Domenii de cercetare

Cercetarea din ultimul timp a fost orientată spre: sistemul de distribuție prin lanț al motoarelor cu ardere internă, sisteme de suspensie (în varianta suspensie pasivă si suspensie activă, pentru roțile directoare și respectiv nedirectoare), sisteme de direcție (inclusiv în varianta direcție integrală), sisteme de stergere a parbrizului, sisteme de siguranță (ex. sisteme de reducere a tensiunilor în centurile de siguranță), prehensoare antropomorfe, cuplaje. Principalele domenii de cercetare sunt prezentate în continuare.

Infrastructură

Stand pentru testarea transmisiilor mecanice cu axe paralele (IFT, Germania)
• Tribometru UMT
Instalație experimentală pentru testarea de componente și sisteme mecanice, pe bază de actuatori liniari - HTC, producător MTS Systems (2001)
Sistem de comandă FESTO pentru prehensor antropomorf cu până la 5 degete
Sistem de realitate virtuală format din două mănuși senzitive și o pereche de ochelari strereoscopici

Produse și servicii cu potențial inovativ

Procedură, instalație și dispozitive pentru măsurarea pierderilor prin frecare din transmisii cu axe paralele (lanțuri, curele, angrenaje) în funcție de viteza medie, încărcare și caracteristicile lubrifiantului
Proceduri și dispozitive pentru măsurarea coeficienților de frecare din cuple mecanice cu frecare, în funcție de tipul cuplei, viteza medie, încărcare, cu și fără ungere
Gamă de prehensoare antropomorfe reconfigurabile pentru roboti industriali
Gamă de cuplaje de siguranță și elastice

Proiecte

Cercetarea, proiectarea şi testarea mecanismelor ştergătorului de parbriz pe baza tehnologiilor moderne
Cercetarea teoretico- experimentală a unor sisteme mecanice de modelare a păşirii şi prehensiunii caracteristice membrelor umane
Modelarea matematică şi simularea functională a cuplajelor de sigurantă
Cercetări privind sistemele robotizate destinate depunerii de straturi subțiri cu proprietăți controlate pentru sisteme de conversie a energiei solare
Cercetări privind sistemele robotizate destinate depunerii de straturi subțiri cu proprietăți controlate pentru sisteme de conversie a energiei solare
Analiza şi optimizarea în mediu virtual, pe platforme de prototipare digitală, a sistemelor mecatronice utilizate pentru eficientizarea conversiei radiatiei solare în energie electrică
Optimizarea constructivă şi simularea virtuală a structurilor mecatronice modulare articulate utilizabile ca proteze şi teleteze pentru brațul uman OCSIMOP
Rețea națională de educație, stimulare și promovare a creativității şi dreptului de proprietate intelectuală
Studiul unor structuri noi de mecanisme cu bare articulate şi roți dințate pentru suspensia direcția auto, în context mecatronic
RO-SMEP/Panels a two way communication RO-EU
Caracterizarea tribologică dinamică a sistemului transmisiilor prin lanț (Chain Drive System Dynamic Tribology)
Modelarea și simularea comportamentului unui sistem electric de reducere a tensiunilor

Echipa

 • Prof. dr. ing. Radu Velicu – coordonator centru de cercetare
 • Prof. dr. ing. Radu Săvescu – coordonator Inginerie managerială
 • Prof. dr. ing. Ionel Starețu – coordonator Mecanisme și robotică aplicată
 • Prof. dr. ing. Cătălin Alexandru – coordonator Prototipare virtuală
 • Prof. dr. ing. Ioan Stroe
 • Prof. dr. ing. Elena Eftimie
 • Conf. dr. ing. Mihai Lateș
 • Conf. dr. ing. Radu Săulescu
 • Șef lucrări dr. ing. Cătălin Gavrilă
 • Șef lucrări dr. ing. Șișman
 • Șef lucrări dr. ing. Monica Balaș
 • Asistent cercet. dr. ing. Silviu Popa
 • Asistent cercet. dr. ing. Radu Papuc

Consultanti ştiintifici
 • Prof. dr. ing. Florea Dudiță
 • Prof. dr. ing. Petre Alexandru
 • Prof. dr. ing. Aurel Jula
 • Prof. dr. ing. Emil Chișu
 • Prof. dr. ing. Șerban Bobancu
 • Prof. dr. ing. Gheorghe Moldovean