetări juridice Emil Poenaru are sediul la Institutul de Cercetare și Dezvoltare al Universității Transilvania din Brașov, în Laboratorul L3. Acest centru este dotat cu toate facilitățile necesare dezvoltării cercetărilor științifice specifice profilului juridic, cum ar fi: computere, soft-uri juridice, bibliotecă specializată, acces la bazele de date naționale și internaționale. De asemenea, în cadrul laboratorului spațiul de lucru este astfel organizat încât pot fi organizate și desfășurate activități specifice care permit interacționarea cu membrii altor centre de cercetare din cadrul Institutului sau din alte facultăți de drept din universități din țară și străinătate, precum și cu reprezentanți ai colaboratorilor din mediul privat și public.

Produse și servicii cu potențial inovativ

1. Organizarea de conferințe științifice
 • organizarea anuală, începând cu anul 2017, a Conferinței Internaționale de Drept – „Current Issues within EU and EU Member States Legal Framework”
 • organizarea anuală, în perioada 2000 – 2008 , a Conferinței Naționale cu participare internațională "Justiție și Integrare Comunitară";
 • organizarea, în 2011, a Conferinței Internaționale de practică juridică și drept Internațional, Conferința Internațională WSEAS;
 • organizarea anuală, începând cu 2014, în colaborare cu Facultatea de Științe juridice și administrative din Universitatea Agora din Oradea, a Conferinței Internaționale de Drept – „Prospects and Challenges of 21st Century Law” – AILC;
2. Publicarea unor articole în reviste ISI și/sau în ISI Proceedings ale unor conferințe internaționale, precum:

- reviste ISI:

 • International Journal of Computers, Communication and Control, IF 0,746;
 • Tribuna Juridică (Juridical Tribune)

- ISI Proceeding ale unor conferințe internaționale:

