Proiecte

RockChain - Transversal technological skills for the ornamental rock industry focusing on the applicability of Blockchain in a Circular Economy

Implementarea tehnologiei Blockchain în managementul deșeurilor de piatră pentru construcții

Nr. proiect:  Erasmus +KA220-HED 2023-1-DE-02-KA220-ADU-000166863
Perioadă de implementare: 2023-2027

Logo Site RockChain

Tehnologiile digitale vor sta la baza dezvoltării economice și socială în secolul XXI. De aceea trebuie profitat din plin de potențialul pe care aceste noi tehnologii îl oferă în beneficiul unei economii mai durabile, atât pentru societate, cât și pentru mediu.

Proiectul RockChain propune o formare de bază în managementul deșeurilor din industria pietrei de construcții, pentru studenți, tehnicieni și profesioniști, prin utilizarea combinată a noilor tehnologii precum BlockchainInternet of Things (IoT) și Big Data.

În UE, deșeurile din construcții și demolări (CDW) reprezintă aproximativ o treime din totalul deșeurilor generate. Situația se agravează atunci când tratarea și gestionarea acestor deșeuri nu se face în mod corespunzător, ceea ce face imposibilă reintroducerea acestora în lanțul valoric. Gestionarea corectă a CDW și a materialelor reciclate, inclusiv manipularea corectă a deșeurilor, poate aduce beneficii economice majore, crește calitatea vieții și reduce impactul asupra mediului. 

În acest context, conceptul de economie circulară și de management al deșeurilor apare ca o oportunitate pentru schimbarea modelului de producție și consum existent în prezent.

Aici este locul unde tehnologia Blockchain  își găsește utilitatea. Aceasta a apărut inițial în cadrul sistemelor electronice de plată, dar în prezent, avantajele aplicării tehnologiei pot fi găsite și în alte sectoare, precum cel al asigurărilor, sănătate, transport și logistică, industrie (gestionarea deșeurilor, calitatea produselor, verificarea proceselor etc.) și multe altele, deoarece poate ajuta la îmbunătățirea managementului companiei și la găsirea de noi modele de afaceri.

Obiective:

   • informarea studenților și profesioniștilor din domeniu despre tehnologia Blockchain și creșterea interesului pentru aceasta;
   • oferirea de instrumente pentru gestionarea deșeurilor provenite din industrie tehnicienilor și lucrătorilor din sectorul pietrei de construcții, în vederea determinării trasabilității acestora pentru un control sporit și creșterea valorii;
   • încurajarea profesioniștilor și studenților să devină antreprenori în domeniul managementului deșeurilor și al tehnologiei Blockchain, arătând potențialul pe care aceasta îl are în prezent;
   • conștientizarea studenților și profesioniștilor din sectorul pietrei de construcții cu privire la importanța managementului deșeurilor din construcții și a reintroducerii acestora în lanțul valoric, în căutarea îndeplinirii obiectivelor de Dezvoltare Durabilă pe care Uniunea Europeană și le-a stabilit ca scop;
   • dezvoltarea unui sistem transparent, descentralizat, de urmărire a documentelor, care să acopere tot procesul de gestionare a deșeurilor, în vederea stocării informațiilor despre tipurile de deșeuri generate și inventarierea acestora și reintroducerea lor în lanțul valoric.

Parteneri:

Cofinanțat Erasmus

 
 
RecoverIND - Ecological and innovative technologies for recovering industrial areas from LCA and Energy Efficiency point of view 

Recuperarea zonelor industriale din perspectiva eficienței energetice și a evaluării ciclului de viață al materialelor de construcții

Nr. proiect: 2020-1-RO01-KA203-080223
Perioadă de implementare: 2020 - 2022

 recoverind

Poluarea și creșterea necesarului de energie sunt subiecte tot mai dezbătute și reprezintă îngrijorări majore pentru întreaga planetă. Astfel, atât la nivel global, cât și la nivelul Uniunii Europene, se discută tot mai des și se adoptă în permanență directive și reglementări tehnice noi, care să reducă impactul asupra mediului și în același timp, să ducă la creșterea eficienței energetice în toate sectoarele de activitate.

Este binecunoscut faptul că industria construcțiilor este în mare parte responsabilă de poluarea mediului, doar sectorul construcțiilor de clădiri fiind răspunzător pentru 36% din consumul global de energie și pentru aproape 40% din totalul emisiilor directe și indirecte de CO2. Toate aceste cifre pot scădea semnificativ, dar e nevoie de viziune, de planuri concrete, de educație și conștientizare și de timp.

Iar de una dintre aceste direcții ne vom ocupa în cadrul proiectului RecoverIND - Ecological and innovative technologies for recovering industrial areas from LCA and Energy Efficiency point of view – 2020-1-RO01-KA203-080223.

