Centrul de proiectare al Institutului PRO-DD

Domenii de cercetare

 • Cercetare și proiectare pentru construcții și instalații
 • Dezvoltare durabilă în inginerie civilă și reabilitarea mediului construit
 • Evaluarea riscurilor naturale și de mediu
 • Inginerie geotehnică, căi de comunicații și lucrări de artă
 • Sisteme de instalații pentru dezvoltare durabilă

Infrastructură

- atelier de proiectare cu echipament de procesare a datelor;

- echipamente pentru tipărire în format mare și multiplicare a documentațiilor tehnice;

- set pentru controlul nedistructiv al betoanelor (pahometru, sclerometru digital, betonoscop);

- echipament pentru testarea instalațiilor de încălzire și ventilație.

Proiecte

Platforma

RecoverIND - Ecological and innovative technologies for recovering industrial areas from LCA and Energy Efficiency point of view 

CircularBIM - Educational platform focused on advanced strategies of reinstatement of building materials in the industrial value chain to promote the transition to the Circular Economy through the use of BIM learning technologies

BIMHealthy - Housing as a strategy for the promotion of health from an intersectoral and multidisciplinary approach

BKSTONE - Higher Education–Enterprise platform for fostering, modernisation and sustainable growth in natural stone industry in Western Balkans

• UrbanBIM - Innovative educational integration of urban planning based on BIM-GIS technologies and focused on circular economy challenges

OERCO2 - Innovative study on the life cycle analysis of construction materials

Echipa

Șef lucr. dr. ing. Radu Mircea MUNTEAN - Coordonator al centrului
Prof. dr. ing. Carmen MAFTEI
Prof. dr. arh. Teofil MIHĂILESCU
Prof. dr. ing. Ioan TUNS
Conf. dr. ing. Lucia Maria BOERIU
Conf. dr. ing. Marius Florin BOTIȘ
Conf. dr. ing. Ioan Lucian CÎRSTOLOVEAN
Conf. dr. ing. Adam DOȘA
Conf. dr. ing. Mariana FRATU
Conf. dr. ing. Mircea HORNEȚ
Conf. dr. ing. Nicolae Fani IORDAN
Conf. dr. ing. Marius Mihail MĂNTULESCU
Conf. dr. ing. Paraschiva MIZGAN
Conf. dr. ing. Gavrilă MUNTEAN
Conf. dr. ing. Gabriel NĂSTASE
Conf. dr. ing. Florin-Lucian TĂMAȘ
Conf. dr. ing. Valentin-Vasile UNGUREANU
Șef lucr. dr. ing. Sorin Ionuț BOLOCAN
Șef lucr. dr. ing. Alin Ionuț BREZEANU
Șef lucr. dr. ing. Christiana Emilia CAZACU
Șef lucr. dr. ing. Dumitru CHISĂLIȚĂ
Șef lucr. dr. arh. Gabriela Cristina CHIȚONU
Șef lucr. dr. ing. Ovidiu DEACONU
Șef lucr. dr. ing. George DRAGOMIR
Șef lucr. dr. ing. Teofil Florin GĂLĂȚANU
Șef lucr. dr. ing. Sorin Ioan LEOVEANU
Șef lucr. dr. ing. Dorin Cristian NĂSTAC
Șef lucr. dr. ing. Costel PLEȘCAN
Șef lucr. dr. ing. Dorin RADU
Șef lucr. dr. ing. Daniel TAUS