Infrastructură

- atelier de proiectare cu echipament de procesare a datelor;

- echipamente pentru tipărire în format mare și multiplicare a documentațiilor tehnice;

- set pentru controlul nedistructiv al betoanelor (pahometru, sclerometru digital, betonoscop);

- echipament pentru testarea instalațiilor de încălzire și ventilație.