 • Proceedings of the 8th International Conference of Challenges in Higher Education and Research in the 21st Century, 2-4 June 2010, Sozopol, Bulgaria;
 • Proceedings of the International Conference BIOATLAS 2010, Braşov, Transilvania University of Brașov, Romania;
 • Proceedings of the 16th International Conference, The Knowledge-Based Organization, Nicolae Bălcescu Land Forces Academy Publishing House, Sibiu, 25-27 November 2011;
 • Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 21st International DAAAm Symposium „Intelligent Manufacturing & Automation: Power of Knowledge and Creativity”, 20-23 October 2010, Zadar, Croatia;
 • Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAm Symposium „Intelligent Manufacturing & Automation: Power of Knowledge and Creativity”, 23-26 November 2011, Vienna, Austria;
 • Proceedings of the 17th International Conference, The Knowledge-Based Organization, Nicolae Bălcescu Land Forces Academy Publishing House, Sibiu, 24-26 November 2011
 • Proceedings of the 14th European Conference on eGovernment, Brașov, 2014.
3. Publicarea unor monografii și cursuri universitare la edituri recunoscute în domeniul juridic, precum:
 • Cristinel Ioan Murzea, Roxana Matefi, Evoluția statului și dreptului românesc, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2015
 • Nasty Marian Vlădoiu, Drept internațional public, Editura Universul Juridic, București, 2021
 • Gabriel Boroi, Ioana Nicolae, Fise de drept civil. Ed.IV, Editura Hamangiu, București, 2019
 • Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu, Ioana Nicolae, Fise de drept civil. Editura Hamangiu, București, 2020
 • Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu, Ioana Nicolae, Fise de drept civil.. Ed.VI, Editura Hamangiu, București, 2021
 • Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu, Ioana Nicolae, Fise de drept civil. Ed.VII, Editura Hamangiu, București, 2022
 • Cristinel Ghigheci, Drept penal. Partea specială, Editura Solomon, 2021
 • Diana Geanina Ionaș, Legatul principala dispoziție cuprinsă în testament, București, 2020
 • Cristinel Ioan Murzea, Ionela Maria Bârsan, Angela Repanovici, Aspecte legislative privind dreptul de autor și accesul deschis la cunoaștere, Editura Junimea, Iași
 • Cristinel Ioan Murzea, Reforma statului și dreptului în epoca modernă, Editura Istech, Craiova, 2013
 • Gabriel Boroi, Mona Maria Pivniceru, Carla Alexandra Anghelescu, Bogdan Nazat, Ioana Nicolae, Tudor Vlad-Rădulsecu, Fișe de drept civil. Partea generală. Drepturi reale. Obligații. Contracte. Succesiuni. Familie, ediția a II-a, Editura Hamangiu, București, 2017
 • Gabriel Boroi, Mona Maria Pivniceru, Carla Alexandra Anghelescu, Dragoș Dumitru, Ioana Nicolae, Teona Rădulescu, Tudor Vlad-Rădulsecu, Fișe de drept civil. Partea generală. Drepturi reale. Obligații. Contracte. Succesiuni. Familie, Editura Hamangiu, București, 2016; ediția a 2-a revizuită și adăugită, 2017; ediția a 3-a revizuită și adăugită, 2018
 • Ioana Nicolae, Devoluțiunea legală și testamentară a moștenirii, Editura Hamagiu, București, 2016
 • Ioana Nicolae, Drept civil. Succesiuni. Moștenirea legală, Editura Hamangiu, București, 2014
 • Ioana Nicolae, Drept civil. Succesiuni. Moștenirea testamentară, Editura Hamangiu, București, 2014
 • Ioana Nicolae, Dreptul familiei în context naţional şi internaţional şi în raporturile de drept internaţional privat,  Editura Hamangiu, Bucureşti, 2014
 • Cristinel Ioan Murzea, Emil Poenaru, Profesiile juridice liberale, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009
 • Cristinel Ioan Murzea, Emil Poenaru, Procedura succesorală notarială, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008
 • Roxana Matefi, Teoria actului juridic civil, Editura Hamangiu, București, 2017
 • Roxana Matefi, Sinteze și aplicații de drept civil. Partea generală, Editura Hamangiu, București, 2015
 • Titus Prescure, Curs de contracte civile, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012
 • Titus Prescure, Roxana Matefi, Drept civil. Partea generală. Persoanele, Editura Hamangiu, București, 2012
 • Titus Prescure, Arbitrajul comercial - Modalitate alternativă de soluţionare a litigiilor patrimoniale, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010
 • Ioan Schiau, Titus Prescure, Legea societăţilor comerciale nr.30/1990. Analize şi comentarii pe articole, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009
 • Ioan Schiau, Drept comercial, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009
 • Anca Roxana Adam, Ioan Adam, Codul civil. Cartea a V-a. Despre obligații. Titlurile I-VIII (art. 1164-1649). Comentarii și explicații, Editura C. H. Beck, București, 2016
 • Nasty Marian Vlădoiu, Diplomație economică – genotip al diplomației comerciale, Editura Universul Juridic, București, 2017
 • Nasty Marian Vlădoiu, Propedeutica în dreptul societății informaționale, Editura Universul Juridic, București, 2015
 • Nasty Marian Vlădoiu, Think tank of justice and law, Editura Universul Juridic, București, 2015
 • Nasty Marian Vlădoiu, Drept penal român. Partea specială. Curs universitar. Conform noului Cod penal, Editura Universul Juridic, București, 2014
 • Ovidiu Predescu, Nasty Marian Vlădoiu,Drept european și internațional al drepturilor omului. Note de curs, Editura Hamangiu, București, 2014
 • Silviu Gabriel Barbu, coautor, Codex constituțional, vol. I și II, Editura Regia Autonomă Monitorul Oficial, București, 2015
 • Marcela Comsa, Silviu-Gabriel Barbu, Contencios administrativ și fiscal. Sinteza de jurisprudență, Editura Hamangiu, București, 2013
