Domenii de cercetare

 

Cercetare și proiectare pentru construcții și instalații

Principalele arii de activitate din cadrul acestui domeniu sunt:

 • cercetări în domeniul construcțiilor și instalațiilor pentru construcții
 • materialelor noi pentru construcții sustenabile
 • protejarea mediului și economia de energie
 • proiectare în domeniul construcțiilor şi instalațiilor pentru construcții 
 • eficiență energetică în mediul construit 
 • materiale, procese și produse inovative utilizate la realizarea construcțiilor

 • Dezvoltare durabilă în inginerie civilă și reabilitarea mediului construit

Principalele arii de activitate din cadrul acestui domeniu sunt:

 • cercetarea influenței factorilor de mediu asupra construcțiilor și reciproc
 • studiul soluțiilor moderne de reabilitare și reintegrare a construcțiilor în mediul natural 
 • întocmirea de documentații tehnice în vederea reabilitării și modernizării construcțiilor
 • schimbarea climatică și inovarea în proiectarea clădirilor durabile 
 • tradiție și inovare în arhitectura inspirată de natură
 • dezvoltarea de algoritmi pentru proiectarea și analiza comportării structurilor de inginerie civilă supuse la mișcări seismice severe
 • metode avansate în proiectarea și optimizarea elementelor structurale complexe și comportarea neliniara a structurilor

 • Evaluarea riscurilor naturale și de mediu

Principalele teme de cercetare din cadrul acestui domeniu sunt:

 • hidraulica și hidrologia zonelor inundabile
 • analiza extremelor în zone aride
 • evaluarea hazardului și a vulnerabilității riscurilor naturale: inundații, alunecări de teren, seism
 • evaluarea vulnerabilității zonelor costiere
 • schimbări climatice și sănătate

 • Inginerie geotehnică, căi de comunicații și lucrări de artă

Principalele arii de activitate din cadrul acestui domeniu sunt:

 • cercetarea proprietăților pământurilor din punct de vedere  geomecanic, ca suport pentru construcții, structuri rutiere, feroviare și aeroportuare
 • soluții moderne de reabilitare și consolidare a fundațiilor construcțiilor, structurilor rutiere, feroviare și aeroportuare
 • soluții moderne de stabilizare a alunecărilor de teren
 • valorificarea superioară a deșeurilor industriale în straturile structurilor rutiere, feroviare și aeroportuare
 • materiale, procese și produse inovative utilizate la realizarea căilor de comunicație terestre și subterane (drumuri, autostrăzi, căi ferate, piste aeroportuare și poduri, etc.
 • modelarea și simularea comportării structurilor 
 • studii și cercetări în tehnologia elementelor finite și algoritmilor de calcul numeric în mecanica structurilor
 • simularea comportamentului structurilor de inginerie civilă, rutiere și aeroportuare, feroviare, geotehnice și de poduri

 • Sisteme de instalații pentru dezvoltare durabilă

Principalele arii de activitate din cadrul acestui domeniu sunt:

 • gestionarea sustenabilă a resurselor de apă
 • sisteme de încălzire/răcire prin radiație de joasă temperatură
 • sisteme de ventilare și climatizare cu consum redus de energie prin ventilare naturală și răcire de noapte
 • instalații cu pompe de căldură pentru valorificarea energiei solare și a celei geotermice