Construcțiile industriale, prin dimensiunile și modul lor de utilizare, au un consum energetic crescut, atât pe durata de exploatare, cât și în timpul executării lor și, ulterior, în procesul de deconstrucție și reintegrare în mediul natural. Ca urmare, pentru o conștientizare cât mai timpurie a problemelor, este necesară introducerea în domeniul educațional a unor concepte aplicabile și construcțiilor industriale precum: amprenta de carbon și amprenta ecologică, eficiența energetică, dezvoltarea durabilă a construcțiilor industriale, sustenabilitatea materialelor de construcții, evaluarea ciclului de viață (LCA) și utilizarea surselor de energie regenerabile.

Toate aceste concepte pot fi implementate cu ajutorul unor noi tehnici și tehnologii precum termografia și fotogrametria clădirilor, scanarea cu sisteme laser și drone, printarea 3D, managementul informațiilor despre clădiri, IoT, BIM / GIS, LCA, etc.

În cadrul Universității Transilvania din Brașov, alături de partenerii noștri, (Asociacion empresarial de investigacion centro tecnologicodel marmol y la piedra, Fundatia pentru FormareProfesionala si Invatamant Preuniversitar Viitor, Asociația Romania green building council, Politechnika Poznanska, Universidad de Sevilla, Zespol Szkol Budownictwa Nr 1) am lansat proiectul RecoverIND care își propune, printre altele, să aducă un plus de conștientizare privind impactul asupra mediului și schimbările climatice datorate folosirii, reabilitării și deconstrucției clădirilor industriale, să realizeze un instrument educațional util în decizia de reabilitare a unei construcții vechi sau realizarea uneia noi, ori să îmbunătățească eficiența energetică a clădirilor existente. De asemenea, proiectul va permite accesul gratuit la platforma OER (Open Education Resource), tuturor actorilor implicați în sectorul construcțiilor (studenți, profesori, cercetători, profesioniști din mediul economic și administrativ, etc). Cooperarea transnațională în cadrul acestui proiect își propune să îmbunătățească calitatea sistemelor de formare prin dezvoltarea de conținut, metode și proceduri inovatoare și să profite de experiența universităților și a școlilor profesionale din acest consorțiu în stabilirea unui curriculum comun.

RecoverIND conduce tranziția către această societate industrială durabilă, transformând problemele de mediu în oportunități, folosind tehnologii noi și avansate. 

Principalele rezultate preconizate ale proiectului sunt:
1. Stabilirea rezultatelor comune de învățare privind restaurarea zonelor industriale cu ajutorul noilor tehnologii și a reglementărilor relative.
2. Realizarea unor Flashcard-uri interactive
3. RecoverIND Open Education Resource (OER).

Coordonator:

Parteneri:

 Pentru mai multe detalii, accesați:  www.recoverind.eu

 Cofinanțat Erasmus

CircularBIM - Educational platform focused on advanced strategies of reinstatement of building materials in the industrial value chain to promote the transition to the Circular Economy through the use of BIM learning technologies

Platforma educațională axată pe strategii avansate de reintroducere a materialelor de construcție în lanțul valoric industrial pentru promovarea trecerii la economia circulară prin utilizarea tehnologiilor de învățare BIM

Nr. proiect: 2019-1-ES01-KA203-065962
Perioadă de implementare: 2019 - 2021

logo Circular BIM

 

 

 

 

Proiectul CircularBIM propune folosirea noilor tehnologii BIM (Building Information Modelling) și a tehnologiilor de revalorizare și reutilizare a materialelor de construcție pentru a crea un instrument util atât studenților cât și profesioniștilor în domeniu și celor din instituțiile publice sau administrative, instrument ce va putea fi folosit în activitățile curente de proiectare și control a clădirilor.

Obiectivele principale ale proiectului CircularBIM sunt:

- creșterea gradului de conștientizare cu privire la economia circulară în sectorul construcțiilor;
- noi metode de predare / învățare privind reducerea deșeurilor din materialele de construcție;
- oferirea de informații despre posibilitatea reutilizării elementelor de construcție;
- reducerea deșeurilor din sectorul construcțiilor prin reintroducerea acestora în lanțul valoric;
- acces gratuit la instrumente pentru consultarea și utilizarea tehnicilor și metodelor de reutilizare a materialelor de construcție, inclusiv în format BIM;
- implicarea studenților, dar și a profesioniștilor în domeniu, în noile tehnologii aplicabile în sectorul construcțiilor, cum ar fi aplicațiile BIM.

 

Coordonator:
Universidad de Sevilla - Spania
Parteneri:
Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales - Spania
Cype Soft SL - Spania
Centro Tecnológico da Ceramica e do Vidro - Portugalia
Universidade do Minho - Portugalia
Universitatea Transilvania din Braşov- România
Asociația Romania Green Building Council - România Cofinanțat Erasmus

 

BIMHealthy - Housing as a strategy for the promotion of health from an intersectoral and multidisciplinary approach

Nr. proiect: 2019-1-ES01-KA203-065060
Perioadă de implementare: 2019 - 2021

bimhelthy

 

 

Proiectul BIMhealthy își propune dezvoltarea interoperabilității dintre clădiri și sănătatea utilizatorilor lor pentru a promova realizarea de locuințe sănătoase ca model global, atât din punct de vedere al mediului construit, cât și al sănătății publice, prin integrarea noilor tehnologii BIM (Building Information Modelling) ca instrumente de proiectare și control a clădirilor.

Obiective/activități:

 • studii comparative ale reglementărilor aplicabile sectorului construcțiilor din țările participante, care asigură condiții de sănătate persoanelor care locuiesc în acele locuințe;
 • studii comparative ale articolelor de specialitate care corelează, pe bază de dovezi științifice, diferiți factori de mediu care pot sa influențeze starea de sănătate a persoanelor din locuințe;
 • realizarea unui ghid pentru metode, proceduri de proiectare și obiceiuri sociale pentru promovarea locuințelor sănătoase;
 • realizarea unui curriculum bazat pe abordarea provocărilor dintre sănătate și siguranța în locuință, prin integrarea metodologiilor BIM ca instrumente de proiectare și control a clădirilor;
 • realizare de activități de multiplicare în instituțiile partenere:
 • - proiectare și obiceiuri sociale; locuința ca manager de sănătate;
 • - promovarea locuințelor sănătoase ca modele de habitat;
 • - metodologia interactivă pentru învățarea instrumentului BIMhealthy aplicat sectorului de construcții.

Coordonator:
Fundación Univeritaria San Antonio - Spania

Parteneri:
Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales – Spania
Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante – Spania
Politechnika Warszawska - Polonia
Datacomp spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia – Polonia
Universitatea Transilvania din Brasov - România

Cofinanțat Erasmus

 

 

BKSTONE - Higher Education–Enterprise platform for fostering, modernisation and sustainable growth in natural stone industry in Western Balkans

Nr. proiect: 610483-EPP-1-2019-1-AL-EPPKA2-CBHE-JP
Perioadă de implementare: 2019 - 2022

new lego bkstone

Proiectul BKSTONE are ca obiectiv principal încurajarea modernizării și dezvoltării sectorului pietrei de construcții din Balcanii de Vest prin consolidarea relației dintre instituțiile de învățământ superior și unitățile de producție din domeniul construcțiilor. Pentru a se dezvolta în conformitate cu standardele și cerințele UE și pentru a răspunde nevoilor și cerințelor actuale, industria pietrei trebuie să aducă schimbări importante în managementul resurselor, metodelor de extracție și de prelucrare, controlului de calitate, respectând, totodată, standardele internaționale, metodele de comercializare, strategiile de marketing, etc. Aceste schimbări necesită participarea tuturor celor implicați în domeniul construcțiilor, și anume instituțiile de învățământ superior (HEI) și organizațiile de formare și formare profesională (VET), dar și companii private și instituții publice și administrative.

Coordonator:
Universiteti Politeknik i Tiranes – Albania

Parteneri:
Universitet ”Aleksander Xhuvani” Elbasan – Albania
Universiteti "Eqrem Cabej" i Gjirokastrés – Albania
Univerzitet u Sarajevu – Bosnia și Herțegovina
University of Mostar – Bosnia și Herțegovina
Univerzitet Mediteran Podgorica Privatna Ustanova - Muntenegru
Universiteti i Prishtines – Kosovo
Universiteti Nderkombetar per Biznes dhe Teknologji ubt Shpk – Kosovo
Universidade da Coruna - Spania
IES Ribeira Do Louro – Spania
Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales - Spania
Universita degli Studi di Roma la Sapienza – Italia
C.P.I.P.E. – Italia
National Technical University of Athens – Grecia
Universitatea Transilvania din Brasov – România

Cofinanțat Erasmus

 
UrbanBIM - Innovative educational integration of urban planning based on BIM-GIS technologies and focused on circular economy challenges

Nr. proiect: 2018-1-RO01-KA203-049458
Perioadă de implementare: 2018 - 2020
http://urbanbim.eu

UrbanBIM site

Proiectul UrbanBIM urmărește integrarea tehnologiilor BIM-GIS și calculul emisiilor totale de CO2 în domeniul post-utilizării clădirilor, ținând seama de procesele economiei circulare privind planificarea urbană și reabilitarea construcțiilor, cu scopul de a produce un instrument util de învățare prin care studenții dar și profesioniștii din sectorul construcțiilor să poată conștientiza și implementa ulterior toate aceste noțiuni în activitățile zilnice.

Coordonator:
Universitatea Transilvania din Brasov – România

Parteneri:
Universidad de Sevilla – Spania
Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales - Spania
Politechnika Warszawska  - Polonia
Datacomp spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia – Polonia
Asociația Romania Green Building Council - RomâniaCofinanțat Erasmus

 
OERCO2 - Innovative study on the life cycle analysis of construction materials

Nr. proiect: 2016-1-ES01-KA203-025422
Perioadă de implementare: 2016 - 2018
http://oerco2.eu

Oerco 

Ideea de bază a OERCO2 este de a crea un sistem deschis de resurse educaționale care să cuprindă date despre modul de calcul al emisiilor de CO2 pentru fiecare fază a unei lucrări de construcții astfel încât oricine să își poată face o idee cât mai clară despre conceptul de „amprentă de carbon” și să poată decide cu privire la alegerea diferitelor variabile ce intră în proiectarea și execuția unei construcții.

Coordonator:
Universidad de Sevilla – Spania

Parteneri:
Universitatea Transilvania din Brasov – România
Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales - Spania
CertiMaC Soc. Cons. a r. L. - Italia
Centro Tecnológico da Ceramica e do Vidro - Portugalia
Asociația Romania Green Building Council - RomâniaCofinanțat Erasmus

 

PROIECTE NAȚIONALE

Servicii de supervizare, consultanță tehnică in vederea implementării Acordului nr. 1/852019 Proiectare și Execuție lucrări de construcții și instalații pentru 9 obiecte- Aeroportul International Brașov Ghimbav

Contract: 13360/23.10.2019
Perioadă de implementare: 2019 – 2020

Cele 9 obiecte fac parte din etapa a III-a a investiției de mare anvergura Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav. Obiectivele avute în derularea contractului au fost: evaluarea soluțiilor tehnice proiectate, în acord cu publicațiile de specialitate și reglementările tehnice în vigoare. În cea de-a doua parte a contractului se vor întocmi rapoarte de specialitate după realizare și recepționarea lucrărilor de investiție propuse. În cadrul proiectului s-au analizat documentații de specialitate specifice clădirilor civile, drumuri, instalații pentru construcții și rețele aferente pistelor de aterizare.

Cercetări privind identificarea și proiectarea soluțiilor optime de modernizare a atelierelor de vopsitorie, mase plastice și a instalațiilor de compensare cu aer proaspăt preîncălzit la atelierul Tratamente de suprafață. Beneficiar: S.C. IAR S.A. Ghimbav

Contract: 17969/27.12.2016
Perioadă de implementare: 2016 – 2017

Proiectul constă într-un studiu de soluții în vederea optimizării liniilor de lucru ce deservesc întreținerea și mentenanța elicopterelor. Derularea proiectului a constat în trei etape:

 • faza I – investigarea și evaluarea stării de degradare arhitectural –structurală a clădirii;
 • faza II – soluții de reabilitare arhitectural-structurale a zonelor/elementelor degradate; evaluarea lucrărilor de reabilitare-protecție-finisaje pentru clădirea investigată;
 • faza III – întocmirea raportului de cercetare științifică.

În derularea proiectului au fost abordate mai multe teme precum : evaluarea capacitații de rezistenta și identificarea soluțiilor de refacere a nivelului de siguranță în exploatare pentru stâlpii unei clădiri industriale tip parter, optimizarea soluțiilor de ventilare din spațiul cu temperatură și umiditate controlată.

Cercetări privind identificarea și proiectarea soluției optime pentru un sistem de alimentare cu apă mixt, inelar și ramificat cu funcționare în regim de exploatare industrial. Beneficiar: S.C. IAR S.A. Ghimbav

Contract: 16250/18.11.2016
Perioadă de implementare: 2016 – 2017

Cercetări privind identificarea și proiectarea soluțiilor optime de modificare funcțională a unui spațiu în: ”Atelier pentru decapare structuri aeronave și piese simple”. Beneficiar: S.C. IAR S.A. Ghimbav

Contract: 8016/14.07.2015
Perioadă de implementare: 2015

Cercetări privind evaluarea stării de degradare a unei clădiri de producție, cu destinația Tratamente de suprafață, expusă agresiunii chimice a mediului de exploatare. Identificare și propuneri de soluții de reabilitare structurală. Beneficiar: S.C. IAR S.A. Ghimbav

Contract: 16203/11.12.2014
Perioadă de implementare: 2014 - 2015