 • Silviu-Gabriel Barbu, Dimensiunea constituțională a libertății individuale, Editura Hamangiu, București, 2011
 • Silviu-Gabriel Barbu, Dimensiunea constituțională a libertății individuale, Editura Hamangiu, București, 2011
 • Silviu-Gabriel Barbu, Alexandru Șerban, Drept execuțional penal, ediția a II-a, Editura C. H. Beck, București, 2009
 • Andreea Ciurea, Fișe de procedură civilă, ediția a III-a, Editura Universul Juridic, București, 2017
 • Andreea Ciurea, coautor,Teste-grilă civil și procedură civilă - pentru examenele de admitere în profesiile juridice, ediția a III-a, Editura Universul Juridic, București, 2017
 • Andreea Ciurea, coautor, Teste-grilă civil și procedură civilă - pentru examenele de admitere în profesiile juridice, ediția a II-a, Editura Universul Juridic, București, 2015
 • Andreea Ciurea, Andreea-Annamaria Chis, Teste-grilă. Drept procesual civil - pentru examenele de admitere în profesiile juridice, ediția a II-a, Editura Universul Juridic, București, 2015
 • Andreea Ciurea, Fișe de procedură civilă, ediția a II-a, Editura Universul Juridic, București, 2015
 • Carmen Adriana Gheorghe, Drept bancar, ediția a III-a, Editura C. H. Beck, București, 2014
 • Carmen Adriana Gheorghe, Drept bancar comunitar, Editura C. H. Beck, București, 2009
 • Gabriel Tița-Nicolescu, Drept civil. Teoria generală a obligațiilor contractuale - curs universitar, Editura Universul Juridic, București, 2016
 • Gabriel Tița-Nicolescu, Tratat de dreptul afacerilor. Volumul I. Persoanele juridice, Editura Wolters Kluwer, București, 2010
 • Marian Drilea-Marga, Urmărirea penală în noul Cod de procedură penală, Editura Universul Juridic, București, 2014
 • Nicolae Volonciu, Andreea Simona Uzlau, Raluca Morosanu, Georgiana Tudor, Daniel Atasiei, Corina Voicu, Cristinel Ghigheci, Victor Vaduva, Teodor-Viorel Gheorghe, Cătălin Chiriță, Noul Cod de procedură penală comentat, ediția a II-a, Editura Hamangiu, București, 2015
 • Cristinel Ghigheci, Etica profesiilor juridice, Editura Hamangiu, București, 2017
 • Cristinel Ghigheci, Cereri și excepții de cameră preliminară, vol. I și II, Editura Hamangiu, București, 2017
 • Cristinel Ghigheci, coautor, Proceduri penale, vol. I, Editura Universul Juridic, București, 2017
 • Cristinel Ghigheci, Cauzele care înlătură răspunderea penală, Editura Universul Juridic, București, 2014
 • Cristinel Ghigheci, Principiile procesului penal în noul Cod de procedură penală, Editura Universul Juridic, București, 2014
 • Corina Voicu, Andreea Simona Uzlau, Raluca Morosanu, Cristinel Ghigheci, Noul Cod penal. Ghid de aplicare pentru practicieni, Editura Hamangiu, București, 2014
 • Cristinel Ghigheci, Infracțiunea complexă. Aspecte teoretice și practica judiciară, Editura Hamangiu, București, 2012
 • Anca Roxana Adam, Drept ciivl. Teoria generală a obligațiilor, Editura C. H. Beck, București, 2017
 • Anca Roxana Adam, coautor, Codul insolvenței. Titlul II. Procedura insolvenței (art. 1-5, 38-196, 197-203) , Editura C. H. Beck, București, 2016
 • Anca Roxana Adam, coautor, Codul civil. Cartea a V-a. Despre obligații. Titlurile I-VIII (art. 1164-1649), Editura C. H. Beck, București, 2016
 • Anca Roxana Adam, Procedura insolvenței. Principii. Subiecții, organele și derularea procedurii, Editura C. H. Beck, București, 2016
 • Maria Magdalena Bârsan, Maria Magdalena Cardiș, Acordul de recunoaștere a vinovăției, Editura Hamangiu, București, 2015
 • Maria Magdalena Bârsan, Diana Geanina Ionaş, Drept penal. Partea specială. Caiet de seminar, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2016
 • Nicușor Crăciun, Introducere în dreptul de moștenire, Editura Hamangiu, București, 2015
 • Cătălina Georgeta Dinu, Contractul de concesiune, Editura C. H. Beck, Bucureşti, ediţia a II-a, 2016
 • Cătălina Georgeta Dinu, Contractul de concesiune, Editura C. H. Beck, București, 2015
 • Alexandru Ionaș, Alexandru Florin Măgureanu, Cristina Dinu, Drept penal. Partea specială - conform noului Cod penal, Editura Universul Juridic, București, 2015
 • Diana Geanina Ionaș, Clauza de preciput. Legat cuprins în convenția matrimonială?, Editura Universul Juridic, București, 2016
 • Codruț Nicolae Savu, Procedura insolvenței. Concept. Organe și participanți. Deschidere. Efecte principale, Editura C. H. Beck, București, 2017
 • Codruț Nicolae Savu, Ioan Adam, Legea societăților comerciale. Comentarii și explicații, Editura C. H. Beck, București, 2010
 • Anamaria Toma-Bianov, Aplicarea privată a regulilor concurenței în Uniunea Europeană - Acțiunile în despăgubire promovate în fața instanțelor naționale și tribunalelor arbitrale, Editura Universitară, București, 2016

Proiecte

Legalitate oportunitate, raportul dintre acestea în actul administrativ și identificarea factorilor de risc în vederea asigurării bunei administrări

Colaborări

Centrul de cercetări juridice Emil Poenaru are în vedere dezvoltarea unor colaborări, pe baza acordurilor de parteneriat încheiate, cu organisme precum: Baroul Brașov, Judecătoria Brașov, autorități ale administrației publice locale – precum Primăria Municipiului Brașov sau Primăria orașului Sinaia, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov, etc. în vederea organizării unor manifesitări științifice pe teme juridice centrate pe aspecte teoretice, dar și practice.

Echipa

Echipa Centrului de cercetări juridice Emil Poenaru este formată din cadrele didactice ale Departamentului Drept, specialiști în domeniul juridic: